Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 76 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 60 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 777 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Luty 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Marzec 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Kwiecień 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Maj 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Czerwiec 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Lipiec 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Sierpień 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Wrzesień 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Październik 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Listopad 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Grudzień 777,00 75,84 11,66 19,04 60,34 420,00 0,00 610,12
Rocznie 9 324,00 910,08 139,92 228,48 0,00 5 040,00 0,00 7 321,44
Wynagrodzenie pracownika 777 zł
Ubezpieczenie emerytalne 76 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 936 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Luty 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Marzec 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Kwiecień 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Maj 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Czerwiec 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Lipiec 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Sierpień 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Wrzesień 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Październik 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Listopad 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Grudzień 777,00 75,84 50,51 12,98 19,82 936,15 zł
Rocznie 9 324,00 910,08 606,12 155,76 237,84 11 233,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 777 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 936 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 68 zł
Zaliczka na podatek 72 zł
Całość - kwota brutto 851 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Luty 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Marzec 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Kwiecień 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Maj 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Czerwiec 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Lipiec 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Sierpień 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Wrzesień 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Październik 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Listopad 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Grudzień 851,00 83,06 12,77 0,00 67,97 604,00 72,00 614,72
Rocznie 10 212,00 996,72 153,24 0,00 815,64 7 248,00 60,00 7 376,64
Wynagrodzenie pracownika 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 83 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 011 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Luty 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Marzec 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Kwiecień 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Maj 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Czerwiec 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Lipiec 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Sierpień 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Wrzesień 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Październik 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Listopad 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Grudzień 851,00 83,06 55,32 0,00 21,70 1 011,08 zł
Rocznie 10 212,00 996,72 663,84 0,00 260,40 12 132,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 851 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 615 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 615 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 011 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 101 zł
Całość - kwota brutto 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Luty 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Marzec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Kwiecień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Maj 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Czerwiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Lipiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Sierpień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Wrzesień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Październik 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Listopad 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Grudzień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 101,00 640,00
Rocznie 8 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 116,00 1 212,00 7 680,00
Wynagrodzenie pracownika 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Luty 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Marzec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Kwiecień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Maj 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Czerwiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Lipiec 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Sierpień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Wrzesień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Październik 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Listopad 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Grudzień 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 zł
Rocznie 8 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 644 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 373,10
Luty 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 373,10
Marzec 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 373,10
Kwiecień 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 373,10
Maj 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 373,10
Czerwiec 644,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 373,10
Lipiec 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 109,51
Sierpień 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 109,51
Wrzesień 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 109,51
Październik 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 109,51
Listopad 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 109,51
Grudzień 644,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 109,51
Rocznie 7 728,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 895,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 644 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 373 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.