Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 72 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 57 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 735 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Luty 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Marzec 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Kwiecień 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Maj 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Czerwiec 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Lipiec 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Sierpień 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Wrzesień 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Październik 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Listopad 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Grudzień 735,00 71,74 11,03 18,01 57,08 384,00 0,00 577,14
Rocznie 8 820,00 860,88 132,36 216,12 0,00 4 608,00 0,00 6 925,68
Wynagrodzenie pracownika 735 zł
Ubezpieczenie emerytalne 72 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 886 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Luty 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Marzec 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Kwiecień 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Maj 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Czerwiec 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Lipiec 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Sierpień 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Wrzesień 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Październik 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Listopad 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Grudzień 735,00 71,74 47,78 12,27 18,75 885,54 zł
Rocznie 8 820,00 860,88 573,36 147,24 225,00 10 626,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 577 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 577 zł netto poniesie łączny koszt równy 886 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 65 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Całość - kwota brutto 811 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Luty 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Marzec 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Kwiecień 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Maj 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Czerwiec 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Lipiec 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Sierpień 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Wrzesień 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Październik 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Listopad 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Grudzień 811,00 79,15 12,17 0,00 64,77 576,00 69,00 585,79
Rocznie 9 732,00 949,80 146,04 0,00 777,24 6 912,00 48,00 7 029,48
Wynagrodzenie pracownika 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Luty 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Marzec 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Kwiecień 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Maj 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Czerwiec 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Lipiec 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Sierpień 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Wrzesień 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Październik 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Listopad 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Grudzień 811,00 79,15 52,72 0,00 20,68 963,55 zł
Rocznie 9 732,00 949,80 632,64 0,00 248,16 11 562,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 586 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 586 zł netto poniesie łączny koszt równy 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 706 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Luty 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Marzec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Kwiecień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Maj 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Czerwiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Lipiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Sierpień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Wrzesień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Październik 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Listopad 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Grudzień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Rocznie 8 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00 1 152,00 7 320,00
Wynagrodzenie pracownika 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 706 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Luty 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Marzec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Kwiecień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Maj 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Czerwiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Lipiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Sierpień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Wrzesień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Październik 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Listopad 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Grudzień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Rocznie 8 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 706 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 614 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 343,10
Luty 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 343,10
Marzec 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 343,10
Kwiecień 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 343,10
Maj 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 343,10
Czerwiec 614,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 343,10
Lipiec 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 79,51
Sierpień 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 79,51
Wrzesień 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 79,51
Październik 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 79,51
Listopad 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 79,51
Grudzień 614,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 79,51
Rocznie 7 368,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 535,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 343 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.