Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 650 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 77 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 61 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 791 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Luty 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Marzec 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Kwiecień 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Maj 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Czerwiec 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Lipiec 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Sierpień 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Wrzesień 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Październik 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Listopad 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Grudzień 791,00 77,20 11,87 19,38 61,43 433,00 0,00 621,12
Rocznie 9 492,00 926,40 142,44 232,56 0,00 5 196,00 0,00 7 453,44
Wynagrodzenie pracownika 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 77 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 953 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Luty 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Marzec 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Kwiecień 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Maj 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Czerwiec 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Lipiec 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Sierpień 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Wrzesień 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Październik 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Listopad 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Grudzień 791,00 77,20 51,42 13,21 20,17 953,00 zł
Rocznie 9 492,00 926,40 617,04 158,52 242,04 11 436,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 791 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 621 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 621 zł netto poniesie łączny koszt równy 953 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 624 zł
Ubezpieczenie emerytalne 84 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 69 zł
Zaliczka na podatek 74 zł
Całość - kwota brutto 864 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Luty 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Marzec 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Kwiecień 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Maj 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Czerwiec 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Lipiec 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Sierpień 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Wrzesień 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Październik 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Listopad 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Grudzień 864,00 84,33 12,96 0,00 69,00 613,00 74,00 624,15
Rocznie 10 368,00 1 011,96 155,52 0,00 828,00 7 356,00 60,00 7 489,80
Wynagrodzenie pracownika 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 84 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 027 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Luty 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Marzec 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Kwiecień 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Maj 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Czerwiec 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Lipiec 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Sierpień 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Wrzesień 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Październik 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Listopad 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Grudzień 864,00 84,33 56,16 0,00 22,03 1 026,52 zł
Rocznie 10 368,00 1 011,96 673,92 0,00 264,36 12 318,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 864 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 624 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 624 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 027 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Całość - kwota brutto 752 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Luty 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Marzec 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Kwiecień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Maj 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Czerwiec 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Lipiec 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Sierpień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Wrzesień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Październik 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Listopad 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Grudzień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 102,00 650,00
Rocznie 9 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 224,00 1 224,00 7 800,00
Wynagrodzenie pracownika 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Luty 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Marzec 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Kwiecień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Maj 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Czerwiec 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Lipiec 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Sierpień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Wrzesień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Październik 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Listopad 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Grudzień 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 zł
Rocznie 9 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 752 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 654 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 383,10
Luty 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 383,10
Marzec 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 383,10
Kwiecień 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 383,10
Maj 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 383,10
Czerwiec 654,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 383,10
Lipiec 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 119,51
Sierpień 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 119,51
Wrzesień 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 119,51
Październik 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 119,51
Listopad 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 119,51
Grudzień 654,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 119,51
Rocznie 7 848,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 3 015,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 654 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 383 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.