Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 71 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 727 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Luty 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Marzec 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Kwiecień 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Maj 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Czerwiec 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Lipiec 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Sierpień 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Wrzesień 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Październik 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Listopad 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Grudzień 727,00 70,96 10,91 17,81 0,00 377,00 0,00 627,32
Rocznie 8 724,00 851,52 130,92 213,72 0,00 4 524,00 0,00 7 527,84
Wynagrodzenie pracownika 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 71 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 876 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Luty 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Marzec 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Kwiecień 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Maj 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Czerwiec 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Lipiec 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Sierpień 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Wrzesień 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Październik 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Listopad 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Grudzień 727,00 70,96 47,26 12,14 18,54 875,90 zł
Rocznie 8 724,00 851,52 567,12 145,68 222,48 10 510,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 627 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 627 zł netto poniesie łączny koszt równy 876 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 64 zł
Zaliczka na podatek 42 zł
Całość - kwota brutto 807 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Luty 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Marzec 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Kwiecień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Maj 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Czerwiec 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Lipiec 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Sierpień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Wrzesień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Październik 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Listopad 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Grudzień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Rocznie 9 684,00 945,12 145,32 0,00 773,40 6 876,00 504,00 7 316,16
Wynagrodzenie pracownika 807 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 959 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Luty 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Marzec 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Kwiecień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Maj 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Czerwiec 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Lipiec 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Sierpień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Wrzesień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Październik 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Listopad 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Grudzień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Rocznie 9 684,00 945,12 629,52 0,00 246,96 11 505,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 959 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 706 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Luty 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Marzec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Kwiecień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Maj 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Czerwiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Lipiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Sierpień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Wrzesień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Październik 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Listopad 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Grudzień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Rocznie 8 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00 1 152,00 7 320,00
Wynagrodzenie pracownika 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 706 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Luty 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Marzec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Kwiecień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Maj 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Czerwiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Lipiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Sierpień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Wrzesień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Październik 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Listopad 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Grudzień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Rocznie 8 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 706 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 610 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Luty 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Marzec 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Kwiecień 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Maj 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Czerwiec 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Lipiec 610,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 346,41
Sierpień 610,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 346,41
Wrzesień 610,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 346,41
Październik 610,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 346,41
Listopad 610,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 346,41
Grudzień 610,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 346,41
Rocznie 7 320,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 738,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.