Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 901 zł
Ubezpieczenie rentowe 139 zł
Ubezpieczenie chorobowe 226 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 717 zł
Zaliczka na podatek 651 zł
Całość - kwota brutto 9 234 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Luty 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Marzec 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Kwiecień 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Maj 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Czerwiec 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Lipiec 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Sierpień 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Wrzesień 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Październik 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Listopad 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 651,00 6 599,90
Grudzień 9 234,00 901,24 138,51 226,23 717,12 7 718,00 1 714,00 5 536,90
Rocznie 110 808,00 10 814,88 1 662,12 2 714,76 8 605,44 92 616,00 8 875,00 78 135,80
Wynagrodzenie pracownika 9 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 901 zł
Ubezpieczenie rentowe 600 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 154 zł
Fundusz Pracy (FP) 226 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Luty 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Marzec 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Kwiecień 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Maj 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Czerwiec 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Lipiec 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Sierpień 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Wrzesień 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Październik 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Listopad 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Grudzień 9 234,00 901,24 600,21 154,21 235,46 11 125,12 zł
Rocznie 110 808,00 10 814,88 7 202,52 1 850,52 2 825,52 133 501,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 234 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 698 zł
Zaliczka na podatek 453 zł
Całość - kwota brutto 8 734 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Luty 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Marzec 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Kwiecień 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Maj 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Czerwiec 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Lipiec 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Sierpień 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Wrzesień 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Październik 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Listopad 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Grudzień 8 734,00 852,44 131,01 0,00 697,55 6 200,00 453,00 6 600,00
Rocznie 104 808,00 10 229,28 1 572,12 0,00 8 370,60 74 400,00 5 436,00 79 200,00
Wynagrodzenie pracownika 8 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 568 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 214 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Luty 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Marzec 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Kwiecień 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Maj 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Czerwiec 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Lipiec 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Sierpień 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Wrzesień 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Październik 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Listopad 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Grudzień 8 734,00 852,44 567,71 0,00 222,71 10 376,86 zł
Rocznie 104 808,00 10 229,28 6 812,52 0,00 2 672,52 124 522,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 039 zł
Całość - kwota brutto 7 639 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Luty 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Marzec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Kwiecień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Maj 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Czerwiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Lipiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Sierpień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Wrzesień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Październik 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Listopad 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Grudzień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Rocznie 91 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 332,00 12 468,00 79 200,00
Wynagrodzenie pracownika 7 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 639 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Luty 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Marzec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Kwiecień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Maj 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Czerwiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Lipiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Sierpień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Wrzesień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Październik 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Listopad 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Grudzień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Rocznie 91 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 639 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 981 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 963 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 981,00 0,00 6 600,19
Luty 7 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 981,00 0,00 6 600,19
Marzec 7 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 981,00 0,00 6 600,19
Kwiecień 7 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 981,00 0,00 6 600,19
Maj 7 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 981,00 0,00 6 600,19
Czerwiec 7 963,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 981,00 0,00 6 600,19
Lipiec 7 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 940,00 0,00 6 395,99
Sierpień 7 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 940,00 0,00 6 395,99
Wrzesień 7 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 940,00 0,00 6 395,99
Październik 7 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 940,00 0,00 6 395,99
Listopad 7 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 066,00 0,00 6 269,99
Grudzień 7 963,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 097,00 0,00 5 238,99
Rocznie 95 556,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 12 809,00 0,00 76 694,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ