Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 710 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 85 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 68 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 875 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Luty 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Marzec 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Kwiecień 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Maj 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Czerwiec 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Lipiec 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Sierpień 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Wrzesień 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Październik 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Listopad 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Grudzień 875,00 85,40 13,13 21,44 67,95 505,00 0,00 687,08
Rocznie 10 500,00 1 024,80 157,56 257,28 0,00 6 060,00 0,00 8 244,96
Wynagrodzenie pracownika 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 85 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 15 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 054 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Luty 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Marzec 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Kwiecień 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Maj 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Czerwiec 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Lipiec 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Sierpień 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Wrzesień 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Październik 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Listopad 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Grudzień 875,00 85,40 56,88 14,61 22,32 1 054,21 zł
Rocznie 10 500,00 1 024,80 682,56 175,32 267,84 12 650,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 875 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 687 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 687 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 054 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 92 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 75 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 944 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Luty 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Marzec 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Kwiecień 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Maj 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Czerwiec 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Lipiec 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Sierpień 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Wrzesień 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Październik 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Listopad 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Grudzień 944,00 92,13 14,16 0,00 75,39 670,00 80,00 681,92
Rocznie 11 328,00 1 105,56 169,92 0,00 904,68 8 040,00 60,00 8 183,04
Wynagrodzenie pracownika 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 92 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 122 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Luty 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Marzec 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Kwiecień 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Maj 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Czerwiec 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Lipiec 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Sierpień 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Wrzesień 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Październik 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Listopad 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Grudzień 944,00 92,13 61,36 0,00 24,07 1 121,56 zł
Rocznie 11 328,00 1 105,56 736,32 0,00 288,84 13 458,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 682 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 682 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 122 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 112 zł
Całość - kwota brutto 822 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Luty 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Marzec 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Kwiecień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Maj 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Czerwiec 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Lipiec 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Sierpień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Wrzesień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Październik 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Listopad 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Grudzień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,00 112,00 710,00
Rocznie 9 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 896,00 1 344,00 8 520,00
Wynagrodzenie pracownika 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 822 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Luty 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Marzec 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Kwiecień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Maj 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Czerwiec 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Lipiec 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Sierpień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Wrzesień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Październik 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Listopad 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Grudzień 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 zł
Rocznie 9 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 822 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 822 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 714 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 443,10
Luty 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 443,10
Marzec 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 443,10
Kwiecień 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 443,10
Maj 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 443,10
Czerwiec 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 443,10
Lipiec 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 179,51
Sierpień 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 179,51
Wrzesień 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 179,51
Październik 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 179,51
Listopad 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 179,51
Grudzień 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 179,51
Rocznie 8 568,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 3 735,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 714 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 443 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.