Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 72 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Luty 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Marzec 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Kwiecień 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Maj 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Czerwiec 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Lipiec 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Sierpień 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Wrzesień 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Październik 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Listopad 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Grudzień 741,00 72,32 11,12 18,15 0,00 389,00 0,00 639,41
Rocznie 8 892,00 867,84 133,44 217,80 0,00 4 668,00 0,00 7 672,92
Wynagrodzenie pracownika 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 72 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 893 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Luty 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Marzec 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Kwiecień 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Maj 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Czerwiec 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Lipiec 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Sierpień 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Wrzesień 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Październik 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Listopad 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Grudzień 741,00 72,32 48,17 12,37 18,89 892,75 zł
Rocznie 8 892,00 867,84 578,04 148,44 226,68 10 713,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 639 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 639 zł netto poniesie łączny koszt równy 893 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 80 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 66 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Całość - kwota brutto 821 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Luty 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Marzec 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Kwiecień 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Maj 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Czerwiec 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Lipiec 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Sierpień 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Wrzesień 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Październik 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Listopad 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Grudzień 821,00 80,13 12,32 0,00 65,57 583,00 43,00 619,98
Rocznie 9 852,00 961,56 147,84 0,00 786,84 6 996,00 516,00 7 439,76
Wynagrodzenie pracownika 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 80 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 975 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Luty 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Marzec 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Kwiecień 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Maj 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Czerwiec 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Lipiec 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Sierpień 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Wrzesień 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Październik 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Listopad 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Grudzień 821,00 80,13 53,37 0,00 20,93 975,43 zł
Rocznie 9 852,00 961,56 640,44 0,00 251,16 11 705,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 821 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 975 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Całość - kwota brutto 718 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Luty 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Marzec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Kwiecień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Maj 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Czerwiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Lipiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Sierpień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Wrzesień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Październik 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Listopad 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Grudzień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 98,00 620,00
Rocznie 8 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 888,00 1 176,00 7 440,00
Wynagrodzenie pracownika 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 718 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Luty 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Marzec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Kwiecień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Maj 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Czerwiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Lipiec 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Sierpień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Wrzesień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Październik 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Listopad 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Grudzień 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 zł
Rocznie 8 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 718 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 620 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Luty 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Marzec 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Kwiecień 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Maj 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Czerwiec 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00
Lipiec 620,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 356,41
Sierpień 620,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 356,41
Wrzesień 620,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 356,41
Październik 620,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 356,41
Listopad 620,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 356,41
Grudzień 620,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 356,41
Rocznie 7 440,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 858,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 620 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.