Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 622 zł
Ubezpieczenie emerytalne 901 zł
Ubezpieczenie rentowe 138 zł
Ubezpieczenie chorobowe 226 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 717 zł
Zaliczka na podatek 626 zł
Całość - kwota brutto 9 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Luty 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Marzec 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Kwiecień 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Maj 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Czerwiec 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Lipiec 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Sierpień 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Wrzesień 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Październik 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Listopad 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Grudzień 9 230,00 900,85 138,45 226,14 716,81 7 715,00 626,00 6 621,75
Rocznie 110 760,00 10 810,20 1 661,40 2 713,68 7 509,60 92 580,00 0,00 79 461,00
Wynagrodzenie pracownika 9 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 901 zł
Ubezpieczenie rentowe 600 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 154 zł
Fundusz Pracy (FP) 226 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Luty 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Marzec 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Kwiecień 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Maj 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Czerwiec 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Lipiec 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Sierpień 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Wrzesień 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Październik 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Listopad 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Grudzień 9 230,00 900,85 599,95 154,14 235,37 11 120,31 zł
Rocznie 110 760,00 10 810,20 7 199,40 1 849,68 2 824,44 133 443,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 622 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 622 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 853 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 698 zł
Zaliczka na podatek 744 zł
Całość - kwota brutto 8 739 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Luty 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Marzec 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Kwiecień 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Maj 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Czerwiec 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Lipiec 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Sierpień 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Wrzesień 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Październik 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Listopad 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Grudzień 8 739,00 852,93 131,09 0,00 697,95 6 204,00 744,00 6 312,55
Rocznie 104 868,00 10 235,16 1 573,08 0,00 8 375,40 74 448,00 564,00 75 750,60
Wynagrodzenie pracownika 8 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 853 zł
Ubezpieczenie rentowe 568 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 214 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 383 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Luty 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Marzec 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Kwiecień 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Maj 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Czerwiec 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Lipiec 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Sierpień 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Wrzesień 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Październik 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Listopad 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Grudzień 8 739,00 852,93 568,04 0,00 222,85 10 382,82 zł
Rocznie 104 868,00 10 235,16 6 816,48 0,00 2 674,20 124 593,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 739 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 313 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 313 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 383 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 039 zł
Całość - kwota brutto 7 639 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Luty 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Marzec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Kwiecień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Maj 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Czerwiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Lipiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Sierpień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Wrzesień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Październik 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Listopad 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Grudzień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,00 1 039,00 6 600,00
Rocznie 91 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 332,00 12 468,00 79 200,00
Wynagrodzenie pracownika 7 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 639 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Luty 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Marzec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Kwiecień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Maj 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Czerwiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Lipiec 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Sierpień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Wrzesień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Październik 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Listopad 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Grudzień 7 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 639,00 zł
Rocznie 91 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 639 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 717 zł
Zaliczka na podatek 777 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 964 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 964,00 0,00 0,00 0,00 716,76 0,00 777,00 0,00 6 470,24
Luty 7 964,00 0,00 0,00 0,00 716,76 0,00 1 099,00 0,00 6 148,24
Marzec 7 964,00 0,00 0,00 0,00 716,76 0,00 1 838,00 0,00 5 409,24
Kwiecień 7 964,00 0,00 0,00 0,00 716,76 0,00 1 838,00 0,00 5 409,24
Maj 7 964,00 0,00 0,00 0,00 716,76 0,00 1 838,00 0,00 5 409,24
Czerwiec 7 964,00 0,00 0,00 0,00 716,76 0,00 1 838,00 0,00 5 409,24
Lipiec 7 964,00 176,27 72,24 0,00 716,76 15,08 1 754,00 0,00 5 229,65
Sierpień 7 964,00 176,27 72,24 0,00 716,76 15,08 1 754,00 0,00 5 229,65
Wrzesień 7 964,00 176,27 72,24 0,00 716,76 15,08 1 754,00 0,00 5 229,65
Październik 7 964,00 176,27 72,24 0,00 716,76 15,08 1 754,00 0,00 5 229,65
Listopad 7 964,00 176,27 72,24 0,00 716,76 15,08 1 754,00 0,00 5 229,65
Grudzień 7 964,00 176,27 72,24 0,00 716,76 15,08 1 754,00 0,00 5 229,65
Rocznie 95 568,00 1 057,62 433,44 0,00 8 601,12 0,00 19 752,00 0,00 65 633,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 470 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.