Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5990 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 465 zł
Zaliczka na podatek 392 zł
Całość - kwota brutto 5 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Luty 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Marzec 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Kwiecień 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Maj 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Czerwiec 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Lipiec 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Sierpień 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Wrzesień 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Październik 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Listopad 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Grudzień 5 990,00 584,62 89,85 146,76 465,19 4 919,00 392,00 4 311,58
Rocznie 71 880,00 7 015,44 1 078,20 1 761,12 5 582,28 59 028,00 4 704,00 51 738,96
Wynagrodzenie pracownika 5 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Luty 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Marzec 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Kwiecień 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Maj 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Czerwiec 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Lipiec 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Sierpień 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Wrzesień 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Październik 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Listopad 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Grudzień 5 990,00 584,62 389,35 100,03 152,75 7 216,75 zł
Rocznie 71 880,00 7 015,44 4 672,20 1 200,36 1 833,00 86 601,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 312 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5990 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 478 zł
Zaliczka na podatek 311 zł
Całość - kwota brutto 5 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Luty 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Marzec 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Kwiecień 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Maj 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Czerwiec 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Lipiec 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Sierpień 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Wrzesień 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Październik 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Listopad 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Grudzień 5 990,00 584,62 89,85 0,00 478,40 4 252,00 311,00 4 526,13
Rocznie 71 880,00 7 015,44 1 078,20 0,00 5 740,80 51 024,00 3 732,00 54 313,56
Wynagrodzenie pracownika 5 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 585 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 117 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Luty 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Marzec 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Kwiecień 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Maj 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Czerwiec 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Lipiec 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Sierpień 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Wrzesień 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Październik 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Listopad 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Grudzień 5 990,00 584,62 389,35 0,00 152,75 7 116,72 zł
Rocznie 71 880,00 7 015,44 4 672,20 0,00 1 833,00 85 400,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 526 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 117 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5990 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 815 zł
Całość - kwota brutto 5 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Luty 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Marzec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Kwiecień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Maj 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Czerwiec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Lipiec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Sierpień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Wrzesień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Październik 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Listopad 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Grudzień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 792,00 815,00 5 175,00
Rocznie 71 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 504,00 9 780,00 62 100,00
Wynagrodzenie pracownika 5 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Luty 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Marzec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Kwiecień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Maj 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Czerwiec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Lipiec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Sierpień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Wrzesień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Październik 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Listopad 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Grudzień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 zł
Rocznie 71 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 175 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5990 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 646 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 990 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 646,00 0,00 4 962,19
Luty 5 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 646,00 0,00 4 962,19
Marzec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 646,00 0,00 4 962,19
Kwiecień 5 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 646,00 0,00 4 962,19
Maj 5 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 646,00 0,00 4 962,19
Czerwiec 5 990,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 646,00 0,00 4 962,19
Lipiec 5 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 604,00 0,00 4 758,99
Sierpień 5 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 604,00 0,00 4 758,99
Wrzesień 5 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 604,00 0,00 4 758,99
Październik 5 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 604,00 0,00 4 758,99
Listopad 5 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 604,00 0,00 4 758,99
Grudzień 5 990,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 604,00 0,00 4 758,99
Rocznie 71 880,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 500,00 0,00 58 327,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 962 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ