Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie chorobowe 205 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 651 zł
Zaliczka na podatek 583 zł
Całość - kwota brutto 8 383 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Luty 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Marzec 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Kwiecień 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Maj 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Czerwiec 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Lipiec 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Sierpień 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Wrzesień 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Październik 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Listopad 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Grudzień 8 383,00 818,18 125,75 205,38 651,03 6 984,00 583,00 5 999,66
Rocznie 100 596,00 9 818,16 1 509,00 2 464,56 7 812,36 83 808,00 6 996,00 71 995,92
Wynagrodzenie pracownika 8 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 818 zł
Ubezpieczenie rentowe 545 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 140 zł
Fundusz Pracy (FP) 205 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Luty 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Marzec 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Kwiecień 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Maj 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Czerwiec 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Lipiec 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Sierpień 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Wrzesień 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Październik 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Listopad 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Grudzień 8 383,00 818,18 544,90 140,00 213,76 10 099,84 zł
Rocznie 100 596,00 9 818,16 6 538,80 1 680,00 2 565,12 121 198,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 383 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 775 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 634 zł
Zaliczka na podatek 412 zł
Całość - kwota brutto 7 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Luty 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Marzec 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Kwiecień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Maj 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Czerwiec 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Lipiec 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Sierpień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Wrzesień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Październik 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Listopad 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Grudzień 7 940,00 774,94 119,10 0,00 634,14 5 637,00 412,00 5 999,82
Rocznie 95 280,00 9 299,28 1 429,20 0,00 7 609,68 67 644,00 4 944,00 71 997,84
Wynagrodzenie pracownika 7 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 775 zł
Ubezpieczenie rentowe 516 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 195 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Luty 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Marzec 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Kwiecień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Maj 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Czerwiec 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Lipiec 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Sierpień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Wrzesień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Październik 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Listopad 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Grudzień 7 940,00 774,94 516,10 0,00 202,47 9 433,51 zł
Rocznie 95 280,00 9 299,28 6 193,20 0,00 2 429,64 113 202,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 944 zł
Całość - kwota brutto 6 944 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Luty 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Marzec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Kwiecień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Maj 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Czerwiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Lipiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Sierpień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Wrzesień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Październik 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Listopad 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Grudzień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 555,00 944,00 6 000,00
Rocznie 83 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 660,00 11 328,00 72 000,00
Wynagrodzenie pracownika 6 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 944 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Luty 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Marzec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Kwiecień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Maj 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Czerwiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Lipiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Sierpień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Wrzesień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Październik 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Listopad 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Grudzień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944,00 zł
Rocznie 83 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 944 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 858 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 240 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 858,00 0,00 6 000,19
Luty 7 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 858,00 0,00 6 000,19
Marzec 7 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 858,00 0,00 6 000,19
Kwiecień 7 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 858,00 0,00 6 000,19
Maj 7 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 858,00 0,00 6 000,19
Czerwiec 7 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 858,00 0,00 6 000,19
Lipiec 7 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 817,00 0,00 5 795,99
Sierpień 7 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 817,00 0,00 5 795,99
Wrzesień 7 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 817,00 0,00 5 795,99
Październik 7 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 817,00 0,00 5 795,99
Listopad 7 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 817,00 0,00 5 795,99
Grudzień 7 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 817,00 0,00 5 795,99
Rocznie 86 880,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 10 050,00 0,00 70 777,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ