Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5960 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 463 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 5 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Luty 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Marzec 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Kwiecień 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Maj 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Czerwiec 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Lipiec 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Sierpień 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Wrzesień 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Październik 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Listopad 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Grudzień 5 960,00 581,70 89,40 146,02 462,86 4 893,00 287,00 4 393,02
Rocznie 71 520,00 6 980,40 1 072,80 1 752,24 3 445,92 58 716,00 0,00 52 716,24
Wynagrodzenie pracownika 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Luty 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Marzec 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Kwiecień 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Maj 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Czerwiec 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Lipiec 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Sierpień 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Wrzesień 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Październik 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Listopad 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Grudzień 5 960,00 581,70 387,40 99,53 151,98 7 180,61 zł
Rocznie 71 520,00 6 980,40 4 648,80 1 194,36 1 823,76 86 167,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 393 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5960 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 476 zł
Zaliczka na podatek 508 zł
Całość - kwota brutto 5 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Luty 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Marzec 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Kwiecień 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Maj 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Czerwiec 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Lipiec 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Sierpień 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Wrzesień 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Październik 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Listopad 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Grudzień 5 960,00 581,70 89,40 0,00 476,00 4 231,00 508,00 4 305,18
Rocznie 71 520,00 6 980,40 1 072,80 0,00 5 712,00 50 772,00 384,00 51 662,16
Wynagrodzenie pracownika 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 081 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Luty 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Marzec 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Kwiecień 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Maj 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Czerwiec 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Lipiec 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Sierpień 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Wrzesień 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Październik 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Listopad 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Grudzień 5 960,00 581,70 387,40 0,00 151,98 7 081,08 zł
Rocznie 71 520,00 6 980,40 4 648,80 0,00 1 823,76 84 972,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 305 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 081 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5960 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 811 zł
Całość - kwota brutto 5 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Luty 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Marzec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Kwiecień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Maj 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Czerwiec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Lipiec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Sierpień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Wrzesień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Październik 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Listopad 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Grudzień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 768,00 811,00 5 149,00
Rocznie 71 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 216,00 9 732,00 61 788,00
Wynagrodzenie pracownika 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Luty 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Marzec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Kwiecień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Maj 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Czerwiec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Lipiec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Sierpień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Wrzesień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Październik 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Listopad 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Grudzień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 960,00 zł
Rocznie 71 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5960 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 536 zł
Zaliczka na podatek 571 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 960 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 960,00 0,00 0,00 0,00 536,40 0,00 571,00 0,00 4 852,60
Luty 5 960,00 0,00 0,00 0,00 536,40 0,00 571,00 0,00 4 852,60
Marzec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 536,40 0,00 1 406,00 0,00 4 017,60
Kwiecień 5 960,00 0,00 0,00 0,00 536,40 0,00 1 449,00 0,00 3 974,60
Maj 5 960,00 0,00 0,00 0,00 536,40 0,00 1 449,00 0,00 3 974,60
Czerwiec 5 960,00 0,00 0,00 0,00 536,40 0,00 1 449,00 0,00 3 974,60
Lipiec 5 960,00 176,27 72,24 0,00 536,40 15,08 1 365,00 0,00 3 795,01
Sierpień 5 960,00 176,27 72,24 0,00 536,40 15,08 1 365,00 0,00 3 795,01
Wrzesień 5 960,00 176,27 72,24 0,00 536,40 15,08 1 365,00 0,00 3 795,01
Październik 5 960,00 176,27 72,24 0,00 536,40 15,08 1 365,00 0,00 3 795,01
Listopad 5 960,00 176,27 72,24 0,00 536,40 15,08 1 365,00 0,00 3 795,01
Grudzień 5 960,00 176,27 72,24 0,00 536,40 15,08 1 365,00 0,00 3 795,01
Rocznie 71 520,00 1 057,62 433,44 0,00 6 436,80 0,00 15 085,00 0,00 48 416,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 853 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.