Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 776 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 195 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 618 zł
Zaliczka na podatek 494 zł
Całość - kwota brutto 7 954 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Luty 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Marzec 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Kwiecień 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Maj 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Czerwiec 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Lipiec 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Sierpień 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Wrzesień 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Październik 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Listopad 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Grudzień 7 954,00 776,31 119,31 194,87 617,72 6 614,00 494,00 5 751,79
Rocznie 95 448,00 9 315,72 1 431,72 2 338,44 5 924,16 79 368,00 0,00 69 021,48
Wynagrodzenie pracownika 7 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 776 zł
Ubezpieczenie rentowe 517 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 133 zł
Fundusz Pracy (FP) 195 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Luty 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Marzec 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Kwiecień 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Maj 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Czerwiec 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Lipiec 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Sierpień 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Wrzesień 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Październik 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Listopad 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Grudzień 7 954,00 776,31 517,01 132,83 202,82 9 582,97 zł
Rocznie 95 448,00 9 315,72 6 204,12 1 593,96 2 433,84 114 995,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 954 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 752 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 603 zł
Zaliczka na podatek 643 zł
Całość - kwota brutto 7 547 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Luty 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Marzec 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Kwiecień 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Maj 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Czerwiec 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Lipiec 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Sierpień 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Wrzesień 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Październik 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Listopad 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Grudzień 7 547,00 736,59 113,21 0,00 602,75 5 358,00 643,00 5 451,49
Rocznie 90 564,00 8 839,08 1 358,52 0,00 7 233,00 64 296,00 480,00 65 417,88
Wynagrodzenie pracownika 7 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 491 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 967 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Luty 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Marzec 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Kwiecień 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Maj 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Czerwiec 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Lipiec 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Sierpień 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Wrzesień 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Październik 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Listopad 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Grudzień 7 547,00 736,59 490,56 0,00 192,45 8 966,60 zł
Rocznie 90 564,00 8 839,08 5 886,72 0,00 2 309,40 107 599,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 547 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 451 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 451 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 967 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 897 zł
Całość - kwota brutto 6 597 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Luty 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Marzec 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Kwiecień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Maj 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Czerwiec 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Lipiec 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Sierpień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Wrzesień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Październik 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Listopad 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Grudzień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278,00 897,00 5 700,00
Rocznie 79 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 336,00 10 764,00 68 400,00
Wynagrodzenie pracownika 6 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 597 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Luty 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Marzec 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Kwiecień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Maj 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Czerwiec 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Lipiec 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Sierpień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Wrzesień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Październik 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Listopad 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Grudzień 6 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597,00 zł
Rocznie 79 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 597 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 597 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 619 zł
Zaliczka na podatek 665 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 879,00 0,00 0,00 0,00 619,11 0,00 665,00 0,00 5 594,89
Luty 6 879,00 0,00 0,00 0,00 619,11 0,00 790,00 0,00 5 469,89
Marzec 6 879,00 0,00 0,00 0,00 619,11 0,00 1 627,00 0,00 4 632,89
Kwiecień 6 879,00 0,00 0,00 0,00 619,11 0,00 1 627,00 0,00 4 632,89
Maj 6 879,00 0,00 0,00 0,00 619,11 0,00 1 627,00 0,00 4 632,89
Czerwiec 6 879,00 0,00 0,00 0,00 619,11 0,00 1 627,00 0,00 4 632,89
Lipiec 6 879,00 176,27 72,24 0,00 619,11 15,08 1 543,00 0,00 4 453,30
Sierpień 6 879,00 176,27 72,24 0,00 619,11 15,08 1 543,00 0,00 4 453,30
Wrzesień 6 879,00 176,27 72,24 0,00 619,11 15,08 1 543,00 0,00 4 453,30
Październik 6 879,00 176,27 72,24 0,00 619,11 15,08 1 543,00 0,00 4 453,30
Listopad 6 879,00 176,27 72,24 0,00 619,11 15,08 1 543,00 0,00 4 453,30
Grudzień 6 879,00 176,27 72,24 0,00 619,11 15,08 1 543,00 0,00 4 453,30
Rocznie 82 548,00 1 057,62 433,44 0,00 7 429,32 0,00 17 221,00 0,00 56 316,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 595 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.