Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5980 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 289 zł
Całość - kwota brutto 5 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Luty 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Marzec 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Kwiecień 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Maj 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Czerwiec 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Lipiec 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Sierpień 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Wrzesień 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Październik 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Listopad 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Grudzień 5 980,00 583,65 89,70 146,51 464,41 4 910,00 289,00 4 406,73
Rocznie 71 760,00 7 003,80 1 076,40 1 758,12 3 470,40 58 920,00 0,00 52 880,76
Wynagrodzenie pracownika 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Luty 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Marzec 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Kwiecień 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Maj 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Czerwiec 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Lipiec 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Sierpień 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Wrzesień 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Październik 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Listopad 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Grudzień 5 980,00 583,65 388,70 99,87 152,49 7 204,71 zł
Rocznie 71 760,00 7 003,80 4 664,40 1 198,44 1 829,88 86 456,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 407 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5980 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 478 zł
Zaliczka na podatek 509 zł
Całość - kwota brutto 5 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Luty 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Marzec 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Kwiecień 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Maj 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Czerwiec 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Lipiec 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Sierpień 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Wrzesień 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Październik 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Listopad 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Grudzień 5 980,00 583,65 89,70 0,00 477,60 4 245,00 509,00 4 319,65
Rocznie 71 760,00 7 003,80 1 076,40 0,00 5 731,20 50 940,00 384,00 51 835,80
Wynagrodzenie pracownika 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 105 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Luty 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Marzec 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Kwiecień 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Maj 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Czerwiec 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Lipiec 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Sierpień 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Wrzesień 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Październik 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Listopad 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Grudzień 5 980,00 583,65 388,70 0,00 152,49 7 104,84 zł
Rocznie 71 760,00 7 003,80 4 664,40 0,00 1 829,88 85 258,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 105 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5980 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 813 zł
Całość - kwota brutto 5 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Luty 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Marzec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Kwiecień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Maj 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Czerwiec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Lipiec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Sierpień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Wrzesień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Październik 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Listopad 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Grudzień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 784,00 813,00 5 167,00
Rocznie 71 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 408,00 9 756,00 62 004,00
Wynagrodzenie pracownika 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Luty 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Marzec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Kwiecień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Maj 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Czerwiec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Lipiec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Sierpień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Wrzesień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Październik 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Listopad 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Grudzień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 980,00 zł
Rocznie 71 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5980 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 538 zł
Zaliczka na podatek 573 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 980,00 0,00 0,00 0,00 538,20 0,00 573,00 0,00 4 868,80
Luty 5 980,00 0,00 0,00 0,00 538,20 0,00 573,00 0,00 4 868,80
Marzec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 538,20 0,00 1 413,00 0,00 4 028,80
Kwiecień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 538,20 0,00 1 453,00 0,00 3 988,80
Maj 5 980,00 0,00 0,00 0,00 538,20 0,00 1 453,00 0,00 3 988,80
Czerwiec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 538,20 0,00 1 453,00 0,00 3 988,80
Lipiec 5 980,00 176,27 72,24 0,00 538,20 15,08 1 369,00 0,00 3 809,21
Sierpień 5 980,00 176,27 72,24 0,00 538,20 15,08 1 369,00 0,00 3 809,21
Wrzesień 5 980,00 176,27 72,24 0,00 538,20 15,08 1 369,00 0,00 3 809,21
Październik 5 980,00 176,27 72,24 0,00 538,20 15,08 1 369,00 0,00 3 809,21
Listopad 5 980,00 176,27 72,24 0,00 538,20 15,08 1 369,00 0,00 3 809,21
Grudzień 5 980,00 176,27 72,24 0,00 538,20 15,08 1 369,00 0,00 3 809,21
Rocznie 71 760,00 1 057,62 433,44 0,00 6 458,40 0,00 15 132,00 0,00 48 588,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 869 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.