Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5950 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 5 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Luty 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Marzec 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Kwiecień 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Maj 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Czerwiec 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Lipiec 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Sierpień 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Wrzesień 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Październik 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Listopad 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Grudzień 5 950,00 580,72 89,25 145,78 462,08 4 884,00 286,00 4 386,17
Rocznie 71 400,00 6 968,64 1 071,00 1 749,36 3 432,96 58 608,00 0,00 52 634,04
Wynagrodzenie pracownika 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Luty 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Marzec 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Kwiecień 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Maj 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Czerwiec 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Lipiec 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Sierpień 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Wrzesień 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Październik 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Listopad 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Grudzień 5 950,00 580,72 386,75 99,37 151,73 7 168,57 zł
Rocznie 71 400,00 6 968,64 4 641,00 1 192,44 1 820,76 86 022,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 386 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5950 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 475 zł
Zaliczka na podatek 507 zł
Całość - kwota brutto 5 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Luty 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Marzec 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Kwiecień 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Maj 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Czerwiec 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Lipiec 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Sierpień 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Wrzesień 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Październik 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Listopad 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Grudzień 5 950,00 580,72 89,25 0,00 475,20 4 224,00 507,00 4 297,95
Rocznie 71 400,00 6 968,64 1 071,00 0,00 5 702,40 50 688,00 384,00 51 575,40
Wynagrodzenie pracownika 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Luty 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Marzec 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Kwiecień 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Maj 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Czerwiec 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Lipiec 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Sierpień 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Wrzesień 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Październik 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Listopad 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Grudzień 5 950,00 580,72 386,75 0,00 151,73 7 069,20 zł
Rocznie 71 400,00 6 968,64 4 641,00 0,00 1 820,76 84 830,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 298 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5950 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 809 zł
Całość - kwota brutto 5 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Luty 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Marzec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Kwiecień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Maj 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Czerwiec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Lipiec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Sierpień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Wrzesień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Październik 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Listopad 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Grudzień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 809,00 5 141,00
Rocznie 71 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 120,00 9 708,00 61 692,00
Wynagrodzenie pracownika 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Luty 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Marzec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Kwiecień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Maj 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Czerwiec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Lipiec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Sierpień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Wrzesień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Październik 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Listopad 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Grudzień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 zł
Rocznie 71 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 141 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5950 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 536 zł
Zaliczka na podatek 570 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 950,00 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 570,00 0,00 4 844,50
Luty 5 950,00 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 570,00 0,00 4 844,50
Marzec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 1 402,00 0,00 4 012,50
Kwiecień 5 950,00 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 1 447,00 0,00 3 967,50
Maj 5 950,00 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 1 447,00 0,00 3 967,50
Czerwiec 5 950,00 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 1 447,00 0,00 3 967,50
Lipiec 5 950,00 176,27 72,24 0,00 535,50 15,08 1 363,00 0,00 3 787,91
Sierpień 5 950,00 176,27 72,24 0,00 535,50 15,08 1 363,00 0,00 3 787,91
Wrzesień 5 950,00 176,27 72,24 0,00 535,50 15,08 1 363,00 0,00 3 787,91
Październik 5 950,00 176,27 72,24 0,00 535,50 15,08 1 363,00 0,00 3 787,91
Listopad 5 950,00 176,27 72,24 0,00 535,50 15,08 1 363,00 0,00 3 787,91
Grudzień 5 950,00 176,27 72,24 0,00 535,50 15,08 1 363,00 0,00 3 787,91
Rocznie 71 400,00 1 057,62 433,44 0,00 6 426,00 0,00 15 061,00 0,00 48 331,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 845 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.