Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 680 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 680 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 81 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 20 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 35 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Luty 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Marzec 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Kwiecień 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Maj 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Czerwiec 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Lipiec 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Sierpień 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Wrzesień 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Październik 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Listopad 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Grudzień 829,00 80,91 12,44 20,31 35,29 465,00 0,00 680,05
Rocznie 9 948,00 970,92 149,28 243,72 423,48 5 580,00 0,00 8 160,60
Wynagrodzenie pracownika 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 81 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 14 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 999 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Luty 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Marzec 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Kwiecień 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Maj 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Czerwiec 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Lipiec 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Sierpień 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Wrzesień 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Październik 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Listopad 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Grudzień 829,00 80,91 53,89 13,84 21,14 998,78 zł
Rocznie 9 948,00 970,92 646,68 166,08 253,68 11 985,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 999 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 680 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 88 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 72 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Całość - kwota brutto 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Luty 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Marzec 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Kwiecień 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Maj 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Czerwiec 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Lipiec 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Sierpień 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Wrzesień 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Październik 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Listopad 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Grudzień 900,00 87,84 13,50 0,00 71,88 639,00 47,00 679,78
Rocznie 10 800,00 1 054,08 162,00 0,00 862,56 7 668,00 564,00 8 157,36
Wynagrodzenie pracownika 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 88 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 22 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Luty 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Marzec 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Kwiecień 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Maj 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Czerwiec 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Lipiec 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Sierpień 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Wrzesień 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Październik 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Listopad 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Grudzień 900,00 87,84 58,50 0,00 22,95 1 069,29 zł
Rocznie 10 800,00 1 054,08 702,00 0,00 275,40 12 831,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 680 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 107 zł
Całość - kwota brutto 787 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Luty 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Marzec 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Kwiecień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Maj 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Czerwiec 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Lipiec 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Sierpień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Wrzesień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Październik 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Listopad 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Grudzień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 107,00 680,00
Rocznie 9 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 1 284,00 8 160,00
Wynagrodzenie pracownika 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 787 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Luty 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Marzec 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Kwiecień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Maj 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Czerwiec 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Lipiec 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Sierpień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Wrzesień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Październik 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Listopad 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Grudzień 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,00 zł
Rocznie 9 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 787 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 680 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 062 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 062,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 680,19
Luty 1 062,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 680,19
Marzec 1 062,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 680,19
Kwiecień 1 062,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 680,19
Maj 1 062,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 680,19
Czerwiec 1 062,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 680,19
Lipiec 1 062,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 434,99
Sierpień 1 062,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 434,99
Wrzesień 1 062,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 434,99
Październik 1 062,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 434,99
Listopad 1 062,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 434,99
Grudzień 1 062,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 434,99
Rocznie 12 744,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 6 691,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 062 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 680 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ