Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 720 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 86 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 881 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Luty 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Marzec 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Kwiecień 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Maj 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Czerwiec 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Lipiec 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Sierpień 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Wrzesień 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Październik 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Listopad 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Grudzień 881,00 85,99 13,22 21,58 0,00 510,00 0,00 760,21
Rocznie 10 572,00 1 031,88 158,64 258,96 0,00 6 120,00 0,00 9 122,52
Wynagrodzenie pracownika 881 zł
Ubezpieczenie emerytalne 86 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 15 zł
Fundusz Pracy (FP) 22 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 061 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Luty 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Marzec 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Kwiecień 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Maj 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Czerwiec 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Lipiec 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Sierpień 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Wrzesień 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Październik 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Listopad 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Grudzień 881,00 85,99 57,27 14,71 22,46 1 061,43 zł
Rocznie 10 572,00 1 031,88 687,24 176,52 269,52 12 737,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 881 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 061 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 93 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 76 zł
Zaliczka na podatek 50 zł
Całość - kwota brutto 953 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Luty 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Marzec 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Kwiecień 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Maj 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Czerwiec 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Lipiec 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Sierpień 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Wrzesień 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Październik 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Listopad 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Grudzień 953,00 93,01 14,30 0,00 76,11 677,00 50,00 719,58
Rocznie 11 436,00 1 116,12 171,60 0,00 913,32 8 124,00 600,00 8 634,96
Wynagrodzenie pracownika 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 93 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Luty 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Marzec 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Kwiecień 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Maj 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Czerwiec 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Lipiec 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Sierpień 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Wrzesień 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Październik 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Listopad 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Grudzień 953,00 93,01 61,95 0,00 24,30 1 132,26 zł
Rocznie 11 436,00 1 116,12 743,40 0,00 291,60 13 587,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 953 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 113 zł
Całość - kwota brutto 833 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Luty 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Marzec 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Kwiecień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Maj 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Czerwiec 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Lipiec 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Sierpień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Wrzesień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Październik 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Listopad 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Grudzień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 113,00 720,00
Rocznie 9 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 1 356,00 8 640,00
Wynagrodzenie pracownika 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 833 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Luty 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Marzec 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Kwiecień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Maj 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Czerwiec 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Lipiec 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Sierpień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Wrzesień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Październik 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Listopad 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Grudzień 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 zł
Rocznie 9 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 833 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 833 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 720 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Luty 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Marzec 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Kwiecień 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Maj 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Czerwiec 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Lipiec 720,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 456,41
Sierpień 720,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 456,41
Wrzesień 720,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 456,41
Październik 720,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 456,41
Listopad 720,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 456,41
Grudzień 720,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 456,41
Rocznie 8 640,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 058,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 720 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ