Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 860 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie chorobowe 216 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 684 zł
Zaliczka na podatek 617 zł
Całość - kwota brutto 8 809 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Luty 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Marzec 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Kwiecień 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Maj 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Czerwiec 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Lipiec 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Sierpień 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Wrzesień 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Październik 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Listopad 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 617,00 6 300,16
Grudzień 8 809,00 859,76 132,14 215,82 684,12 7 351,00 1 019,00 5 898,16
Rocznie 105 708,00 10 317,12 1 585,68 2 589,84 8 209,44 88 212,00 7 806,00 75 199,92
Wynagrodzenie pracownika 8 809 zł
Ubezpieczenie emerytalne 860 zł
Ubezpieczenie rentowe 573 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 147 zł
Fundusz Pracy (FP) 216 zł
FGŚP 9 zł
Cała kwota 10 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Luty 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Marzec 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Kwiecień 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Maj 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Czerwiec 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Lipiec 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Sierpień 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Wrzesień 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Październik 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Listopad 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Grudzień 8 809,00 859,76 572,59 147,11 224,63 10 613,09 zł
Rocznie 105 708,00 10 317,12 6 871,08 1 765,32 2 695,56 127 357,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 809 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 814 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 666 zł
Zaliczka na podatek 433 zł
Całość - kwota brutto 8 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Luty 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Marzec 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Kwiecień 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Maj 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Czerwiec 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Lipiec 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Sierpień 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Wrzesień 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Październik 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Listopad 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Grudzień 8 338,00 813,79 125,07 0,00 665,92 5 919,00 433,00 6 300,22
Rocznie 100 056,00 9 765,48 1 500,84 0,00 7 991,04 71 028,00 5 196,00 75 602,64
Wynagrodzenie pracownika 8 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 814 zł
Ubezpieczenie rentowe 542 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 204 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 906 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Luty 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Marzec 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Kwiecień 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Maj 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Czerwiec 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Lipiec 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Sierpień 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Wrzesień 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Październik 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Listopad 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Grudzień 8 338,00 813,79 541,97 0,00 212,62 9 906,38 zł
Rocznie 100 056,00 9 765,48 6 503,64 0,00 2 551,44 118 876,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 8 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 906 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 992 zł
Całość - kwota brutto 7 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Luty 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Marzec 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Kwiecień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Maj 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Czerwiec 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Lipiec 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Sierpień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Wrzesień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Październik 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Listopad 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Grudzień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,00 992,00 6 300,00
Rocznie 87 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 008,00 11 904,00 75 600,00
Wynagrodzenie pracownika 7 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 292 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Luty 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Marzec 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Kwiecień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Maj 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Czerwiec 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Lipiec 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Sierpień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Wrzesień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Październik 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Listopad 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Grudzień 7 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 292,00 zł
Rocznie 87 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 292 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 920 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 920,00 0,00 6 300,19
Luty 7 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 920,00 0,00 6 300,19
Marzec 7 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 920,00 0,00 6 300,19
Kwiecień 7 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 920,00 0,00 6 300,19
Maj 7 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 920,00 0,00 6 300,19
Czerwiec 7 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 920,00 0,00 6 300,19
Lipiec 7 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 878,00 0,00 6 096,99
Sierpień 7 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 878,00 0,00 6 096,99
Wrzesień 7 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 878,00 0,00 6 096,99
Październik 7 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 878,00 0,00 6 096,99
Listopad 7 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 878,00 0,00 6 096,99
Grudzień 7 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 512,00 0,00 5 462,99
Rocznie 91 224,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 11 422,00 0,00 73 749,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ