Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6010 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 427 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 467 zł
Zaliczka na podatek 292 zł
Całość - kwota brutto 6 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Luty 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Marzec 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Kwiecień 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Maj 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Czerwiec 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Lipiec 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Sierpień 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Wrzesień 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Październik 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Listopad 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Grudzień 6 010,00 586,58 90,15 147,25 466,74 4 936,00 292,00 4 427,28
Rocznie 72 120,00 7 038,96 1 081,80 1 767,00 3 507,84 59 232,00 0,00 53 127,36
Wynagrodzenie pracownika 6 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Luty 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Marzec 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Kwiecień 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Maj 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Czerwiec 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Lipiec 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Sierpień 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Wrzesień 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Październik 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Listopad 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Grudzień 6 010,00 586,58 390,65 100,37 153,26 7 240,86 zł
Rocznie 72 120,00 7 038,96 4 687,80 1 204,44 1 839,12 86 890,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 427 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6010 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 480 zł
Zaliczka na podatek 512 zł
Całość - kwota brutto 6 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Luty 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Marzec 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Kwiecień 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Maj 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Czerwiec 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Lipiec 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Sierpień 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Wrzesień 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Październik 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Listopad 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Grudzień 6 010,00 586,58 90,15 0,00 479,99 4 267,00 512,00 4 341,24
Rocznie 72 120,00 7 038,96 1 081,80 0,00 5 759,88 51 204,00 384,00 52 094,88
Wynagrodzenie pracownika 6 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 140 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Luty 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Marzec 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Kwiecień 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Maj 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Czerwiec 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Lipiec 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Sierpień 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Wrzesień 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Październik 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Listopad 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Grudzień 6 010,00 586,58 390,65 0,00 153,26 7 140,49 zł
Rocznie 72 120,00 7 038,96 4 687,80 0,00 1 839,12 85 685,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 341 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 140 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6010 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 817 zł
Całość - kwota brutto 6 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Luty 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Marzec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Kwiecień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Maj 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Czerwiec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Lipiec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Sierpień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Wrzesień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Październik 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Listopad 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Grudzień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,00 817,00 5 193,00
Rocznie 72 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 696,00 9 804,00 62 316,00
Wynagrodzenie pracownika 6 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Luty 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Marzec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Kwiecień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Maj 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Czerwiec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Lipiec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Sierpień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Wrzesień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Październik 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Listopad 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Grudzień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 zł
Rocznie 72 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 193 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6010 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 541 zł
Zaliczka na podatek 576 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 010 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 010,00 0,00 0,00 0,00 540,90 0,00 576,00 0,00 4 893,10
Luty 6 010,00 0,00 0,00 0,00 540,90 0,00 576,00 0,00 4 893,10
Marzec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 540,90 0,00 1 425,00 0,00 4 044,10
Kwiecień 6 010,00 0,00 0,00 0,00 540,90 0,00 1 459,00 0,00 4 010,10
Maj 6 010,00 0,00 0,00 0,00 540,90 0,00 1 459,00 0,00 4 010,10
Czerwiec 6 010,00 0,00 0,00 0,00 540,90 0,00 1 459,00 0,00 4 010,10
Lipiec 6 010,00 176,27 72,24 0,00 540,90 15,08 1 374,00 0,00 3 831,51
Sierpień 6 010,00 176,27 72,24 0,00 540,90 15,08 1 374,00 0,00 3 831,51
Wrzesień 6 010,00 176,27 72,24 0,00 540,90 15,08 1 374,00 0,00 3 831,51
Październik 6 010,00 176,27 72,24 0,00 540,90 15,08 1 374,00 0,00 3 831,51
Listopad 6 010,00 176,27 72,24 0,00 540,90 15,08 1 374,00 0,00 3 831,51
Grudzień 6 010,00 176,27 72,24 0,00 540,90 15,08 1 374,00 0,00 3 831,51
Rocznie 72 120,00 1 057,62 433,44 0,00 6 490,80 0,00 15 198,00 0,00 48 849,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 893 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.