Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 755 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Luty 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Marzec 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Kwiecień 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Maj 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Czerwiec 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Lipiec 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Sierpień 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Wrzesień 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Październik 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Listopad 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Grudzień 755,00 73,69 11,33 18,50 0,00 401,00 0,00 651,48
Rocznie 9 060,00 884,28 135,96 222,00 0,00 4 812,00 0,00 7 817,76
Wynagrodzenie pracownika 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Luty 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Marzec 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Kwiecień 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Maj 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Czerwiec 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Lipiec 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Sierpień 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Wrzesień 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Październik 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Listopad 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Grudzień 755,00 73,69 49,08 12,61 19,26 909,64 zł
Rocznie 9 060,00 884,28 588,96 151,32 231,12 10 915,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 651 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 651 zł netto poniesie łączny koszt równy 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 81 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 67 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Całość - kwota brutto 834 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Luty 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Marzec 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Kwiecień 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Maj 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Czerwiec 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Lipiec 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Sierpień 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Wrzesień 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Październik 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Listopad 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Grudzień 834,00 81,40 12,51 0,00 66,61 592,00 43,00 630,48
Rocznie 10 008,00 976,80 150,12 0,00 799,32 7 104,00 516,00 7 565,76
Wynagrodzenie pracownika 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 81 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 991 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Luty 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Marzec 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Kwiecień 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Maj 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Czerwiec 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Lipiec 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Sierpień 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Wrzesień 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Październik 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Listopad 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Grudzień 834,00 81,40 54,21 0,00 21,26 990,87 zł
Rocznie 10 008,00 976,80 650,52 0,00 255,12 11 890,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 834 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 991 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Całość - kwota brutto 729 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Luty 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Marzec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Kwiecień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Maj 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Czerwiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Lipiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Sierpień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Wrzesień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Październik 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Listopad 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Grudzień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Rocznie 8 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 996,00 1 188,00 7 560,00
Wynagrodzenie pracownika 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Luty 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Marzec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Kwiecień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Maj 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Czerwiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Lipiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Sierpień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Wrzesień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Październik 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Listopad 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Grudzień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Rocznie 8 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 729 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 630 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
Luty 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
Marzec 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
Kwiecień 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
Maj 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
Czerwiec 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
Lipiec 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 366,41
Sierpień 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 366,41
Wrzesień 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 366,41
Październik 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 366,41
Listopad 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 366,41
Grudzień 630,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 366,41
Rocznie 7 560,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 978,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 630 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.