Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 599 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 59 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 763 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Luty 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Marzec 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Kwiecień 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Maj 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Czerwiec 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Lipiec 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Sierpień 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Wrzesień 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Październik 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Listopad 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Grudzień 763,00 74,47 11,45 18,69 59,26 408,00 0,00 599,13
Rocznie 9 156,00 893,64 137,40 224,28 0,00 4 896,00 0,00 7 189,56
Wynagrodzenie pracownika 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 919 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Luty 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Marzec 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Kwiecień 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Maj 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Czerwiec 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Lipiec 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Sierpień 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Wrzesień 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Październik 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Listopad 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Grudzień 763,00 74,47 49,60 12,74 19,45 919,26 zł
Rocznie 9 156,00 893,64 595,20 152,88 233,40 11 031,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 599 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 599 zł netto poniesie łączny koszt równy 919 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 82 zł
Ubezpieczenie rentowe 13 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 67 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Luty 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Marzec 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Kwiecień 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Maj 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Czerwiec 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Lipiec 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Sierpień 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Wrzesień 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Październik 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Listopad 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Grudzień 838,00 81,79 12,57 0,00 66,93 595,00 71,00 605,31
Rocznie 10 056,00 981,48 150,84 0,00 803,16 7 140,00 48,00 7 263,72
Wynagrodzenie pracownika 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 82 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 21 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 996 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Luty 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Marzec 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Kwiecień 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Maj 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Czerwiec 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Lipiec 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Sierpień 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Wrzesień 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Październik 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Listopad 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Grudzień 838,00 81,79 54,47 0,00 21,37 995,63 zł
Rocznie 10 056,00 981,48 653,64 0,00 256,44 11 947,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 605 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 605 zł netto poniesie łączny koszt równy 996 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Całość - kwota brutto 729 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Luty 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Marzec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Kwiecień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Maj 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Czerwiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Lipiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Sierpień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Wrzesień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Październik 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Listopad 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Grudzień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 99,00 630,00
Rocznie 8 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 996,00 1 188,00 7 560,00
Wynagrodzenie pracownika 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Luty 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Marzec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Kwiecień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Maj 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Czerwiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Lipiec 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Sierpień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Wrzesień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Październik 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Listopad 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Grudzień 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 zł
Rocznie 8 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 729 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 634 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 363,10
Luty 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 363,10
Marzec 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 363,10
Kwiecień 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 363,10
Maj 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 363,10
Czerwiec 634,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 363,10
Lipiec 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 99,51
Sierpień 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 99,51
Wrzesień 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 99,51
Październik 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 99,51
Listopad 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 99,51
Grudzień 634,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 99,51
Rocznie 7 608,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 775,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 363 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.