Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 846 zł
Ubezpieczenie rentowe 130 zł
Ubezpieczenie chorobowe 212 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 673 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Całość - kwota brutto 8 663 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Luty 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Marzec 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Kwiecień 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Maj 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Czerwiec 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Lipiec 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Sierpień 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Wrzesień 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Październik 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Listopad 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Grudzień 8 663,00 845,51 129,95 212,24 672,78 7 225,00 567,00 6 235,52
Rocznie 103 956,00 10 146,12 1 559,40 2 546,88 6 804,00 86 700,00 0,00 74 826,24
Wynagrodzenie pracownika 8 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 846 zł
Ubezpieczenie rentowe 563 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 145 zł
Fundusz Pracy (FP) 212 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 437 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Luty 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Marzec 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Kwiecień 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Maj 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Czerwiec 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Lipiec 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Sierpień 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Wrzesień 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Październik 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Listopad 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Grudzień 8 663,00 845,51 563,10 144,67 220,90 10 437,18 zł
Rocznie 103 956,00 10 146,12 6 757,20 1 736,04 2 650,80 125 246,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 236 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 236 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 437 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 656 zł
Zaliczka na podatek 699 zł
Całość - kwota brutto 8 209 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Luty 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Marzec 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Kwiecień 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Maj 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Czerwiec 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Lipiec 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Sierpień 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Wrzesień 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Październik 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Listopad 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Grudzień 8 209,00 801,20 123,14 0,00 655,62 5 828,00 699,00 5 929,68
Rocznie 98 508,00 9 614,40 1 477,68 0,00 7 867,44 69 936,00 528,00 71 156,16
Wynagrodzenie pracownika 8 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 534 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 753 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Luty 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Marzec 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Kwiecień 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Maj 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Czerwiec 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Lipiec 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Sierpień 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Wrzesień 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Październik 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Listopad 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Grudzień 8 209,00 801,20 533,59 0,00 209,33 9 753,12 zł
Rocznie 98 508,00 9 614,40 6 403,08 0,00 2 511,96 117 037,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 753 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 976 zł
Całość - kwota brutto 7 176 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Luty 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Marzec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Kwiecień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Maj 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Czerwiec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Lipiec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Sierpień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Wrzesień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Październik 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Listopad 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Grudzień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 976,00 6 200,00
Rocznie 86 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 892,00 11 712,00 74 400,00
Wynagrodzenie pracownika 7 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 176 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Luty 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Marzec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Kwiecień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Maj 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Czerwiec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Lipiec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Sierpień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Wrzesień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Październik 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Listopad 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Grudzień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 176,00 zł
Rocznie 86 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 176 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 673 zł
Zaliczka na podatek 728 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 482,00 0,00 0,00 0,00 673,38 0,00 728,00 0,00 6 080,62
Luty 7 482,00 0,00 0,00 0,00 673,38 0,00 962,00 0,00 5 846,62
Marzec 7 482,00 0,00 0,00 0,00 673,38 0,00 1 745,00 0,00 5 063,62
Kwiecień 7 482,00 0,00 0,00 0,00 673,38 0,00 1 745,00 0,00 5 063,62
Maj 7 482,00 0,00 0,00 0,00 673,38 0,00 1 745,00 0,00 5 063,62
Czerwiec 7 482,00 0,00 0,00 0,00 673,38 0,00 1 745,00 0,00 5 063,62
Lipiec 7 482,00 176,27 72,24 0,00 673,38 15,08 1 660,00 0,00 4 885,03
Sierpień 7 482,00 176,27 72,24 0,00 673,38 15,08 1 660,00 0,00 4 885,03
Wrzesień 7 482,00 176,27 72,24 0,00 673,38 15,08 1 660,00 0,00 4 885,03
Październik 7 482,00 176,27 72,24 0,00 673,38 15,08 1 660,00 0,00 4 885,03
Listopad 7 482,00 176,27 72,24 0,00 673,38 15,08 1 660,00 0,00 4 885,03
Grudzień 7 482,00 176,27 72,24 0,00 673,38 15,08 1 660,00 0,00 4 885,03
Rocznie 89 784,00 1 057,62 433,44 0,00 8 080,56 0,00 18 630,00 0,00 61 491,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 081 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.