Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 580 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 68 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 54 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 693 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Luty 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Marzec 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Kwiecień 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Maj 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Czerwiec 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Lipiec 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Sierpień 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Wrzesień 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Październik 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Listopad 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Grudzień 693,00 67,64 10,40 16,98 53,82 348,00 0,00 544,16
Rocznie 8 316,00 811,68 124,80 203,76 0,00 4 176,00 0,00 6 529,92
Wynagrodzenie pracownika 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 68 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 12 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 835 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Luty 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Marzec 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Kwiecień 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Maj 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Czerwiec 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Lipiec 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Sierpień 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Wrzesień 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Październik 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Listopad 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Grudzień 693,00 67,64 45,05 11,57 17,67 834,93 zł
Rocznie 8 316,00 811,68 540,60 138,84 212,04 10 019,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 693 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 544 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 544 zł netto poniesie łączny koszt równy 835 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 75 zł
Ubezpieczenie rentowe 12 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 62 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 772 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Luty 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Marzec 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Kwiecień 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Maj 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Czerwiec 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Lipiec 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Sierpień 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Wrzesień 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Październik 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Listopad 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Grudzień 772,00 75,35 11,58 0,00 61,66 548,00 66,00 557,65
Rocznie 9 264,00 904,20 138,96 0,00 739,92 6 576,00 48,00 6 691,80
Wynagrodzenie pracownika 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 75 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Luty 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Marzec 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Kwiecień 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Maj 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Czerwiec 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Lipiec 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Sierpień 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Wrzesień 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Październik 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Listopad 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Grudzień 772,00 75,35 50,18 0,00 19,68 917,21 zł
Rocznie 9 264,00 904,20 602,16 0,00 236,16 11 006,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 772 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 558 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 558 zł netto poniesie łączny koszt równy 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Całość - kwota brutto 671 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Luty 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Marzec 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Kwiecień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Maj 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Czerwiec 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Lipiec 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Sierpień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Wrzesień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Październik 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Listopad 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Grudzień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 91,00 580,00
Rocznie 8 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 444,00 1 092,00 6 960,00
Wynagrodzenie pracownika 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Luty 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Marzec 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Kwiecień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Maj 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Czerwiec 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Lipiec 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Sierpień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Wrzesień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Październik 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Listopad 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Grudzień 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 zł
Rocznie 8 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 671 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 584 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 584,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 313,10
Luty 584,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 313,10
Marzec 584,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 313,10
Kwiecień 584,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 313,10
Maj 584,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 313,10
Czerwiec 584,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 313,10
Lipiec 584,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 49,51
Sierpień 584,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 49,51
Wrzesień 584,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 49,51
Październik 584,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 49,51
Listopad 584,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 49,51
Grudzień 584,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 49,51
Rocznie 7 008,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 175,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 584 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 313 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.