Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6020 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 468 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 6 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Luty 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Marzec 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Kwiecień 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Maj 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Czerwiec 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Lipiec 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Sierpień 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Wrzesień 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Październik 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Listopad 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Grudzień 6 020,00 587,55 90,30 147,49 467,52 4 817,00 394,00 4 333,14
Rocznie 72 240,00 7 050,60 1 083,60 1 769,88 4 726,68 57 804,00 0,00 51 997,68
Wynagrodzenie pracownika 6 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Luty 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Marzec 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Kwiecień 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Maj 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Czerwiec 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Lipiec 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Sierpień 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Wrzesień 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Październik 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Listopad 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Grudzień 6 020,00 587,55 391,30 100,53 153,51 7 252,89 zł
Rocznie 72 240,00 7 050,60 4 695,60 1 206,36 1 842,12 87 034,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 333 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6020 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 481 zł
Zaliczka na podatek 727 zł
Całość - kwota brutto 6 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Luty 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Marzec 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Kwiecień 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Maj 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Czerwiec 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Lipiec 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Sierpień 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Wrzesień 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Październik 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Listopad 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Grudzień 6 020,00 587,55 90,30 0,00 480,79 4 274,00 727,00 4 134,78
Rocznie 72 240,00 7 050,60 1 083,60 0,00 5 769,48 51 288,00 3 756,00 49 617,36
Wynagrodzenie pracownika 6 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 588 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 152 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Luty 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Marzec 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Kwiecień 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Maj 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Czerwiec 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Lipiec 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Sierpień 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Wrzesień 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Październik 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Listopad 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Grudzień 6 020,00 587,55 391,30 0,00 153,51 7 152,36 zł
Rocznie 72 240,00 7 050,60 4 695,60 0,00 1 842,12 85 828,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 135 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 152 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6020 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 819 zł
Całość - kwota brutto 6 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Luty 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Marzec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Kwiecień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Maj 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Czerwiec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Lipiec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Sierpień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Wrzesień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Październik 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Listopad 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Grudzień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 819,00 5 201,00
Rocznie 72 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 792,00 9 828,00 62 412,00
Wynagrodzenie pracownika 6 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Luty 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Marzec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Kwiecień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Maj 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Czerwiec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Lipiec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Sierpień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Wrzesień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Październik 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Listopad 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Grudzień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 zł
Rocznie 72 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 201 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6020 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 542 zł
Zaliczka na podatek 577 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 020 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 020,00 0,00 0,00 0,00 541,80 0,00 577,00 0,00 4 901,20
Luty 6 020,00 0,00 0,00 0,00 541,80 0,00 577,00 0,00 4 901,20
Marzec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 541,80 0,00 1 429,00 0,00 4 049,20
Kwiecień 6 020,00 0,00 0,00 0,00 541,80 0,00 1 461,00 0,00 4 017,20
Maj 6 020,00 0,00 0,00 0,00 541,80 0,00 1 461,00 0,00 4 017,20
Czerwiec 6 020,00 0,00 0,00 0,00 541,80 0,00 1 461,00 0,00 4 017,20
Lipiec 6 020,00 176,27 72,24 0,00 541,80 15,08 1 376,00 0,00 3 838,61
Sierpień 6 020,00 176,27 72,24 0,00 541,80 15,08 1 376,00 0,00 3 838,61
Wrzesień 6 020,00 176,27 72,24 0,00 541,80 15,08 1 376,00 0,00 3 838,61
Październik 6 020,00 176,27 72,24 0,00 541,80 15,08 1 376,00 0,00 3 838,61
Listopad 6 020,00 176,27 72,24 0,00 541,80 15,08 1 376,00 0,00 3 838,61
Grudzień 6 020,00 176,27 72,24 0,00 541,80 15,08 1 376,00 0,00 3 838,61
Rocznie 72 240,00 1 057,62 433,44 0,00 6 501,60 0,00 15 222,00 0,00 48 934,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 901 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.