Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 804 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie chorobowe 202 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 640 zł
Zaliczka na podatek 523 zł
Całość - kwota brutto 8 238 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Luty 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Marzec 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Kwiecień 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Maj 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Czerwiec 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Lipiec 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Sierpień 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Wrzesień 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Październik 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Listopad 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Grudzień 8 238,00 804,03 123,57 201,83 639,77 6 859,00 523,00 5 945,80
Rocznie 98 856,00 9 648,36 1 482,84 2 421,96 6 276,96 82 308,00 0,00 71 349,60
Wynagrodzenie pracownika 8 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 804 zł
Ubezpieczenie rentowe 535 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 138 zł
Fundusz Pracy (FP) 202 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 925 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Luty 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Marzec 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Kwiecień 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Maj 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Czerwiec 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Lipiec 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Sierpień 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Wrzesień 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Październik 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Listopad 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Grudzień 8 238,00 804,03 535,47 137,57 210,07 9 925,14 zł
Rocznie 98 856,00 9 648,36 6 425,64 1 650,84 2 520,84 119 101,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 238 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 946 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 946 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 925 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 762 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 624 zł
Zaliczka na podatek 666 zł
Całość - kwota brutto 7 812 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Luty 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Marzec 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Kwiecień 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Maj 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Czerwiec 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Lipiec 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Sierpień 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Wrzesień 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Październik 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Listopad 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Grudzień 7 812,00 762,45 117,18 0,00 623,91 5 546,00 666,00 5 642,94
Rocznie 93 744,00 9 149,40 1 406,16 0,00 7 486,92 66 552,00 504,00 67 715,28
Wynagrodzenie pracownika 7 812 zł
Ubezpieczenie emerytalne 762 zł
Ubezpieczenie rentowe 508 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 281 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Luty 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Marzec 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Kwiecień 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Maj 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Czerwiec 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Lipiec 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Sierpień 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Wrzesień 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Październik 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Listopad 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Grudzień 7 812,00 762,45 507,78 0,00 199,20 9 281,43 zł
Rocznie 93 744,00 9 149,40 6 093,36 0,00 2 390,40 111 377,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 812 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 643 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 643 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 281 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 929 zł
Całość - kwota brutto 6 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Luty 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Marzec 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Kwiecień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Maj 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Czerwiec 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Lipiec 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Sierpień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Wrzesień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Październik 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Listopad 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Grudzień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 463,00 929,00 5 900,00
Rocznie 81 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 556,00 11 148,00 70 800,00
Wynagrodzenie pracownika 6 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Luty 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Marzec 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Kwiecień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Maj 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Czerwiec 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Lipiec 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Sierpień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Wrzesień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Październik 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Listopad 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Grudzień 6 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 829,00 zł
Rocznie 81 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 641 zł
Zaliczka na podatek 690 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 120,00 0,00 0,00 0,00 640,80 0,00 690,00 0,00 5 789,20
Luty 7 120,00 0,00 0,00 0,00 640,80 0,00 858,00 0,00 5 621,20
Marzec 7 120,00 0,00 0,00 0,00 640,80 0,00 1 674,00 0,00 4 805,20
Kwiecień 7 120,00 0,00 0,00 0,00 640,80 0,00 1 674,00 0,00 4 805,20
Maj 7 120,00 0,00 0,00 0,00 640,80 0,00 1 674,00 0,00 4 805,20
Czerwiec 7 120,00 0,00 0,00 0,00 640,80 0,00 1 674,00 0,00 4 805,20
Lipiec 7 120,00 176,27 72,24 0,00 640,80 15,08 1 590,00 0,00 4 625,61
Sierpień 7 120,00 176,27 72,24 0,00 640,80 15,08 1 590,00 0,00 4 625,61
Wrzesień 7 120,00 176,27 72,24 0,00 640,80 15,08 1 590,00 0,00 4 625,61
Październik 7 120,00 176,27 72,24 0,00 640,80 15,08 1 590,00 0,00 4 625,61
Listopad 7 120,00 176,27 72,24 0,00 640,80 15,08 1 590,00 0,00 4 625,61
Grudzień 7 120,00 176,27 72,24 0,00 640,80 15,08 1 590,00 0,00 4 625,61
Rocznie 85 440,00 1 057,62 433,44 0,00 7 689,60 0,00 17 784,00 0,00 58 384,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 789 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.