Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 873 zł
Ubezpieczenie rentowe 134 zł
Ubezpieczenie chorobowe 219 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 695 zł
Zaliczka na podatek 596 zł
Całość - kwota brutto 8 946 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Luty 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Marzec 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Kwiecień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Maj 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Czerwiec 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Lipiec 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Sierpień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Wrzesień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Październik 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Listopad 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Grudzień 8 946,00 873,13 134,19 219,18 694,76 7 470,00 596,00 6 428,74
Rocznie 107 352,00 10 477,56 1 610,28 2 630,16 7 156,80 89 640,00 0,00 77 144,88
Wynagrodzenie pracownika 8 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 873 zł
Ubezpieczenie rentowe 581 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 149 zł
Fundusz Pracy (FP) 219 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Luty 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Marzec 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Kwiecień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Maj 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Czerwiec 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Lipiec 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Sierpień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Wrzesień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Październik 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Listopad 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Grudzień 8 946,00 873,13 581,49 149,40 228,13 10 778,15 zł
Rocznie 107 352,00 10 477,56 6 977,88 1 792,80 2 737,56 129 337,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 946 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 429 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 429 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 121 zł
Ubezpieczenie emerytalne 827 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 677 zł
Zaliczka na podatek 722 zł
Całość - kwota brutto 8 474 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Luty 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Marzec 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Kwiecień 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Maj 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Czerwiec 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Lipiec 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Sierpień 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Wrzesień 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Październik 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Listopad 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Grudzień 8 474,00 827,06 127,11 0,00 676,78 6 016,00 722,00 6 121,13
Rocznie 101 688,00 9 924,72 1 525,32 0,00 8 121,36 72 192,00 540,00 73 453,56
Wynagrodzenie pracownika 8 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 827 zł
Ubezpieczenie rentowe 551 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 208 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 068 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Luty 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Marzec 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Kwiecień 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Maj 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Czerwiec 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Lipiec 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Sierpień 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Wrzesień 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Październik 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Listopad 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Grudzień 8 474,00 827,06 550,81 0,00 216,08 10 067,95 zł
Rocznie 101 688,00 9 924,72 6 609,72 0,00 2 592,96 120 815,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 121 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 121 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 068 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 007 zł
Całość - kwota brutto 7 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Luty 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Marzec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Kwiecień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Maj 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Czerwiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Lipiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Sierpień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Wrzesień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Październik 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Listopad 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Grudzień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 1 007,00 6 400,00
Rocznie 88 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 112,00 12 084,00 76 800,00
Wynagrodzenie pracownika 7 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Luty 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Marzec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Kwiecień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Maj 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Czerwiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Lipiec 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Sierpień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Wrzesień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Październik 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Listopad 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Grudzień 7 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 407,00 zł
Rocznie 88 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 695 zł
Zaliczka na podatek 753 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 723 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 723,00 0,00 0,00 0,00 695,07 0,00 753,00 0,00 6 274,93
Luty 7 723,00 0,00 0,00 0,00 695,07 0,00 1 031,00 0,00 5 996,93
Marzec 7 723,00 0,00 0,00 0,00 695,07 0,00 1 792,00 0,00 5 235,93
Kwiecień 7 723,00 0,00 0,00 0,00 695,07 0,00 1 792,00 0,00 5 235,93
Maj 7 723,00 0,00 0,00 0,00 695,07 0,00 1 792,00 0,00 5 235,93
Czerwiec 7 723,00 0,00 0,00 0,00 695,07 0,00 1 792,00 0,00 5 235,93
Lipiec 7 723,00 176,27 72,24 0,00 695,07 15,08 1 707,00 0,00 5 057,34
Sierpień 7 723,00 176,27 72,24 0,00 695,07 15,08 1 707,00 0,00 5 057,34
Wrzesień 7 723,00 176,27 72,24 0,00 695,07 15,08 1 707,00 0,00 5 057,34
Październik 7 723,00 176,27 72,24 0,00 695,07 15,08 1 707,00 0,00 5 057,34
Listopad 7 723,00 176,27 72,24 0,00 695,07 15,08 1 707,00 0,00 5 057,34
Grudzień 7 723,00 176,27 72,24 0,00 695,07 15,08 1 707,00 0,00 5 057,34
Rocznie 92 676,00 1 057,62 433,44 0,00 8 340,84 0,00 19 194,00 0,00 63 559,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 275 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.