Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 832 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie chorobowe 209 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 662 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Całość - kwota brutto 8 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Luty 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Marzec 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Kwiecień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Maj 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Czerwiec 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Lipiec 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Sierpień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Wrzesień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Październik 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Listopad 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Grudzień 8 521,00 831,65 127,82 208,76 661,75 7 103,00 121,00 6 570,02
Rocznie 102 252,00 9 979,80 1 533,84 2 505,12 7 941,00 85 236,00 1 452,00 78 840,24
Wynagrodzenie pracownika 8 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 832 zł
Ubezpieczenie rentowe 554 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 142 zł
Fundusz Pracy (FP) 209 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Luty 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Marzec 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Kwiecień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Maj 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Czerwiec 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Lipiec 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Sierpień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Wrzesień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Październik 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Listopad 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Grudzień 8 521,00 831,65 553,87 142,30 217,28 10 266,10 zł
Rocznie 102 252,00 9 979,80 6 646,44 1 707,60 2 607,36 123 193,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 645 zł
Zaliczka na podatek 419 zł
Całość - kwota brutto 8 073 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Luty 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Marzec 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Kwiecień 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Maj 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Czerwiec 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Lipiec 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Sierpień 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Wrzesień 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Październik 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Listopad 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Grudzień 8 073,00 787,92 121,10 0,00 644,76 5 731,00 419,00 6 100,22
Rocznie 96 876,00 9 455,04 1 453,20 0,00 7 737,12 68 772,00 5 028,00 73 202,64
Wynagrodzenie pracownika 8 073 zł
Ubezpieczenie emerytalne 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 525 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 198 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 592 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Luty 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Marzec 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Kwiecień 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Maj 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Czerwiec 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Lipiec 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Sierpień 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Wrzesień 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Październik 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Listopad 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Grudzień 8 073,00 787,92 524,75 0,00 205,86 9 591,53 zł
Rocznie 96 876,00 9 455,04 6 297,00 0,00 2 470,32 115 098,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 073 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 592 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 960 zł
Całość - kwota brutto 7 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Luty 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Marzec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Kwiecień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Maj 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Czerwiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Lipiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Sierpień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Wrzesień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Październik 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Listopad 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Grudzień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,00 960,00 6 100,00
Rocznie 84 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 776,00 11 520,00 73 200,00
Wynagrodzenie pracownika 7 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Luty 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Marzec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Kwiecień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Maj 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Czerwiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Lipiec 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Sierpień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Wrzesień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Październik 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Listopad 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Grudzień 7 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060,00 zł
Rocznie 84 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 825 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 353 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,00 0,00 6 528,00
Luty 7 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 0,00 6 122,00
Marzec 7 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00 5 425,00
Kwiecień 7 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00 5 425,00
Maj 7 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00 5 425,00
Czerwiec 7 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00 5 425,00
Lipiec 7 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 843,00 0,00 5 246,41
Sierpień 7 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 843,00 0,00 5 246,41
Wrzesień 7 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 843,00 0,00 5 246,41
Październik 7 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 843,00 0,00 5 246,41
Listopad 7 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 843,00 0,00 5 246,41
Grudzień 7 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 843,00 0,00 5 246,41
Rocznie 88 236,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 20 826,00 0,00 65 828,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 528 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.