Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 915 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie chorobowe 230 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 728 zł
Zaliczka na podatek 662 zł
Całość - kwota brutto 9 376 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Luty 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Marzec 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Kwiecień 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Maj 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Czerwiec 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Lipiec 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Sierpień 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Wrzesień 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Październik 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 662,00 6 700,40
Listopad 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 771,00 6 591,40
Grudzień 9 376,00 915,10 140,64 229,71 728,15 7 841,00 1 882,00 5 480,40
Rocznie 112 512,00 10 981,20 1 687,68 2 756,52 8 737,80 94 092,00 9 273,00 79 075,80
Wynagrodzenie pracownika 9 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 915 zł
Ubezpieczenie rentowe 609 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 157 zł
Fundusz Pracy (FP) 230 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Luty 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Marzec 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Kwiecień 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Maj 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Czerwiec 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Lipiec 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Sierpień 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Wrzesień 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Październik 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Listopad 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Grudzień 9 376,00 915,10 609,44 156,58 239,09 11 296,21 zł
Rocznie 112 512,00 10 981,20 7 313,28 1 878,96 2 869,08 135 554,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 376 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 865 zł
Ubezpieczenie rentowe 133 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 708 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Całość - kwota brutto 8 867 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Luty 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Marzec 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Kwiecień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Maj 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Czerwiec 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Lipiec 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Sierpień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Wrzesień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Październik 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Listopad 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Grudzień 8 867,00 865,42 133,01 0,00 708,17 6 295,00 460,00 6 700,40
Rocznie 106 404,00 10 385,04 1 596,12 0,00 8 498,04 75 540,00 5 520,00 80 404,80
Wynagrodzenie pracownika 8 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 865 zł
Ubezpieczenie rentowe 576 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 217 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Luty 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Marzec 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Kwiecień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Maj 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Czerwiec 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Lipiec 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Sierpień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Wrzesień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Październik 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Listopad 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Grudzień 8 867,00 865,42 576,36 0,00 226,11 10 534,89 zł
Rocznie 106 404,00 10 385,04 6 916,32 0,00 2 713,32 126 418,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 055 zł
Całość - kwota brutto 7 755 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Luty 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Marzec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Kwiecień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Maj 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Czerwiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Lipiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Sierpień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Wrzesień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Październik 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Listopad 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Grudzień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,00 1 055,00 6 700,00
Rocznie 93 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 448,00 12 660,00 80 400,00
Wynagrodzenie pracownika 7 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Luty 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Marzec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Kwiecień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Maj 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Czerwiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Lipiec 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Sierpień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Wrzesień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Październik 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Listopad 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Grudzień 7 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 755,00 zł
Rocznie 93 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 002 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 002,00 0,00 6 700,19
Luty 8 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 002,00 0,00 6 700,19
Marzec 8 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 002,00 0,00 6 700,19
Kwiecień 8 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 002,00 0,00 6 700,19
Maj 8 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 002,00 0,00 6 700,19
Czerwiec 8 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 002,00 0,00 6 700,19
Lipiec 8 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 960,00 0,00 6 496,99
Sierpień 8 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 960,00 0,00 6 496,99
Wrzesień 8 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 960,00 0,00 6 496,99
Październik 8 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 960,00 0,00 6 496,99
Listopad 8 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 286,00 0,00 6 170,99
Grudzień 8 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 136,00 0,00 5 320,99
Rocznie 97 008,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 13 274,00 0,00 77 681,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ