Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie chorobowe 247 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 783 zł
Zaliczka na podatek 714 zł
Całość - kwota brutto 10 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Luty 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Marzec 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Kwiecień 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Maj 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Czerwiec 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Lipiec 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Sierpień 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Wrzesień 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Październik 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Listopad 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Grudzień 10 080,00 983,81 151,20 246,96 782,82 8 448,00 714,00 7 201,21
Rocznie 120 960,00 11 805,72 1 814,40 2 963,52 8 565,12 101 376,00 0,00 86 414,52
Wynagrodzenie pracownika 10 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 655 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 168 zł
Fundusz Pracy (FP) 247 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Luty 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Marzec 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Kwiecień 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Maj 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Czerwiec 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Lipiec 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Sierpień 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Wrzesień 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Październik 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Listopad 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Grudzień 10 080,00 983,81 655,20 168,34 257,04 12 144,39 zł
Rocznie 120 960,00 11 805,72 7 862,40 2 020,08 3 084,48 145 732,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 201 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 201 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 761 zł
Zaliczka na podatek 812 zł
Całość - kwota brutto 9 533 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Luty 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Marzec 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Kwiecień 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Maj 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Czerwiec 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Lipiec 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Sierpień 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Wrzesień 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Październik 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Listopad 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Grudzień 9 533,00 930,42 143,00 0,00 761,36 6 768,00 812,00 6 886,06
Rocznie 114 396,00 11 165,04 1 716,00 0,00 9 136,32 81 216,00 612,00 82 632,72
Wynagrodzenie pracownika 9 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 620 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 234 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Luty 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Marzec 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Kwiecień 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Maj 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Czerwiec 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Lipiec 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Sierpień 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Wrzesień 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Październik 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Listopad 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Grudzień 9 533,00 930,42 619,65 0,00 243,09 11 326,16 zł
Rocznie 114 396,00 11 165,04 7 435,80 0,00 2 917,08 135 913,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 533 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 886 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 886 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 133 zł
Całość - kwota brutto 8 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Luty 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Marzec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Kwiecień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Maj 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Czerwiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Lipiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Sierpień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Wrzesień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Październik 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Listopad 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Grudzień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Rocznie 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 992,00 13 596,00 86 400,00
Wynagrodzenie pracownika 8 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Luty 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Marzec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Kwiecień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Maj 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Czerwiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Lipiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Sierpień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Wrzesień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Październik 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Listopad 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Grudzień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Rocznie 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 782 zł
Zaliczka na podatek 871 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 687,00 0,00 0,00 0,00 781,83 0,00 871,00 0,00 7 034,17
Luty 8 687,00 0,00 0,00 0,00 781,83 0,00 1 359,00 0,00 6 546,17
Marzec 8 687,00 0,00 0,00 0,00 781,83 0,00 2 015,00 0,00 5 890,17
Kwiecień 8 687,00 0,00 0,00 0,00 781,83 0,00 2 015,00 0,00 5 890,17
Maj 8 687,00 0,00 0,00 0,00 781,83 0,00 2 015,00 0,00 5 890,17
Czerwiec 8 687,00 0,00 0,00 0,00 781,83 0,00 2 015,00 0,00 5 890,17
Lipiec 8 687,00 176,27 72,24 0,00 781,83 15,08 1 931,00 0,00 5 710,58
Sierpień 8 687,00 176,27 72,24 0,00 781,83 15,08 1 931,00 0,00 5 710,58
Wrzesień 8 687,00 176,27 72,24 0,00 781,83 15,08 1 931,00 0,00 5 710,58
Październik 8 687,00 176,27 72,24 0,00 781,83 15,08 1 931,00 0,00 5 710,58
Listopad 8 687,00 176,27 72,24 0,00 781,83 15,08 1 931,00 0,00 5 710,58
Grudzień 8 687,00 176,27 72,24 0,00 781,83 15,08 1 931,00 0,00 5 710,58
Rocznie 104 244,00 1 057,62 433,44 0,00 9 381,96 0,00 21 876,00 0,00 71 404,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 034 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.