Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 970 zł
Ubezpieczenie rentowe 149 zł
Ubezpieczenie chorobowe 244 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 772 zł
Zaliczka na podatek 707 zł
Całość - kwota brutto 9 942 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Luty 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Marzec 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Kwiecień 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Maj 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Czerwiec 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Lipiec 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Sierpień 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Wrzesień 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Październik 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 707,00 7 099,84
Listopad 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 1 621,00 6 185,84
Grudzień 9 942,00 970,34 149,13 243,58 772,11 8 329,00 2 000,00 5 806,84
Rocznie 119 304,00 11 644,08 1 789,56 2 922,96 9 265,32 99 948,00 10 691,00 82 991,08
Wynagrodzenie pracownika 9 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 970 zł
Ubezpieczenie rentowe 646 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 166 zł
Fundusz Pracy (FP) 244 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 978 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Luty 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Marzec 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Kwiecień 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Maj 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Czerwiec 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Lipiec 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Sierpień 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Wrzesień 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Październik 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Listopad 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Grudzień 9 942,00 970,34 646,23 166,03 253,52 11 978,12 zł
Rocznie 119 304,00 11 644,08 7 754,76 1 992,36 3 042,24 143 737,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 9 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 978 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 141 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 750 zł
Zaliczka na podatek 488 zł
Całość - kwota brutto 9 396 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Luty 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Marzec 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Kwiecień 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Maj 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Czerwiec 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Lipiec 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Sierpień 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Wrzesień 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Październik 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Listopad 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Grudzień 9 396,00 917,05 140,94 0,00 750,42 6 670,00 488,00 7 099,59
Rocznie 112 752,00 11 004,60 1 691,28 0,00 9 005,04 80 040,00 5 856,00 85 195,08
Wynagrodzenie pracownika 9 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 611 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 230 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 11 163 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Luty 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Marzec 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Kwiecień 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Maj 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Czerwiec 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Lipiec 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Sierpień 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Wrzesień 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Październik 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Listopad 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Grudzień 9 396,00 917,05 610,74 0,00 239,60 11 163,39 zł
Rocznie 112 752,00 11 004,60 7 328,88 0,00 2 875,20 133 960,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 396 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 163 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 118 zł
Całość - kwota brutto 8 218 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Luty 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Marzec 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Kwiecień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Maj 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Czerwiec 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Lipiec 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Sierpień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Wrzesień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Październik 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Listopad 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Grudzień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 1 118,00 7 100,00
Rocznie 98 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 888,00 13 416,00 85 200,00
Wynagrodzenie pracownika 8 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Luty 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Marzec 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Kwiecień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Maj 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Czerwiec 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Lipiec 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Sierpień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Wrzesień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Październik 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Listopad 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Grudzień 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 218,00 zł
Rocznie 98 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 084 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 566 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 084,00 0,00 7 100,19
Luty 8 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 084,00 0,00 7 100,19
Marzec 8 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 084,00 0,00 7 100,19
Kwiecień 8 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 084,00 0,00 7 100,19
Maj 8 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 084,00 0,00 7 100,19
Czerwiec 8 566,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 084,00 0,00 7 100,19
Lipiec 8 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 042,00 0,00 6 896,99
Sierpień 8 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 042,00 0,00 6 896,99
Wrzesień 8 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 042,00 0,00 6 896,99
Październik 8 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 042,00 0,00 6 896,99
Listopad 8 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 163,00 0,00 5 775,99
Grudzień 8 566,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 290,00 0,00 5 648,99
Rocznie 102 792,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 15 125,00 0,00 81 614,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ