Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 75 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 769 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Luty 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Marzec 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Kwiecień 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Maj 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Czerwiec 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Lipiec 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Sierpień 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Wrzesień 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Październik 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Listopad 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Grudzień 769,00 75,05 11,54 18,84 0,00 414,00 0,00 663,57
Rocznie 9 228,00 900,60 138,48 226,08 0,00 4 968,00 0,00 7 962,84
Wynagrodzenie pracownika 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 75 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Luty 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Marzec 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Kwiecień 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Maj 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Czerwiec 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Lipiec 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Sierpień 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Wrzesień 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Październik 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Listopad 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Grudzień 769,00 75,05 49,99 12,84 19,61 926,49 zł
Rocznie 9 228,00 900,60 599,88 154,08 235,32 11 117,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 769 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 664 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 664 zł netto poniesie łączny koszt równy 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 68 zł
Zaliczka na podatek 44 zł
Całość - kwota brutto 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Luty 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Marzec 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Kwiecień 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Maj 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Czerwiec 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Lipiec 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Sierpień 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Wrzesień 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Październik 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Listopad 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Grudzień 847,00 82,67 12,71 0,00 67,65 601,00 44,00 639,97
Rocznie 10 164,00 992,04 152,52 0,00 811,80 7 212,00 528,00 7 679,64
Wynagrodzenie pracownika 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 006 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Luty 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Marzec 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Kwiecień 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Maj 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Czerwiec 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Lipiec 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Sierpień 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Wrzesień 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Październik 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Listopad 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Grudzień 847,00 82,67 55,06 0,00 21,60 1 006,33 zł
Rocznie 10 164,00 992,04 660,72 0,00 259,20 12 075,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 006 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 101 zł
Całość - kwota brutto 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Luty 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Marzec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Kwiecień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Maj 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Czerwiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Lipiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Sierpień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Wrzesień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Październik 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Listopad 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Grudzień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Rocznie 8 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 116,00 1 212,00 7 680,00
Wynagrodzenie pracownika 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Luty 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Marzec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Kwiecień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Maj 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Czerwiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Lipiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Sierpień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Wrzesień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Październik 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Listopad 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Grudzień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Rocznie 8 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 640 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Luty 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Marzec 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Kwiecień 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Maj 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Czerwiec 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Lipiec 640,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 376,41
Sierpień 640,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 376,41
Wrzesień 640,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 376,41
Październik 640,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 376,41
Listopad 640,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 376,41
Grudzień 640,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 376,41
Rocznie 7 680,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 098,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 640 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.