Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 6040 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 6 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 148 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 469 zł
Zaliczka na podatek 396 zł
Całość - kwota brutto 6 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Luty 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Marzec 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Kwiecień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Maj 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Czerwiec 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Lipiec 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Sierpień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Wrzesień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Październik 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Listopad 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Grudzień 6 040,00 589,50 90,60 147,98 469,07 4 827,00 396,00 4 346,85
Rocznie 72 480,00 7 074,00 1 087,20 1 775,76 4 747,08 57 924,00 0,00 52 162,20
Wynagrodzenie pracownika 6 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 393 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Luty 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Marzec 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Kwiecień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Maj 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Czerwiec 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Lipiec 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Sierpień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Wrzesień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Październik 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Listopad 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Grudzień 6 040,00 589,50 392,60 100,87 154,02 7 276,99 zł
Rocznie 72 480,00 7 074,00 4 711,20 1 210,44 1 848,24 87 323,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 6040 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 6 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 482 zł
Zaliczka na podatek 729 zł
Całość - kwota brutto 6 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Luty 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Marzec 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Kwiecień 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Maj 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Czerwiec 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Lipiec 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Sierpień 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Wrzesień 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Październik 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Listopad 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Grudzień 6 040,00 589,50 90,60 0,00 482,39 4 288,00 729,00 4 148,55
Rocznie 72 480,00 7 074,00 1 087,20 0,00 5 788,68 51 456,00 3 768,00 49 782,60
Wynagrodzenie pracownika 6 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 393 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 148 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 176 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Luty 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Marzec 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Kwiecień 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Maj 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Czerwiec 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Lipiec 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Sierpień 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Wrzesień 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Październik 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Listopad 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Grudzień 6 040,00 589,50 392,60 0,00 154,02 7 176,12 zł
Rocznie 72 480,00 7 074,00 4 711,20 0,00 1 848,24 86 113,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 176 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 6040 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 6 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 821 zł
Całość - kwota brutto 6 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Luty 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Marzec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Kwiecień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Maj 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Czerwiec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Lipiec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Sierpień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Wrzesień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Październik 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Listopad 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Grudzień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 832,00 821,00 5 219,00
Rocznie 72 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 984,00 9 852,00 62 628,00
Wynagrodzenie pracownika 6 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Luty 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Marzec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Kwiecień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Maj 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Czerwiec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Lipiec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Sierpień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Wrzesień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Październik 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Listopad 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Grudzień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040,00 zł
Rocznie 72 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 219 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 6040 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 6 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 544 zł
Zaliczka na podatek 579 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 040,00 0,00 0,00 0,00 543,60 0,00 579,00 0,00 4 917,40
Luty 6 040,00 0,00 0,00 0,00 543,60 0,00 579,00 0,00 4 917,40
Marzec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 543,60 0,00 1 436,00 0,00 4 060,40
Kwiecień 6 040,00 0,00 0,00 0,00 543,60 0,00 1 465,00 0,00 4 031,40
Maj 6 040,00 0,00 0,00 0,00 543,60 0,00 1 465,00 0,00 4 031,40
Czerwiec 6 040,00 0,00 0,00 0,00 543,60 0,00 1 465,00 0,00 4 031,40
Lipiec 6 040,00 176,27 72,24 0,00 543,60 15,08 1 380,00 0,00 3 852,81
Sierpień 6 040,00 176,27 72,24 0,00 543,60 15,08 1 380,00 0,00 3 852,81
Wrzesień 6 040,00 176,27 72,24 0,00 543,60 15,08 1 380,00 0,00 3 852,81
Październik 6 040,00 176,27 72,24 0,00 543,60 15,08 1 380,00 0,00 3 852,81
Listopad 6 040,00 176,27 72,24 0,00 543,60 15,08 1 380,00 0,00 3 852,81
Grudzień 6 040,00 176,27 72,24 0,00 543,60 15,08 1 380,00 0,00 3 852,81
Rocznie 72 480,00 1 057,62 433,44 0,00 6 523,20 0,00 15 269,00 0,00 49 106,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 6 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 917 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ