Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 582 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 7 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Luty 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Marzec 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Kwiecień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Maj 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Czerwiec 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Lipiec 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Sierpień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Wrzesień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Październik 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Listopad 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Grudzień 7 500,00 732,00 112,50 183,75 582,46 6 222,00 447,00 5 442,29
Rocznie 90 000,00 8 784,00 1 350,00 2 205,00 5 359,68 74 664,00 0,00 65 307,48
Wynagrodzenie pracownika 7 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 488 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 125 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Luty 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Marzec 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Kwiecień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Maj 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Czerwiec 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Lipiec 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Sierpień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Wrzesień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Październik 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Listopad 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Grudzień 7 500,00 732,00 487,50 125,25 191,25 9 036,00 zł
Rocznie 90 000,00 8 784,00 5 850,00 1 503,00 2 295,00 108 432,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 442 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 599 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Całość - kwota brutto 7 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Luty 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Marzec 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Kwiecień 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Maj 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Czerwiec 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Lipiec 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Sierpień 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Wrzesień 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Październik 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Listopad 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Grudzień 7 500,00 732,00 112,50 0,00 599,00 5 324,00 639,00 5 417,62
Rocznie 90 000,00 8 784,00 1 350,00 0,00 7 188,00 63 888,00 480,00 65 011,44
Wynagrodzenie pracownika 7 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 488 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 911 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Luty 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Marzec 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Kwiecień 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Maj 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Czerwiec 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Lipiec 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Sierpień 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Wrzesień 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Październik 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Listopad 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Grudzień 7 500,00 732,00 487,50 0,00 191,25 8 910,75 zł
Rocznie 90 000,00 8 784,00 5 850,00 0,00 2 295,00 106 929,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 418 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 8 911 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 020 zł
Całość - kwota brutto 7 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Luty 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Marzec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Kwiecień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Maj 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Czerwiec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Lipiec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Sierpień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Wrzesień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Październik 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Listopad 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Grudzień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Rocznie 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 12 240,00 77 760,00
Wynagrodzenie pracownika 7 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Luty 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Marzec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Kwiecień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Maj 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Czerwiec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Lipiec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Sierpień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Wrzesień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Październik 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Listopad 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Grudzień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł
Rocznie 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 096 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 675 zł
Zaliczka na podatek 729 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 500,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 729,00 0,00 6 096,00
Luty 7 500,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 967,00 0,00 5 858,00
Marzec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 1 748,00 0,00 5 077,00
Kwiecień 7 500,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 1 748,00 0,00 5 077,00
Maj 7 500,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 1 748,00 0,00 5 077,00
Czerwiec 7 500,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 1 748,00 0,00 5 077,00
Lipiec 7 500,00 176,27 72,24 0,00 675,00 15,08 1 664,00 0,00 4 897,41
Sierpień 7 500,00 176,27 72,24 0,00 675,00 15,08 1 664,00 0,00 4 897,41
Wrzesień 7 500,00 176,27 72,24 0,00 675,00 15,08 1 664,00 0,00 4 897,41
Październik 7 500,00 176,27 72,24 0,00 675,00 15,08 1 664,00 0,00 4 897,41
Listopad 7 500,00 176,27 72,24 0,00 675,00 15,08 1 664,00 0,00 4 897,41
Grudzień 7 500,00 176,27 72,24 0,00 675,00 15,08 1 664,00 0,00 4 897,41
Rocznie 90 000,00 1 057,62 433,44 0,00 8 100,00 0,00 18 672,00 0,00 61 646,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 096 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.