Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie chorobowe 219 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 695 zł
Zaliczka na podatek 628 zł
Całość - kwota brutto 8 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Luty 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Marzec 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Kwiecień 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Maj 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Czerwiec 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Lipiec 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Sierpień 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Wrzesień 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Październik 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Listopad 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 628,00 6 399,88
Grudzień 8 950,00 873,52 134,25 219,28 695,07 7 473,00 1 250,00 5 777,88
Rocznie 107 400,00 10 482,24 1 611,00 2 631,36 8 340,84 89 676,00 8 158,00 76 176,56
Wynagrodzenie pracownika 8 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 582 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 149 zł
Fundusz Pracy (FP) 219 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Luty 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Marzec 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Kwiecień 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Maj 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Czerwiec 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Lipiec 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Sierpień 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Wrzesień 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Październik 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Listopad 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Grudzień 8 950,00 873,52 581,75 149,47 228,23 10 782,97 zł
Rocznie 107 400,00 10 482,24 6 981,00 1 793,64 2 738,76 129 395,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 827 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 676 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Całość - kwota brutto 8 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Luty 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Marzec 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Kwiecień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Maj 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Czerwiec 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Lipiec 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Sierpień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Wrzesień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Październik 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Listopad 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Grudzień 8 470,00 826,67 127,05 0,00 676,47 6 013,00 440,00 6 399,81
Rocznie 101 640,00 9 920,04 1 524,60 0,00 8 117,64 72 156,00 5 280,00 76 797,72
Wynagrodzenie pracownika 8 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 827 zł
Ubezpieczenie rentowe 551 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 208 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Luty 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Marzec 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Kwiecień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Maj 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Czerwiec 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Lipiec 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Sierpień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Wrzesień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Październik 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Listopad 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Grudzień 8 470,00 826,67 550,55 0,00 215,99 10 063,21 zł
Rocznie 101 640,00 9 920,04 6 606,60 0,00 2 591,88 120 758,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 007 zł
Całość - kwota brutto 7 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Luty 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Marzec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Kwiecień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Maj 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Czerwiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Lipiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Sierpień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Wrzesień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Październik 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Listopad 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Grudzień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Rocznie 88 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 112,00 12 084,00 76 800,00
Wynagrodzenie pracownika 7 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Luty 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Marzec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Kwiecień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Maj 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Czerwiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Lipiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Sierpień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Wrzesień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Październik 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Listopad 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Grudzień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Rocznie 88 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 940 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 722 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 940,00 0,00 6 400,19
Luty 7 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 940,00 0,00 6 400,19
Marzec 7 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 940,00 0,00 6 400,19
Kwiecień 7 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 940,00 0,00 6 400,19
Maj 7 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 940,00 0,00 6 400,19
Czerwiec 7 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 940,00 0,00 6 400,19
Lipiec 7 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 899,00 0,00 6 195,99
Sierpień 7 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 899,00 0,00 6 195,99
Wrzesień 7 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 899,00 0,00 6 195,99
Październik 7 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 899,00 0,00 6 195,99
Listopad 7 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 899,00 0,00 6 195,99
Grudzień 7 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 748,00 0,00 5 346,99
Rocznie 92 664,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 11 883,00 0,00 74 728,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ