Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 700 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 84 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 40 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 857 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Luty 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Marzec 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Kwiecień 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Maj 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Czerwiec 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Lipiec 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Sierpień 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Wrzesień 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Październik 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Listopad 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Grudzień 857,00 83,64 12,86 21,00 39,54 490,00 0,00 699,96
Rocznie 10 284,00 1 003,68 154,32 252,00 474,48 5 880,00 0,00 8 399,52
Wynagrodzenie pracownika 857 zł
Ubezpieczenie emerytalne 84 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 14 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 033 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Luty 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Marzec 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Kwiecień 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Maj 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Czerwiec 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Lipiec 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Sierpień 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Wrzesień 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Październik 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Listopad 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Grudzień 857,00 83,64 55,71 14,31 21,86 1 032,52 zł
Rocznie 10 284,00 1 003,68 668,52 171,72 262,32 12 390,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 857 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 033 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 90 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 74 zł
Zaliczka na podatek 48 zł
Całość - kwota brutto 926 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Luty 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Marzec 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Kwiecień 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Maj 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Czerwiec 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Lipiec 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Sierpień 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Wrzesień 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Październik 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Listopad 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Grudzień 926,00 90,38 13,89 0,00 73,96 657,00 48,00 699,77
Rocznie 11 112,00 1 084,56 166,68 0,00 887,52 7 884,00 576,00 8 397,24
Wynagrodzenie pracownika 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 90 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Luty 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Marzec 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Kwiecień 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Maj 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Czerwiec 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Lipiec 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Sierpień 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Wrzesień 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Październik 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Listopad 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Grudzień 926,00 90,38 60,19 0,00 23,62 1 100,19 zł
Rocznie 11 112,00 1 084,56 722,28 0,00 283,44 13 202,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 926 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Całość - kwota brutto 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Luty 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Marzec 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Kwiecień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Maj 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Czerwiec 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Lipiec 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Sierpień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Wrzesień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Październik 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Listopad 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Grudzień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 110,00 700,00
Rocznie 9 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 776,00 1 320,00 8 400,00
Wynagrodzenie pracownika 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Luty 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Marzec 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Kwiecień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Maj 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Czerwiec 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Lipiec 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Sierpień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Wrzesień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Październik 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Listopad 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Grudzień 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 zł
Rocznie 9 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 082 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 082,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 700,19
Luty 1 082,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 700,19
Marzec 1 082,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 700,19
Kwiecień 1 082,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 700,19
Maj 1 082,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 700,19
Czerwiec 1 082,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 700,19
Lipiec 1 082,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 454,99
Sierpień 1 082,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 454,99
Wrzesień 1 082,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 454,99
Październik 1 082,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 454,99
Listopad 1 082,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 454,99
Grudzień 1 082,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 454,99
Rocznie 12 984,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 6 931,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 082 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ