Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 78 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 20 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 797 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Luty 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Marzec 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Kwiecień 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Maj 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Czerwiec 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Lipiec 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Sierpień 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Wrzesień 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Październik 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Listopad 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Grudzień 797,00 77,79 11,96 19,53 0,00 438,00 0,00 687,72
Rocznie 9 564,00 933,48 143,52 234,36 0,00 5 256,00 0,00 8 252,64
Wynagrodzenie pracownika 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 78 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Luty 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Marzec 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Kwiecień 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Maj 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Czerwiec 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Lipiec 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Sierpień 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Wrzesień 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Październik 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Listopad 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Grudzień 797,00 77,79 51,81 13,31 20,33 960,24 zł
Rocznie 9 564,00 933,48 621,72 159,72 243,96 11 522,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 797 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 688 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 688 zł netto poniesie łączny koszt równy 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 85 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 70 zł
Zaliczka na podatek 45 zł
Całość - kwota brutto 873 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Luty 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Marzec 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Kwiecień 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Maj 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Czerwiec 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Lipiec 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Sierpień 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Wrzesień 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Październik 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Listopad 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Grudzień 873,00 85,20 13,10 0,00 69,72 620,00 45,00 659,98
Rocznie 10 476,00 1 022,40 157,20 0,00 836,64 7 440,00 540,00 7 919,76
Wynagrodzenie pracownika 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 85 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 037 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Luty 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Marzec 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Kwiecień 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Maj 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Czerwiec 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Lipiec 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Sierpień 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Wrzesień 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Październik 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Listopad 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Grudzień 873,00 85,20 56,75 0,00 22,26 1 037,21 zł
Rocznie 10 476,00 1 022,40 681,00 0,00 267,12 12 446,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 873 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 037 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Luty 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Marzec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Kwiecień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Maj 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Czerwiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Lipiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Sierpień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Wrzesień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Październik 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Listopad 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Grudzień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 104,00 660,00
Rocznie 9 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 332,00 1 248,00 7 920,00
Wynagrodzenie pracownika 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Luty 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Marzec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Kwiecień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Maj 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Czerwiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Lipiec 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Sierpień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Wrzesień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Październik 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Listopad 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Grudzień 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,00 zł
Rocznie 9 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 660 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 660 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Luty 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Marzec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Kwiecień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Maj 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Czerwiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Lipiec 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 396,41
Sierpień 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 396,41
Wrzesień 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 396,41
Październik 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 396,41
Listopad 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 396,41
Grudzień 660,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 396,41
Rocznie 7 920,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 338,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 660 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.