Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Luty 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Marzec 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Kwiecień 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Maj 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Czerwiec 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Lipiec 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Sierpień 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Wrzesień 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Październik 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Listopad 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Grudzień 713,00 69,59 10,70 17,47 0,00 365,00 0,00 615,24
Rocznie 8 556,00 835,08 128,40 209,64 0,00 4 380,00 0,00 7 382,88
Wynagrodzenie pracownika 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 859 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Luty 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Marzec 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Kwiecień 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Maj 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Czerwiec 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Lipiec 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Sierpień 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Wrzesień 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Październik 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Listopad 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Grudzień 713,00 69,59 46,35 11,91 18,18 859,03 zł
Rocznie 8 556,00 835,08 556,20 142,92 218,16 10 308,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 615 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 615 zł netto poniesie łączny koszt równy 859 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 77 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 63 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Całość - kwota brutto 794 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Luty 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Marzec 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Kwiecień 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Maj 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Czerwiec 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Lipiec 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Sierpień 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Wrzesień 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Październik 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Listopad 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Grudzień 794,00 77,49 11,91 0,00 63,41 564,00 41,00 600,19
Rocznie 9 528,00 929,88 142,92 0,00 760,92 6 768,00 492,00 7 202,28
Wynagrodzenie pracownika 794 zł
Ubezpieczenie emerytalne 77 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 943 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Luty 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Marzec 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Kwiecień 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Maj 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Czerwiec 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Lipiec 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Sierpień 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Wrzesień 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Październik 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Listopad 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Grudzień 794,00 77,49 51,61 0,00 20,24 943,34 zł
Rocznie 9 528,00 929,88 619,32 0,00 242,88 11 320,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 943 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 94 zł
Całość - kwota brutto 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Luty 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Marzec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Kwiecień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Maj 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Czerwiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Lipiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Sierpień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Wrzesień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Październik 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Listopad 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Grudzień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 94,00 600,00
Rocznie 8 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 660,00 1 128,00 7 200,00
Wynagrodzenie pracownika 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 694 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Luty 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Marzec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Kwiecień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Maj 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Czerwiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Lipiec 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Sierpień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Wrzesień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Październik 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Listopad 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Grudzień 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 zł
Rocznie 8 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 694 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 600 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Luty 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Marzec 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Kwiecień 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Maj 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Czerwiec 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Lipiec 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 336,41
Sierpień 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 336,41
Wrzesień 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 336,41
Październik 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 336,41
Listopad 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 336,41
Grudzień 600,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 336,41
Rocznie 7 200,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 618,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.