Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 73 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 58 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 749 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Luty 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Marzec 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Kwiecień 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Maj 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Czerwiec 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Lipiec 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Sierpień 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Wrzesień 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Październik 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Listopad 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Grudzień 749,00 73,10 11,24 18,35 58,17 396,00 0,00 588,14
Rocznie 8 988,00 877,20 134,88 220,20 0,00 4 752,00 0,00 7 057,68
Wynagrodzenie pracownika 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 73 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 13 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Luty 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Marzec 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Kwiecień 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Maj 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Czerwiec 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Lipiec 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Sierpień 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Wrzesień 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Październik 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Listopad 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Grudzień 749,00 73,10 48,69 12,51 19,10 902,40 zł
Rocznie 8 988,00 877,20 584,28 150,12 229,20 10 828,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 749 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 588 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 588 zł netto poniesie łączny koszt równy 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 81 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 66 zł
Zaliczka na podatek 70 zł
Całość - kwota brutto 825 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Luty 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Marzec 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Kwiecień 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Maj 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Czerwiec 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Lipiec 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Sierpień 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Wrzesień 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Październik 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Listopad 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Grudzień 825,00 80,52 12,38 0,00 65,89 586,00 70,00 595,89
Rocznie 9 900,00 966,24 148,56 0,00 790,68 7 032,00 48,00 7 150,68
Wynagrodzenie pracownika 825 zł
Ubezpieczenie emerytalne 81 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Luty 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Marzec 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Kwiecień 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Maj 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Czerwiec 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Lipiec 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Sierpień 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Wrzesień 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Październik 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Listopad 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Grudzień 825,00 80,52 53,63 0,00 21,04 980,19 zł
Rocznie 9 900,00 966,24 643,56 0,00 252,48 11 762,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 825 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 596 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 596 zł netto poniesie łączny koszt równy 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Całość - kwota brutto 718 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Luty 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Marzec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Kwiecień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Maj 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Czerwiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Lipiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Sierpień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Wrzesień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Październik 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Listopad 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Grudzień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Rocznie 8 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 888,00 1 176,00 7 440,00
Wynagrodzenie pracownika 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 718 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Luty 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Marzec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Kwiecień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Maj 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Czerwiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Lipiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Sierpień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Wrzesień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Październik 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Listopad 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Grudzień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Rocznie 8 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 718 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 624 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 624,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 353,10
Luty 624,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 353,10
Marzec 624,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 353,10
Kwiecień 624,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 353,10
Maj 624,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 353,10
Czerwiec 624,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 353,10
Lipiec 624,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 89,51
Sierpień 624,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 89,51
Wrzesień 624,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 89,51
Październik 624,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 89,51
Listopad 624,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 89,51
Grudzień 624,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 89,51
Rocznie 7 488,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 655,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 624 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 353 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.