Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 942 zł
Ubezpieczenie rentowe 145 zł
Ubezpieczenie chorobowe 237 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 750 zł
Zaliczka na podatek 670 zł
Całość - kwota brutto 9 655 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Luty 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Marzec 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Kwiecień 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Maj 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Czerwiec 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Lipiec 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Sierpień 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Wrzesień 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Październik 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Listopad 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Grudzień 9 655,00 942,33 144,83 236,55 749,82 8 081,00 670,00 6 911,47
Rocznie 115 860,00 11 307,96 1 737,96 2 838,60 8 036,64 96 972,00 0,00 82 937,64
Wynagrodzenie pracownika 9 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 942 zł
Ubezpieczenie rentowe 628 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 161 zł
Fundusz Pracy (FP) 237 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Luty 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Marzec 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Kwiecień 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Maj 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Czerwiec 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Lipiec 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Sierpień 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Wrzesień 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Październik 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Listopad 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Grudzień 9 655,00 942,33 627,58 161,24 246,21 11 632,36 zł
Rocznie 115 860,00 11 307,96 7 530,96 1 934,88 2 954,52 139 588,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 911 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 911 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 599 zł
Ubezpieczenie emerytalne 892 zł
Ubezpieczenie rentowe 137 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 730 zł
Zaliczka na podatek 778 zł
Całość - kwota brutto 9 136 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Luty 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Marzec 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Kwiecień 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Maj 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Czerwiec 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Lipiec 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Sierpień 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Wrzesień 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Październik 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Listopad 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Grudzień 9 136,00 891,67 137,04 0,00 729,66 6 486,00 778,00 6 599,31
Rocznie 109 632,00 10 700,04 1 644,48 0,00 8 755,92 77 832,00 588,00 79 191,72
Wynagrodzenie pracownika 9 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 892 zł
Ubezpieczenie rentowe 594 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 224 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Luty 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Marzec 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Kwiecień 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Maj 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Czerwiec 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Lipiec 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Sierpień 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Wrzesień 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Październik 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Listopad 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Grudzień 9 136,00 891,67 593,84 0,00 232,97 10 854,48 zł
Rocznie 109 632,00 10 700,04 7 126,08 0,00 2 795,64 130 253,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 599 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 599 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 086 zł
Całość - kwota brutto 7 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Luty 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Marzec 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Kwiecień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Maj 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Czerwiec 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Lipiec 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Sierpień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Wrzesień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Październik 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Listopad 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Grudzień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 1 086,00 6 900,00
Rocznie 95 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 668,00 13 032,00 82 800,00
Wynagrodzenie pracownika 7 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Luty 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Marzec 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Kwiecień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Maj 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Czerwiec 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Lipiec 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Sierpień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Wrzesień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Październik 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Listopad 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Grudzień 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 986,00 zł
Rocznie 95 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 749 zł
Zaliczka na podatek 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 325,00 0,00 0,00 0,00 749,25 0,00 815,00 0,00 6 760,75
Luty 8 325,00 0,00 0,00 0,00 749,25 0,00 1 202,00 0,00 6 373,75
Marzec 8 325,00 0,00 0,00 0,00 749,25 0,00 1 908,00 0,00 5 667,75
Kwiecień 8 325,00 0,00 0,00 0,00 749,25 0,00 1 908,00 0,00 5 667,75
Maj 8 325,00 0,00 0,00 0,00 749,25 0,00 1 908,00 0,00 5 667,75
Czerwiec 8 325,00 0,00 0,00 0,00 749,25 0,00 1 908,00 0,00 5 667,75
Lipiec 8 325,00 176,27 72,24 0,00 749,25 15,08 1 824,00 0,00 5 488,16
Sierpień 8 325,00 176,27 72,24 0,00 749,25 15,08 1 824,00 0,00 5 488,16
Wrzesień 8 325,00 176,27 72,24 0,00 749,25 15,08 1 824,00 0,00 5 488,16
Październik 8 325,00 176,27 72,24 0,00 749,25 15,08 1 824,00 0,00 5 488,16
Listopad 8 325,00 176,27 72,24 0,00 749,25 15,08 1 824,00 0,00 5 488,16
Grudzień 8 325,00 176,27 72,24 0,00 749,25 15,08 1 824,00 0,00 5 488,16
Rocznie 99 900,00 1 057,62 433,44 0,00 8 991,00 0,00 20 593,00 0,00 68 734,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 761 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.