Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 832 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie chorobowe 209 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 662 zł
Zaliczka na podatek 552 zł
Całość - kwota brutto 8 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Luty 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Marzec 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Kwiecień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Maj 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Czerwiec 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Lipiec 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Sierpień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Wrzesień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Październik 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Listopad 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Grudzień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 552,00 6 139,02
Rocznie 102 252,00 9 979,80 1 533,84 2 505,12 6 628,32 85 236,00 0,00 73 668,24
Wynagrodzenie pracownika 8 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 832 zł
Ubezpieczenie rentowe 554 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 142 zł
Fundusz Pracy (FP) 209 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Luty 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Marzec 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Kwiecień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Maj 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Czerwiec 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Lipiec 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Sierpień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Wrzesień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Październik 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Listopad 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Grudzień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Rocznie 102 252,00 9 979,80 6 646,44 1 707,60 2 607,36 123 193,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 139 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 139 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 645 zł
Zaliczka na podatek 688 zł
Całość - kwota brutto 8 077 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Luty 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Marzec 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Kwiecień 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Maj 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Czerwiec 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Lipiec 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Sierpień 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Wrzesień 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Październik 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Listopad 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Grudzień 8 077,00 788,32 121,16 0,00 645,08 5 734,00 688,00 5 834,36
Rocznie 96 924,00 9 459,84 1 453,92 0,00 7 740,96 68 808,00 516,00 70 012,32
Wynagrodzenie pracownika 8 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 525 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Luty 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Marzec 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Kwiecień 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Maj 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Czerwiec 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Lipiec 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Sierpień 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Wrzesień 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Październik 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Listopad 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Grudzień 8 077,00 788,32 525,01 0,00 205,97 9 596,30 zł
Rocznie 96 924,00 9 459,84 6 300,12 0,00 2 471,64 115 155,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 077 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 834 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 960 zł
Całość - kwota brutto 7 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Luty 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Marzec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Kwiecień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Maj 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Czerwiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Lipiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Sierpień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Wrzesień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Październik 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Listopad 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Grudzień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Rocznie 84 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 776,00 11 520,00 73 200,00
Wynagrodzenie pracownika 7 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Luty 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Marzec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Kwiecień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Maj 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Czerwiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Lipiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Sierpień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Wrzesień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Październik 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Listopad 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Grudzień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Rocznie 84 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 662 zł
Zaliczka na podatek 715 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 361 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 361,00 0,00 0,00 0,00 662,49 0,00 715,00 0,00 5 983,51
Luty 7 361,00 0,00 0,00 0,00 662,49 0,00 927,00 0,00 5 771,51
Marzec 7 361,00 0,00 0,00 0,00 662,49 0,00 1 721,00 0,00 4 977,51
Kwiecień 7 361,00 0,00 0,00 0,00 662,49 0,00 1 721,00 0,00 4 977,51
Maj 7 361,00 0,00 0,00 0,00 662,49 0,00 1 721,00 0,00 4 977,51
Czerwiec 7 361,00 0,00 0,00 0,00 662,49 0,00 1 721,00 0,00 4 977,51
Lipiec 7 361,00 176,27 72,24 0,00 662,49 15,08 1 637,00 0,00 4 797,92
Sierpień 7 361,00 176,27 72,24 0,00 662,49 15,08 1 637,00 0,00 4 797,92
Wrzesień 7 361,00 176,27 72,24 0,00 662,49 15,08 1 637,00 0,00 4 797,92
Październik 7 361,00 176,27 72,24 0,00 662,49 15,08 1 637,00 0,00 4 797,92
Listopad 7 361,00 176,27 72,24 0,00 662,49 15,08 1 637,00 0,00 4 797,92
Grudzień 7 361,00 176,27 72,24 0,00 662,49 15,08 1 637,00 0,00 4 797,92
Rocznie 88 332,00 1 057,62 433,44 0,00 7 949,88 0,00 18 348,00 0,00 60 452,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 984 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.