Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 915 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie chorobowe 230 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 728 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 9 372 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Luty 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Marzec 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Kwiecień 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Maj 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Czerwiec 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Lipiec 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Sierpień 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Wrzesień 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Październik 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Listopad 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Grudzień 9 372,00 914,71 140,58 229,61 727,84 7 837,00 179,00 7 180,26
Rocznie 112 464,00 10 976,52 1 686,96 2 755,32 8 734,08 94 044,00 2 148,00 86 163,12
Wynagrodzenie pracownika 9 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 915 zł
Ubezpieczenie rentowe 609 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 157 zł
Fundusz Pracy (FP) 230 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 291 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Luty 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Marzec 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Kwiecień 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Maj 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Czerwiec 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Lipiec 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Sierpień 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Wrzesień 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Październik 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Listopad 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Grudzień 9 372,00 914,71 609,18 156,51 238,98 11 291,38 zł
Rocznie 112 464,00 10 976,52 7 310,16 1 878,12 2 867,76 135 496,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 372 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 291 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 865 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 708 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Całość - kwota brutto 8 867 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Luty 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Marzec 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Kwiecień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Maj 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Czerwiec 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Lipiec 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Sierpień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Wrzesień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Październik 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Listopad 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Grudzień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Rocznie 106 404,00 10 385,04 1 596,12 0,00 8 498,04 75 540,00 5 520,00 80 404,80
Wynagrodzenie pracownika 8 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 865 zł
Ubezpieczenie rentowe 576 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 217 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Luty 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Marzec 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Kwiecień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Maj 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Czerwiec 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Lipiec 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Sierpień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Wrzesień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Październik 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Listopad 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Grudzień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Rocznie 106 404,00 10 385,04 6 916,32 0,00 2 713,32 126 418,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 055 zł
Całość - kwota brutto 7 755 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Luty 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Marzec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Kwiecień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Maj 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Czerwiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Lipiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Sierpień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Wrzesień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Październik 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Listopad 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Grudzień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Rocznie 93 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 448,00 12 660,00 80 400,00
Wynagrodzenie pracownika 7 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Luty 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Marzec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Kwiecień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Maj 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Czerwiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Lipiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Sierpień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Wrzesień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Październik 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Listopad 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Grudzień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Rocznie 93 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 948 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 076 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,00 0,00 7 128,00
Luty 8 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 571,00 0,00 6 505,00
Marzec 8 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159,00 0,00 5 917,00
Kwiecień 8 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159,00 0,00 5 917,00
Maj 8 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159,00 0,00 5 917,00
Czerwiec 8 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159,00 0,00 5 917,00
Lipiec 8 076,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 075,00 0,00 5 737,41
Sierpień 8 076,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 075,00 0,00 5 737,41
Wrzesień 8 076,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 075,00 0,00 5 737,41
Październik 8 076,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 075,00 0,00 5 737,41
Listopad 8 076,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 075,00 0,00 5 737,41
Grudzień 8 076,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 075,00 0,00 5 737,41
Rocznie 96 912,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 23 605,00 0,00 71 725,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 128 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.