Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 998 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie chorobowe 251 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 794 zł
Zaliczka na podatek 730 zł
Całość - kwota brutto 10 226 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Luty 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Marzec 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Kwiecień 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Maj 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Czerwiec 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Lipiec 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Sierpień 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Wrzesień 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 730,00 7 299,85
Październik 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 762,00 7 267,85
Listopad 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 2 060,00 5 969,85
Grudzień 10 226,00 998,06 153,39 250,54 794,16 8 574,00 2 060,00 5 969,85
Rocznie 122 712,00 11 976,72 1 840,68 3 006,48 9 529,92 102 888,00 11 452,00 84 906,20
Wynagrodzenie pracownika 10 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 998 zł
Ubezpieczenie rentowe 665 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 171 zł
Fundusz Pracy (FP) 251 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Luty 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Marzec 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Kwiecień 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Maj 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Czerwiec 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Lipiec 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Sierpień 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Wrzesień 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Październik 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Listopad 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Grudzień 10 226,00 998,06 664,69 170,77 260,77 12 320,29 zł
Rocznie 122 712,00 11 976,72 7 976,28 2 049,24 3 129,24 147 843,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 226 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 943 zł
Ubezpieczenie rentowe 145 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 772 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Całość - kwota brutto 9 661 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Luty 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Marzec 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Kwiecień 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Maj 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Czerwiec 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Lipiec 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Sierpień 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Wrzesień 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Październik 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Listopad 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Grudzień 9 661,00 942,91 144,92 0,00 771,59 6 859,00 502,00 7 299,58
Rocznie 115 932,00 11 314,92 1 739,04 0,00 9 259,08 82 308,00 6 024,00 87 594,96
Wynagrodzenie pracownika 9 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 943 zł
Ubezpieczenie rentowe 628 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 237 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 478 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Luty 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Marzec 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Kwiecień 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Maj 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Czerwiec 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Lipiec 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Sierpień 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Wrzesień 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Październik 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Listopad 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Grudzień 9 661,00 942,91 627,97 0,00 246,35 11 478,23 zł
Rocznie 115 932,00 11 314,92 7 535,64 0,00 2 956,20 137 738,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 661 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 478 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 149 zł
Całość - kwota brutto 8 449 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Luty 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Marzec 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Kwiecień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Maj 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Czerwiec 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Lipiec 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Sierpień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Wrzesień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Październik 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Listopad 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Grudzień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 759,00 1 149,00 7 300,00
Rocznie 101 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 108,00 13 788,00 87 600,00
Wynagrodzenie pracownika 8 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Luty 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Marzec 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Kwiecień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Maj 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Czerwiec 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Lipiec 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Sierpień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Wrzesień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Październik 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Listopad 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Grudzień 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,00 zł
Rocznie 101 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 449 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 124 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 806 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 124,00 0,00 7 300,19
Luty 8 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 124,00 0,00 7 300,19
Marzec 8 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 124,00 0,00 7 300,19
Kwiecień 8 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 124,00 0,00 7 300,19
Maj 8 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 124,00 0,00 7 300,19
Czerwiec 8 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 124,00 0,00 7 300,19
Lipiec 8 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 083,00 0,00 7 095,99
Sierpień 8 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 083,00 0,00 7 095,99
Wrzesień 8 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 083,00 0,00 7 095,99
Październik 8 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 316,00 0,00 6 862,99
Listopad 8 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 367,00 0,00 5 811,99
Grudzień 8 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 367,00 0,00 5 811,99
Rocznie 105 672,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 16 043,00 0,00 83 576,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ