Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 71 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 21 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 731 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Luty 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Marzec 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Kwiecień 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Maj 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Czerwiec 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Lipiec 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Sierpień 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Wrzesień 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Październik 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Listopad 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Grudzień 731,00 71,35 10,97 17,91 21,01 381,00 0,00 609,76
Rocznie 8 772,00 856,20 131,64 214,92 252,12 4 572,00 0,00 7 317,12
Wynagrodzenie pracownika 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 71 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 881 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Luty 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Marzec 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Kwiecień 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Maj 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Czerwiec 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Lipiec 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Sierpień 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Wrzesień 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Październik 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Listopad 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Grudzień 731,00 71,35 47,52 12,21 18,64 880,72 zł
Rocznie 8 772,00 856,20 570,24 146,52 223,68 10 568,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 731 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 881 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 64 zł
Zaliczka na podatek 42 zł
Całość - kwota brutto 807 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Luty 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Marzec 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Kwiecień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Maj 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Czerwiec 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Lipiec 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Sierpień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Wrzesień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Październik 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Listopad 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Grudzień 807,00 78,76 12,11 0,00 64,45 573,00 42,00 609,68
Rocznie 9 684,00 945,12 145,32 0,00 773,40 6 876,00 504,00 7 316,16
Wynagrodzenie pracownika 807 zł
Ubezpieczenie emerytalne 79 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 959 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Luty 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Marzec 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Kwiecień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Maj 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Czerwiec 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Lipiec 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Sierpień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Wrzesień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Październik 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Listopad 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Grudzień 807,00 78,76 52,46 0,00 20,58 958,80 zł
Rocznie 9 684,00 945,12 629,52 0,00 246,96 11 505,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 959 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 706 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Luty 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Marzec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Kwiecień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Maj 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Czerwiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Lipiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Sierpień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Wrzesień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Październik 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Listopad 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Grudzień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 96,00 610,00
Rocznie 8 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00 1 152,00 7 320,00
Wynagrodzenie pracownika 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 706 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Luty 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Marzec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Kwiecień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Maj 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Czerwiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Lipiec 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Sierpień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Wrzesień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Październik 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Listopad 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Grudzień 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 zł
Rocznie 8 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 706 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 972 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 972,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 609,66
Luty 972,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 609,66
Marzec 972,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 609,66
Kwiecień 972,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 609,66
Maj 972,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 609,66
Czerwiec 972,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 609,66
Lipiec 972,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 381,97
Sierpień 972,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 381,97
Wrzesień 972,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 381,97
Październik 972,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 381,97
Listopad 972,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 381,97
Grudzień 972,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 381,97
Rocznie 11 664,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 5 949,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 610 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ