Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 690 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 21 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 66 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Luty 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Marzec 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Kwiecień 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Maj 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Czerwiec 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Lipiec 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Sierpień 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Wrzesień 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Październik 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Listopad 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Grudzień 847,00 82,67 12,71 20,75 65,78 481,00 0,00 665,09
Rocznie 10 164,00 992,04 152,52 249,00 0,00 5 772,00 0,00 7 981,08
Wynagrodzenie pracownika 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 14 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Luty 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Marzec 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Kwiecień 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Maj 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Czerwiec 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Lipiec 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Sierpień 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Wrzesień 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Październik 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Listopad 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Grudzień 847,00 82,67 55,06 14,14 21,60 1 020,47 zł
Rocznie 10 164,00 992,04 660,72 169,68 259,20 12 245,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 665 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 665 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 90 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 73 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Całość - kwota brutto 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Luty 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Marzec 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Kwiecień 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Maj 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Czerwiec 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Lipiec 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Sierpień 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Wrzesień 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Październik 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Listopad 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Grudzień 917,00 89,50 13,76 0,00 73,24 651,00 78,00 662,38
Rocznie 11 004,00 1 074,00 165,12 0,00 878,88 7 812,00 60,00 7 948,56
Wynagrodzenie pracownika 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 90 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 22 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Luty 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Marzec 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Kwiecień 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Maj 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Czerwiec 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Lipiec 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Sierpień 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Wrzesień 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Październik 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Listopad 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Grudzień 917,00 89,50 59,61 0,00 23,39 1 089,50 zł
Rocznie 11 004,00 1 074,00 715,32 0,00 280,68 13 074,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 662 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 662 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 109 zł
Całość - kwota brutto 799 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Luty 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Marzec 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Kwiecień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Maj 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Czerwiec 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Lipiec 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Sierpień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Wrzesień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Październik 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Listopad 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Grudzień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 109,00 690,00
Rocznie 9 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 668,00 1 308,00 8 280,00
Wynagrodzenie pracownika 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Luty 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Marzec 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Kwiecień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Maj 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Czerwiec 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Lipiec 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Sierpień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Wrzesień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Październik 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Listopad 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Grudzień 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 zł
Rocznie 9 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 694 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 423,10
Luty 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 423,10
Marzec 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 423,10
Kwiecień 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 423,10
Maj 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 423,10
Czerwiec 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 423,10
Lipiec 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 159,51
Sierpień 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 159,51
Wrzesień 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 159,51
Październik 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 159,51
Listopad 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 159,51
Grudzień 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 159,51
Rocznie 8 328,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 3 495,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 423 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.