Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5970 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 5 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Luty 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Marzec 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Kwiecień 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Maj 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Czerwiec 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Lipiec 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Sierpień 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Wrzesień 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Październik 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Listopad 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Grudzień 5 970,00 582,67 89,55 146,27 463,64 4 902,00 288,00 4 399,87
Rocznie 71 640,00 6 992,04 1 074,60 1 755,24 3 458,88 58 824,00 0,00 52 798,44
Wynagrodzenie pracownika 5 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 388 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Luty 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Marzec 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Kwiecień 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Maj 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Czerwiec 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Lipiec 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Sierpień 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Wrzesień 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Październik 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Listopad 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Grudzień 5 970,00 582,67 388,05 99,70 152,24 7 192,66 zł
Rocznie 71 640,00 6 992,04 4 656,60 1 196,40 1 826,88 86 311,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5970 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 477 zł
Zaliczka na podatek 509 zł
Całość - kwota brutto 5 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Luty 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Marzec 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Kwiecień 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Maj 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Czerwiec 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Lipiec 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Sierpień 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Wrzesień 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Październik 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Listopad 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Grudzień 5 970,00 582,67 89,55 0,00 476,80 4 238,00 509,00 4 312,42
Rocznie 71 640,00 6 992,04 1 074,60 0,00 5 721,60 50 856,00 384,00 51 749,04
Wynagrodzenie pracownika 5 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 583 zł
Ubezpieczenie rentowe 388 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Luty 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Marzec 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Kwiecień 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Maj 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Czerwiec 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Lipiec 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Sierpień 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Wrzesień 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Październik 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Listopad 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Grudzień 5 970,00 582,67 388,05 0,00 152,24 7 092,96 zł
Rocznie 71 640,00 6 992,04 4 656,60 0,00 1 826,88 85 115,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 312 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5970 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 812 zł
Całość - kwota brutto 5 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Luty 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Marzec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Kwiecień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Maj 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Czerwiec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Lipiec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Sierpień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Wrzesień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Październik 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Listopad 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Grudzień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 776,00 812,00 5 158,00
Rocznie 71 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 312,00 9 744,00 61 896,00
Wynagrodzenie pracownika 5 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Luty 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Marzec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Kwiecień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Maj 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Czerwiec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Lipiec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Sierpień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Wrzesień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Październik 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Listopad 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Grudzień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 970,00 zł
Rocznie 71 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 158 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5970 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 861 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 537 zł
Zaliczka na podatek 572 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 970 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 970,00 0,00 0,00 0,00 537,30 0,00 572,00 0,00 4 860,70
Luty 5 970,00 0,00 0,00 0,00 537,30 0,00 572,00 0,00 4 860,70
Marzec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 537,30 0,00 1 409,00 0,00 4 023,70
Kwiecień 5 970,00 0,00 0,00 0,00 537,30 0,00 1 451,00 0,00 3 981,70
Maj 5 970,00 0,00 0,00 0,00 537,30 0,00 1 451,00 0,00 3 981,70
Czerwiec 5 970,00 0,00 0,00 0,00 537,30 0,00 1 451,00 0,00 3 981,70
Lipiec 5 970,00 176,27 72,24 0,00 537,30 15,08 1 367,00 0,00 3 802,11
Sierpień 5 970,00 176,27 72,24 0,00 537,30 15,08 1 367,00 0,00 3 802,11
Wrzesień 5 970,00 176,27 72,24 0,00 537,30 15,08 1 367,00 0,00 3 802,11
Październik 5 970,00 176,27 72,24 0,00 537,30 15,08 1 367,00 0,00 3 802,11
Listopad 5 970,00 176,27 72,24 0,00 537,30 15,08 1 367,00 0,00 3 802,11
Grudzień 5 970,00 176,27 72,24 0,00 537,30 15,08 1 367,00 0,00 3 802,11
Rocznie 71 640,00 1 057,62 433,44 0,00 6 447,60 0,00 15 108,00 0,00 48 502,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 861 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.