Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 590 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 69 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 55 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 707 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Luty 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Marzec 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Kwiecień 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Maj 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Czerwiec 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Lipiec 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Sierpień 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Wrzesień 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Październik 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Listopad 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Grudzień 707,00 69,00 10,61 17,32 54,91 360,00 0,00 555,16
Rocznie 8 484,00 828,00 127,32 207,84 0,00 4 320,00 0,00 6 661,92
Wynagrodzenie pracownika 707 zł
Ubezpieczenie emerytalne 69 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Luty 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Marzec 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Kwiecień 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Maj 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Czerwiec 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Lipiec 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Sierpień 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Wrzesień 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Październik 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Listopad 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Grudzień 707,00 69,00 45,96 11,81 18,03 851,80 zł
Rocznie 8 484,00 828,00 551,52 141,72 216,36 10 221,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 707 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 555 zł netto poniesie łączny koszt równy 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 77 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 63 zł
Zaliczka na podatek 67 zł
Całość - kwota brutto 785 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Luty 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Marzec 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Kwiecień 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Maj 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Czerwiec 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Lipiec 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Sierpień 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Wrzesień 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Październik 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Listopad 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Grudzień 785,00 76,62 11,78 0,00 62,69 557,00 67,00 567,07
Rocznie 9 420,00 919,44 141,36 0,00 752,28 6 684,00 48,00 6 804,84
Wynagrodzenie pracownika 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 77 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 933 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Luty 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Marzec 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Kwiecień 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Maj 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Czerwiec 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Lipiec 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Sierpień 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Wrzesień 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Październik 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Listopad 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Grudzień 785,00 76,62 51,03 0,00 20,02 932,67 zł
Rocznie 9 420,00 919,44 612,36 0,00 240,24 11 192,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 785 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 567 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 567 zł netto poniesie łączny koszt równy 933 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 683 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Luty 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Marzec 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Kwiecień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Maj 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Czerwiec 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Lipiec 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Sierpień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Wrzesień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Październik 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Listopad 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Grudzień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 93,00 590,00
Rocznie 8 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 552,00 1 116,00 7 080,00
Wynagrodzenie pracownika 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Luty 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Marzec 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Kwiecień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Maj 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Czerwiec 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Lipiec 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Sierpień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Wrzesień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Październik 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Listopad 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Grudzień 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 zł
Rocznie 8 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 683 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 594 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 323,10
Luty 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 323,10
Marzec 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 323,10
Kwiecień 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 323,10
Maj 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 323,10
Czerwiec 594,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 323,10
Lipiec 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 59,51
Sierpień 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 59,51
Wrzesień 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 59,51
Październik 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 59,51
Listopad 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 59,51
Grudzień 594,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 59,51
Rocznie 7 128,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 295,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 323 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.