Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 20 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 63 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 805 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Luty 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Marzec 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Kwiecień 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Maj 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Czerwiec 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Lipiec 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Sierpień 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Wrzesień 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Październik 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Listopad 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Grudzień 805,00 78,57 12,08 19,72 62,52 445,00 0,00 632,11
Rocznie 9 660,00 942,84 144,96 236,64 0,00 5 340,00 0,00 7 585,32
Wynagrodzenie pracownika 805 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Luty 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Marzec 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Kwiecień 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Maj 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Czerwiec 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Lipiec 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Sierpień 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Wrzesień 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Październik 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Listopad 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Grudzień 805,00 78,57 52,33 13,44 20,53 969,87 zł
Rocznie 9 660,00 942,84 627,96 161,28 246,36 11 638,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 805 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 632 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 632 zł netto poniesie łączny koszt równy 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 86 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 70 zł
Zaliczka na podatek 75 zł
Całość - kwota brutto 877 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Luty 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Marzec 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Kwiecień 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Maj 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Czerwiec 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Lipiec 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Sierpień 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Wrzesień 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Październik 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Listopad 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Grudzień 877,00 85,60 13,16 0,00 70,04 623,00 75,00 633,44
Rocznie 10 524,00 1 027,20 157,92 0,00 840,48 7 476,00 60,00 7 601,28
Wynagrodzenie pracownika 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 86 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Luty 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Marzec 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Kwiecień 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Maj 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Czerwiec 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Lipiec 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Sierpień 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Wrzesień 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Październik 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Listopad 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Grudzień 877,00 85,60 57,01 0,00 22,37 1 041,98 zł
Rocznie 10 524,00 1 027,20 684,12 0,00 268,44 12 503,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 633 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 633 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Luty 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Marzec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Kwiecień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Maj 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Czerwiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Lipiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Sierpień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Wrzesień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Październik 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Listopad 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Grudzień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Rocznie 9 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 332,00 1 248,00 7 920,00
Wynagrodzenie pracownika 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Luty 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Marzec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Kwiecień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Maj 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Czerwiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Lipiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Sierpień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Wrzesień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Październik 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Listopad 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Grudzień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Rocznie 9 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 664 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 664,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 393,10
Luty 664,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 393,10
Marzec 664,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 393,10
Kwiecień 664,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 393,10
Maj 664,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 393,10
Czerwiec 664,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 393,10
Lipiec 664,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 129,51
Sierpień 664,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 129,51
Wrzesień 664,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 129,51
Październik 664,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 129,51
Listopad 664,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 129,51
Grudzień 664,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 129,51
Rocznie 7 968,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 3 135,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 393 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.