Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie chorobowe 205 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 651 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Całość - kwota brutto 8 379 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Luty 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Marzec 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Kwiecień 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Maj 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Czerwiec 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Lipiec 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Sierpień 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Wrzesień 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Październik 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Listopad 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Grudzień 8 379,00 817,79 125,69 205,29 650,72 6 980,00 111,00 6 468,51
Rocznie 100 548,00 9 813,48 1 508,28 2 463,48 7 808,64 83 760,00 1 332,00 77 622,12
Wynagrodzenie pracownika 8 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 545 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 140 zł
Fundusz Pracy (FP) 205 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 095 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Luty 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Marzec 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Kwiecień 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Maj 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Czerwiec 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Lipiec 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Sierpień 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Wrzesień 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Październik 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Listopad 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Grudzień 8 379,00 817,79 544,64 139,93 213,67 10 095,03 zł
Rocznie 100 548,00 9 813,48 6 535,68 1 679,16 2 564,04 121 140,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 469 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 095 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 775 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 634 zł
Zaliczka na podatek 412 zł
Całość - kwota brutto 7 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Luty 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Marzec 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Kwiecień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Maj 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Czerwiec 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Lipiec 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Sierpień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Wrzesień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Październik 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Listopad 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Grudzień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Rocznie 95 280,00 9 299,28 1 429,20 0,00 7 609,68 67 644,00 4 944,00 71 997,84
Wynagrodzenie pracownika 7 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 775 zł
Ubezpieczenie rentowe 516 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 195 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Luty 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Marzec 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Kwiecień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Maj 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Czerwiec 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Lipiec 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Sierpień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Wrzesień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Październik 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Listopad 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Grudzień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Rocznie 95 280,00 9 299,28 6 193,20 0,00 2 429,64 113 202,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 944 zł
Całość - kwota brutto 6 944 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Luty 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Marzec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Kwiecień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Maj 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Czerwiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Lipiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Sierpień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Wrzesień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Październik 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Listopad 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Grudzień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Rocznie 83 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 660,00 11 328,00 72 000,00
Wynagrodzenie pracownika 6 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 944 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Luty 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Marzec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Kwiecień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Maj 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Czerwiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Lipiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Sierpień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Wrzesień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Październik 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Listopad 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Grudzień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Rocznie 83 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 944 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 805 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 233 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 0,00 6 428,00
Luty 7 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 175,00 0,00 6 058,00
Marzec 7 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 5 343,00
Kwiecień 7 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 5 343,00
Maj 7 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 5 343,00
Czerwiec 7 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890,00 0,00 5 343,00
Lipiec 7 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 805,00 0,00 5 164,41
Sierpień 7 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 805,00 0,00 5 164,41
Wrzesień 7 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 805,00 0,00 5 164,41
Październik 7 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 805,00 0,00 5 164,41
Listopad 7 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 805,00 0,00 5 164,41
Grudzień 7 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 805,00 0,00 5 164,41
Rocznie 86 796,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 20 370,00 0,00 64 844,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 428 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.