Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 928 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie chorobowe 233 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 739 zł
Zaliczka na podatek 655 zł
Całość - kwota brutto 9 513 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Luty 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Marzec 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Kwiecień 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Maj 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Czerwiec 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Lipiec 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Sierpień 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Wrzesień 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Październik 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Listopad 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Grudzień 9 513,00 928,47 142,70 233,07 738,79 7 959,00 655,00 6 814,97
Rocznie 114 156,00 11 141,64 1 712,40 2 796,84 7 860,96 95 508,00 0,00 81 779,64
Wynagrodzenie pracownika 9 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 928 zł
Ubezpieczenie rentowe 618 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 159 zł
Fundusz Pracy (FP) 233 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 461 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Luty 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Marzec 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Kwiecień 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Maj 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Czerwiec 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Lipiec 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Sierpień 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Wrzesień 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Październik 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Listopad 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Grudzień 9 513,00 928,47 618,35 158,87 242,58 11 461,27 zł
Rocznie 114 156,00 11 141,64 7 420,20 1 906,44 2 910,96 137 535,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 513 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 815 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 815 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 461 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 879 zł
Ubezpieczenie rentowe 135 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 719 zł
Zaliczka na podatek 767 zł
Całość - kwota brutto 9 003 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Luty 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Marzec 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Kwiecień 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Maj 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Czerwiec 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Lipiec 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Sierpień 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Wrzesień 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Październik 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Listopad 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Grudzień 9 003,00 878,69 135,05 0,00 719,03 6 391,00 767,00 6 503,31
Rocznie 108 036,00 10 544,28 1 620,60 0,00 8 628,36 76 692,00 576,00 78 039,72
Wynagrodzenie pracownika 9 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 879 zł
Ubezpieczenie rentowe 585 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 221 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 696 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Luty 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Marzec 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Kwiecień 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Maj 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Czerwiec 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Lipiec 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Sierpień 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Wrzesień 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Październik 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Listopad 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Grudzień 9 003,00 878,69 585,20 0,00 229,57 10 696,46 zł
Rocznie 108 036,00 10 544,28 7 022,40 0,00 2 754,84 128 357,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 003 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 503 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 503 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 696 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 070 zł
Całość - kwota brutto 7 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Luty 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Marzec 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Kwiecień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Maj 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Czerwiec 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Lipiec 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Sierpień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Wrzesień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Październik 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Listopad 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Grudzień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,00 1 070,00 6 800,00
Rocznie 94 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 552,00 12 840,00 81 600,00
Wynagrodzenie pracownika 7 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Luty 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Marzec 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Kwiecień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Maj 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Czerwiec 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Lipiec 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Sierpień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Wrzesień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Październik 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Listopad 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Grudzień 7 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 870,00 zł
Rocznie 94 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 738 zł
Zaliczka na podatek 802 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 205,00 0,00 0,00 0,00 738,45 0,00 802,00 0,00 6 664,55
Luty 8 205,00 0,00 0,00 0,00 738,45 0,00 1 168,00 0,00 6 298,55
Marzec 8 205,00 0,00 0,00 0,00 738,45 0,00 1 885,00 0,00 5 581,55
Kwiecień 8 205,00 0,00 0,00 0,00 738,45 0,00 1 885,00 0,00 5 581,55
Maj 8 205,00 0,00 0,00 0,00 738,45 0,00 1 885,00 0,00 5 581,55
Czerwiec 8 205,00 0,00 0,00 0,00 738,45 0,00 1 885,00 0,00 5 581,55
Lipiec 8 205,00 176,27 72,24 0,00 738,45 15,08 1 801,00 0,00 5 401,96
Sierpień 8 205,00 176,27 72,24 0,00 738,45 15,08 1 801,00 0,00 5 401,96
Wrzesień 8 205,00 176,27 72,24 0,00 738,45 15,08 1 801,00 0,00 5 401,96
Październik 8 205,00 176,27 72,24 0,00 738,45 15,08 1 801,00 0,00 5 401,96
Listopad 8 205,00 176,27 72,24 0,00 738,45 15,08 1 801,00 0,00 5 401,96
Grudzień 8 205,00 176,27 72,24 0,00 738,45 15,08 1 801,00 0,00 5 401,96
Rocznie 98 460,00 1 057,62 433,44 0,00 8 861,40 0,00 20 316,00 0,00 67 701,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 665 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.