Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 873 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie chorobowe 219 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 695 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 8 946 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Luty 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Marzec 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Kwiecień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Maj 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Czerwiec 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Lipiec 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Sierpień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Wrzesień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Październik 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Listopad 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Grudzień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 150,00 6 874,74
Rocznie 107 352,00 10 477,56 1 610,28 2 630,16 8 337,12 89 640,00 1 800,00 82 496,88
Wynagrodzenie pracownika 8 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 873 zł
Ubezpieczenie rentowe 581 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 149 zł
Fundusz Pracy (FP) 219 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Luty 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Marzec 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Kwiecień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Maj 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Czerwiec 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Lipiec 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Sierpień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Wrzesień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Październik 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Listopad 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Grudzień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Rocznie 107 352,00 10 477,56 6 977,88 1 792,80 2 737,56 129 337,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 946 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 875 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 875 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 827 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 676 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Całość - kwota brutto 8 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Luty 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Marzec 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Kwiecień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Maj 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Czerwiec 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Lipiec 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Sierpień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Wrzesień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Październik 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Listopad 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Grudzień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Rocznie 101 640,00 9 920,04 1 524,60 0,00 8 117,64 72 156,00 5 280,00 76 797,72
Wynagrodzenie pracownika 8 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 827 zł
Ubezpieczenie rentowe 551 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 208 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Luty 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Marzec 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Kwiecień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Maj 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Czerwiec 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Lipiec 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Sierpień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Wrzesień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Październik 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Listopad 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Grudzień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Rocznie 101 640,00 9 920,04 6 606,60 0,00 2 591,88 120 758,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 007 zł
Całość - kwota brutto 7 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Luty 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Marzec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Kwiecień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Maj 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Czerwiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Lipiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Sierpień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Wrzesień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Październik 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Listopad 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Grudzień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Rocznie 88 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 112,00 12 084,00 76 800,00
Wynagrodzenie pracownika 7 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Luty 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Marzec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Kwiecień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Maj 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Czerwiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Lipiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Sierpień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Wrzesień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Październik 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Listopad 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Grudzień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Rocznie 88 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 887 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 715 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,00 0,00 6 828,00
Luty 7 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 401,00 0,00 6 314,00
Marzec 7 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 044,00 0,00 5 671,00
Kwiecień 7 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 044,00 0,00 5 671,00
Maj 7 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 044,00 0,00 5 671,00
Czerwiec 7 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 044,00 0,00 5 671,00
Lipiec 7 715,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 959,00 0,00 5 492,41
Sierpień 7 715,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 959,00 0,00 5 492,41
Wrzesień 7 715,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 959,00 0,00 5 492,41
Październik 7 715,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 959,00 0,00 5 492,41
Listopad 7 715,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 959,00 0,00 5 492,41
Grudzień 7 715,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 959,00 0,00 5 492,41
Rocznie 92 580,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 22 218,00 0,00 68 780,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 828 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ