Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 458 zł
Zaliczka na podatek 281 zł
Całość - kwota brutto 5 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Luty 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Marzec 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Kwiecień 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Maj 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Czerwiec 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Lipiec 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Sierpień 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Wrzesień 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Październik 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Listopad 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Grudzień 5 900,00 575,84 88,50 144,55 458,20 4 841,00 281,00 4 351,91
Rocznie 70 800,00 6 910,08 1 062,00 1 734,60 3 371,04 58 092,00 0,00 52 222,92
Wynagrodzenie pracownika 5 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Luty 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Marzec 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Kwiecień 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Maj 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Czerwiec 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Lipiec 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Sierpień 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Wrzesień 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Październik 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Listopad 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Grudzień 5 900,00 575,84 383,50 98,53 150,45 7 108,32 zł
Rocznie 70 800,00 6 910,08 4 602,00 1 182,36 1 805,40 85 299,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 262 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 471 zł
Zaliczka na podatek 503 zł
Całość - kwota brutto 5 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Luty 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Marzec 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Kwiecień 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Maj 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Czerwiec 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Lipiec 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Sierpień 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Wrzesień 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Październik 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Listopad 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Grudzień 5 900,00 575,84 88,50 0,00 471,21 4 189,00 503,00 4 261,77
Rocznie 70 800,00 6 910,08 1 062,00 0,00 5 654,52 50 268,00 372,00 51 141,24
Wynagrodzenie pracownika 5 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Luty 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Marzec 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Kwiecień 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Maj 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Czerwiec 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Lipiec 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Sierpień 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Wrzesień 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Październik 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Listopad 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Grudzień 5 900,00 575,84 383,50 0,00 150,45 7 009,79 zł
Rocznie 70 800,00 6 910,08 4 602,00 0,00 1 805,40 84 117,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 262 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 802 zł
Całość - kwota brutto 5 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Luty 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Marzec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Kwiecień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Maj 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Czerwiec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Lipiec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Sierpień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Wrzesień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Październik 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Listopad 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Grudzień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 802,00 5 098,00
Rocznie 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 640,00 9 624,00 61 176,00
Wynagrodzenie pracownika 5 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Luty 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Marzec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Kwiecień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Maj 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Czerwiec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Lipiec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Sierpień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Wrzesień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Październik 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Listopad 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Grudzień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 zł
Rocznie 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 098 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 805 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 531 zł
Zaliczka na podatek 564 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 900,00 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 564,00 0,00 4 805,00
Luty 5 900,00 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 564,00 0,00 4 805,00
Marzec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 1 383,00 0,00 3 986,00
Kwiecień 5 900,00 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 1 437,00 0,00 3 932,00
Maj 5 900,00 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 1 437,00 0,00 3 932,00
Czerwiec 5 900,00 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 1 437,00 0,00 3 932,00
Lipiec 5 900,00 176,27 72,24 0,00 531,00 15,08 1 353,00 0,00 3 752,41
Sierpień 5 900,00 176,27 72,24 0,00 531,00 15,08 1 353,00 0,00 3 752,41
Wrzesień 5 900,00 176,27 72,24 0,00 531,00 15,08 1 353,00 0,00 3 752,41
Październik 5 900,00 176,27 72,24 0,00 531,00 15,08 1 353,00 0,00 3 752,41
Listopad 5 900,00 176,27 72,24 0,00 531,00 15,08 1 353,00 0,00 3 752,41
Grudzień 5 900,00 176,27 72,24 0,00 531,00 15,08 1 353,00 0,00 3 752,41
Rocznie 70 800,00 1 057,62 433,44 0,00 6 372,00 0,00 14 940,00 0,00 47 906,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 805 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.