Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 887 zł
Ubezpieczenie rentowe 136 zł
Ubezpieczenie chorobowe 223 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 706 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Całość - kwota brutto 9 092 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Luty 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Marzec 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Kwiecień 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Maj 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Czerwiec 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Lipiec 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Sierpień 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Wrzesień 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Październik 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Listopad 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 639,00 6 500,40
Grudzień 9 092,00 887,38 136,38 222,75 706,09 7 595,00 1 481,00 5 658,40
Rocznie 109 104,00 10 648,56 1 636,56 2 673,00 8 473,08 91 140,00 8 510,00 77 162,80
Wynagrodzenie pracownika 9 092 zł
Ubezpieczenie emerytalne 887 zł
Ubezpieczenie rentowe 591 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 152 zł
Fundusz Pracy (FP) 223 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Luty 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Marzec 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Kwiecień 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Maj 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Czerwiec 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Lipiec 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Sierpień 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Wrzesień 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Październik 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Listopad 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Grudzień 9 092,00 887,38 590,98 151,84 231,84 10 954,04 zł
Rocznie 109 104,00 10 648,56 7 091,76 1 822,08 2 782,08 131 448,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 687 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 8 603 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Luty 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Marzec 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Kwiecień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Maj 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Czerwiec 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Lipiec 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Sierpień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Wrzesień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Październik 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Listopad 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Grudzień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Rocznie 103 236,00 10 075,80 1 548,60 0,00 8 245,08 73 284,00 5 364,00 78 002,52
Wynagrodzenie pracownika 8 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 559 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 211 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Luty 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Marzec 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Kwiecień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Maj 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Czerwiec 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Lipiec 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Sierpień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Wrzesień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Październik 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Listopad 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Grudzień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Rocznie 103 236,00 10 075,80 6 710,40 0,00 2 632,44 122 654,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 603 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 023 zł
Całość - kwota brutto 7 523 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Luty 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Marzec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Kwiecień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Maj 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Czerwiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Lipiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Sierpień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Wrzesień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Październik 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Listopad 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Grudzień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Rocznie 90 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 216,00 12 276,00 78 000,00
Wynagrodzenie pracownika 7 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Luty 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Marzec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Kwiecień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Maj 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Czerwiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Lipiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Sierpień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Wrzesień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Październik 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Listopad 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Grudzień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Rocznie 90 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 523 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 961 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 961,00 0,00 6 500,19
Luty 7 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 961,00 0,00 6 500,19
Marzec 7 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 961,00 0,00 6 500,19
Kwiecień 7 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 961,00 0,00 6 500,19
Maj 7 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 961,00 0,00 6 500,19
Czerwiec 7 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 961,00 0,00 6 500,19
Lipiec 7 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 919,00 0,00 6 296,99
Sierpień 7 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 919,00 0,00 6 296,99
Wrzesień 7 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 919,00 0,00 6 296,99
Październik 7 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 919,00 0,00 6 296,99
Listopad 7 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 919,00 0,00 6 296,99
Grudzień 7 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 987,00 0,00 5 228,99
Rocznie 94 116,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 12 348,00 0,00 75 715,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 500 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ