Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 670 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 670 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 80 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 20 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 64 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 819 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Luty 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Marzec 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Kwiecień 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Maj 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Czerwiec 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Lipiec 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Sierpień 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Wrzesień 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Październik 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Listopad 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Grudzień 819,00 79,93 12,29 20,07 63,60 457,00 0,00 643,11
Rocznie 9 828,00 959,16 147,48 240,84 0,00 5 484,00 0,00 7 717,32
Wynagrodzenie pracownika 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 80 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 14 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 987 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Luty 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Marzec 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Kwiecień 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Maj 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Czerwiec 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Lipiec 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Sierpień 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Wrzesień 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Październik 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Listopad 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Grudzień 819,00 79,93 53,24 13,68 20,89 986,74 zł
Rocznie 9 828,00 959,16 638,88 164,16 250,68 11 840,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 643 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 643 zł netto poniesie łączny koszt równy 987 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 670 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 87 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 71 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 891 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Luty 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Marzec 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Kwiecień 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Maj 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Czerwiec 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Lipiec 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Sierpień 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Wrzesień 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Październik 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Listopad 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Grudzień 891,00 86,96 13,37 0,00 71,16 633,00 76,00 643,55
Rocznie 10 692,00 1 043,52 160,44 0,00 853,92 7 596,00 60,00 7 722,60
Wynagrodzenie pracownika 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 87 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 22 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 059 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Luty 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Marzec 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Kwiecień 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Maj 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Czerwiec 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Lipiec 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Sierpień 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Wrzesień 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Październik 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Listopad 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Grudzień 891,00 86,96 57,92 0,00 22,72 1 058,60 zł
Rocznie 10 692,00 1 043,52 695,04 0,00 272,64 12 703,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 644 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 644 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 059 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 670 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 105 zł
Całość - kwota brutto 775 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Luty 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Marzec 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Kwiecień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Maj 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Czerwiec 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Lipiec 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Sierpień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Wrzesień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Październik 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Listopad 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Grudzień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 105,00 670,00
Rocznie 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440,00 1 260,00 8 040,00
Wynagrodzenie pracownika 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Luty 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Marzec 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Kwiecień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Maj 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Czerwiec 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Lipiec 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Sierpień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Wrzesień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Październik 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Listopad 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Grudzień 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 zł
Rocznie 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 670 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 674 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 674,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 403,10
Luty 674,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 403,10
Marzec 674,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 403,10
Kwiecień 674,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 403,10
Maj 674,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 403,10
Czerwiec 674,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 403,10
Lipiec 674,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 139,51
Sierpień 674,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 139,51
Wrzesień 674,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 139,51
Październik 674,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 139,51
Listopad 674,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 139,51
Grudzień 674,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 139,51
Rocznie 8 088,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 3 255,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 403 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.