Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie chorobowe 247 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 783 zł
Zaliczka na podatek 719 zł
Całość - kwota brutto 10 085 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Luty 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Marzec 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Kwiecień 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Maj 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Czerwiec 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Lipiec 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Sierpień 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Wrzesień 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Październik 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 719,00 7 200,13
Listopad 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 1 835,00 6 084,13
Grudzień 10 085,00 984,30 151,28 247,08 783,21 8 452,00 2 030,00 5 889,13
Rocznie 121 020,00 11 811,60 1 815,36 2 964,96 9 398,52 101 424,00 11 055,00 83 974,56
Wynagrodzenie pracownika 10 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 984 zł
Ubezpieczenie rentowe 656 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 168 zł
Fundusz Pracy (FP) 247 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Luty 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Marzec 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Kwiecień 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Maj 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Czerwiec 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Lipiec 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Sierpień 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Wrzesień 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Październik 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Listopad 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Grudzień 10 085,00 984,30 655,53 168,42 257,17 12 150,42 zł
Rocznie 121 020,00 11 811,60 7 866,36 2 021,04 3 086,04 145 805,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 085 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 143 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 761 zł
Zaliczka na podatek 495 zł
Całość - kwota brutto 9 529 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Luty 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Marzec 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Kwiecień 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Maj 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Czerwiec 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Lipiec 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Sierpień 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Wrzesień 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Październik 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Listopad 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Grudzień 9 529,00 930,03 142,94 0,00 761,04 6 765,00 495,00 7 199,99
Rocznie 114 348,00 11 160,36 1 715,28 0,00 9 132,48 81 180,00 5 940,00 86 399,88
Wynagrodzenie pracownika 9 529 zł
Ubezpieczenie emerytalne 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 619 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 233 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 321 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Luty 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Marzec 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Kwiecień 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Maj 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Czerwiec 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Lipiec 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Sierpień 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Wrzesień 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Październik 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Listopad 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Grudzień 9 529,00 930,03 619,39 0,00 242,99 11 321,41 zł
Rocznie 114 348,00 11 160,36 7 432,68 0,00 2 915,88 135 856,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 529 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 321 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 133 zł
Całość - kwota brutto 8 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Luty 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Marzec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Kwiecień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Maj 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Czerwiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Lipiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Sierpień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Wrzesień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Październik 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Listopad 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Grudzień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 666,00 1 133,00 7 200,00
Rocznie 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 992,00 13 596,00 86 400,00
Wynagrodzenie pracownika 8 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Luty 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Marzec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Kwiecień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Maj 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Czerwiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Lipiec 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Sierpień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Wrzesień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Październik 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Listopad 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Grudzień 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 zł
Rocznie 99 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 104 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 686 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 104,00 0,00 7 200,19
Luty 8 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 104,00 0,00 7 200,19
Marzec 8 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 104,00 0,00 7 200,19
Kwiecień 8 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 104,00 0,00 7 200,19
Maj 8 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 104,00 0,00 7 200,19
Czerwiec 8 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 104,00 0,00 7 200,19
Lipiec 8 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 062,00 0,00 6 996,99
Sierpień 8 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 062,00 0,00 6 996,99
Wrzesień 8 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 062,00 0,00 6 996,99
Październik 8 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 115,00 0,00 6 943,99
Listopad 8 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 329,00 0,00 5 729,99
Grudzień 8 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 329,00 0,00 5 729,99
Rocznie 104 232,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 15 583,00 0,00 82 596,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 686 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ