Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 56 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 721 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Luty 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Marzec 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Kwiecień 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Maj 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Czerwiec 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Lipiec 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Sierpień 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Wrzesień 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Październik 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Listopad 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Grudzień 721,00 70,37 10,82 17,66 55,99 372,00 0,00 566,16
Rocznie 8 652,00 844,44 129,84 211,92 0,00 4 464,00 0,00 6 793,92
Wynagrodzenie pracownika 721 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 869 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Luty 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Marzec 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Kwiecień 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Maj 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Czerwiec 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Lipiec 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Sierpień 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Wrzesień 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Październik 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Listopad 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Grudzień 721,00 70,37 46,87 12,04 18,38 868,66 zł
Rocznie 8 652,00 844,44 562,44 144,48 220,56 10 423,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 721 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 566 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 566 zł netto poniesie łączny koszt równy 869 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 78 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 64 zł
Zaliczka na podatek 68 zł
Całość - kwota brutto 798 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Luty 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Marzec 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Kwiecień 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Maj 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Czerwiec 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Lipiec 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Sierpień 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Wrzesień 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Październik 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Listopad 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Grudzień 798,00 77,88 11,97 0,00 63,73 567,00 68,00 576,38
Rocznie 9 576,00 934,56 143,64 0,00 764,76 6 804,00 48,00 6 916,56
Wynagrodzenie pracownika 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 78 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 20 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 948 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Luty 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Marzec 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Kwiecień 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Maj 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Czerwiec 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Lipiec 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Sierpień 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Wrzesień 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Październik 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Listopad 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Grudzień 798,00 77,88 51,87 0,00 20,35 948,10 zł
Rocznie 9 576,00 934,56 622,44 0,00 244,20 11 377,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 798 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 576 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 576 zł netto poniesie łączny koszt równy 948 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 94 zł
Całość - kwota brutto 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Luty 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Marzec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Kwiecień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Maj 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Czerwiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Lipiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Sierpień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Wrzesień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Październik 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Listopad 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Grudzień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Rocznie 8 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 660,00 1 128,00 7 200,00
Wynagrodzenie pracownika 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 694 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Luty 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Marzec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Kwiecień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Maj 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Czerwiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Lipiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Sierpień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Wrzesień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Październik 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Listopad 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Grudzień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Rocznie 8 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 694 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 604 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 604,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 333,10
Luty 604,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 333,10
Marzec 604,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 333,10
Kwiecień 604,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 333,10
Maj 604,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 333,10
Czerwiec 604,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 333,10
Lipiec 604,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 69,51
Sierpień 604,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 69,51
Wrzesień 604,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 69,51
Październik 604,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 69,51
Listopad 604,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 69,51
Grudzień 604,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 69,51
Rocznie 7 248,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 415,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 604 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 333 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.