Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 976 zł
Ubezpieczenie emerytalne 887 zł
Ubezpieczenie rentowe 136 zł
Ubezpieczenie chorobowe 223 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 706 zł
Zaliczka na podatek 160 zł
Całość - kwota brutto 9 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Luty 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Marzec 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Kwiecień 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Maj 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Czerwiec 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Lipiec 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Sierpień 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Wrzesień 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Październik 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Listopad 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Grudzień 9 088,00 886,99 136,32 222,66 705,78 7 592,00 160,00 6 976,25
Rocznie 109 056,00 10 643,88 1 635,84 2 671,92 8 469,36 91 104,00 1 920,00 83 715,00
Wynagrodzenie pracownika 9 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 887 zł
Ubezpieczenie rentowe 591 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 152 zł
Fundusz Pracy (FP) 223 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Luty 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Marzec 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Kwiecień 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Maj 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Czerwiec 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Lipiec 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Sierpień 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Wrzesień 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Październik 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Listopad 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Grudzień 9 088,00 886,99 590,72 151,77 231,75 10 949,23 zł
Rocznie 109 056,00 10 643,88 7 088,64 1 821,24 2 781,00 131 390,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 976 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 976 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 687 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 8 603 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Luty 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Marzec 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Kwiecień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Maj 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Czerwiec 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Lipiec 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Sierpień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Wrzesień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Październik 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Listopad 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Grudzień 8 603,00 839,65 129,05 0,00 687,09 6 107,00 447,00 6 500,21
Rocznie 103 236,00 10 075,80 1 548,60 0,00 8 245,08 73 284,00 5 364,00 78 002,52
Wynagrodzenie pracownika 8 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 559 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 211 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Luty 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Marzec 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Kwiecień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Maj 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Czerwiec 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Lipiec 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Sierpień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Wrzesień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Październik 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Listopad 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Grudzień 8 603,00 839,65 559,20 0,00 219,37 10 221,22 zł
Rocznie 103 236,00 10 075,80 6 710,40 0,00 2 632,44 122 654,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 603 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 023 zł
Całość - kwota brutto 7 523 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Luty 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Marzec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Kwiecień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Maj 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Czerwiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Lipiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Sierpień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Wrzesień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Październik 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Listopad 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Grudzień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,00 1 023,00 6 500,00
Rocznie 90 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 216,00 12 276,00 78 000,00
Wynagrodzenie pracownika 7 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Luty 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Marzec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Kwiecień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Maj 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Czerwiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Lipiec 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Sierpień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Wrzesień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Październik 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Listopad 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Grudzień 7 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 523,00 zł
Rocznie 90 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 523 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 907 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 0,00 6 928,00
Luty 7 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 457,00 0,00 6 378,00
Marzec 7 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 082,00 0,00 5 753,00
Kwiecień 7 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 082,00 0,00 5 753,00
Maj 7 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 082,00 0,00 5 753,00
Czerwiec 7 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 082,00 0,00 5 753,00
Lipiec 7 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 998,00 0,00 5 573,41
Sierpień 7 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 998,00 0,00 5 573,41
Wrzesień 7 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 998,00 0,00 5 573,41
Październik 7 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 998,00 0,00 5 573,41
Listopad 7 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 998,00 0,00 5 573,41
Grudzień 7 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 998,00 0,00 5 573,41
Rocznie 94 020,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 22 680,00 0,00 69 758,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 928 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.