Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5940 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 146 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 461 zł
Zaliczka na podatek 285 zł
Całość - kwota brutto 5 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Luty 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Marzec 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Kwiecień 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Maj 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Czerwiec 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Lipiec 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Sierpień 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Wrzesień 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Październik 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Listopad 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Grudzień 5 940,00 579,74 89,10 145,53 461,31 4 876,00 285,00 4 379,32
Rocznie 71 280,00 6 956,88 1 069,20 1 746,36 3 421,44 58 512,00 0,00 52 551,84
Wynagrodzenie pracownika 5 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 386 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Luty 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Marzec 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Kwiecień 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Maj 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Czerwiec 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Lipiec 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Sierpień 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Wrzesień 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Październik 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Listopad 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Grudzień 5 940,00 579,74 386,10 99,20 151,47 7 156,51 zł
Rocznie 71 280,00 6 956,88 4 633,20 1 190,40 1 817,64 85 878,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 379 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5940 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 506 zł
Całość - kwota brutto 5 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Luty 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Marzec 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Kwiecień 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Maj 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Czerwiec 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Lipiec 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Sierpień 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Wrzesień 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Październik 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Listopad 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Grudzień 5 940,00 579,74 89,10 0,00 474,40 4 217,00 506,00 4 290,72
Rocznie 71 280,00 6 956,88 1 069,20 0,00 5 692,80 50 604,00 384,00 51 488,64
Wynagrodzenie pracownika 5 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 386 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 146 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 057 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Luty 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Marzec 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Kwiecień 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Maj 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Czerwiec 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Lipiec 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Sierpień 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Wrzesień 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Październik 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Listopad 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Grudzień 5 940,00 579,74 386,10 0,00 151,47 7 057,31 zł
Rocznie 71 280,00 6 956,88 4 633,20 0,00 1 817,64 84 687,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 291 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 057 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5940 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 132 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 808 zł
Całość - kwota brutto 5 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Luty 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Marzec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Kwiecień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Maj 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Czerwiec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Lipiec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Sierpień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Wrzesień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Październik 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Listopad 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Grudzień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00 808,00 5 132,00
Rocznie 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 024,00 9 696,00 61 584,00
Wynagrodzenie pracownika 5 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Luty 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Marzec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Kwiecień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Maj 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Czerwiec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Lipiec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Sierpień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Wrzesień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Październik 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Listopad 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Grudzień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 zł
Rocznie 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 132 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5940 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 535 zł
Zaliczka na podatek 568 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 568,00 0,00 4 837,40
Luty 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 568,00 0,00 4 837,40
Marzec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 398,00 0,00 4 007,40
Kwiecień 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 445,00 0,00 3 960,40
Maj 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 445,00 0,00 3 960,40
Czerwiec 5 940,00 0,00 0,00 0,00 534,60 0,00 1 445,00 0,00 3 960,40
Lipiec 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Sierpień 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Wrzesień 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Październik 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Listopad 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Grudzień 5 940,00 176,27 72,24 0,00 534,60 15,08 1 361,00 0,00 3 780,81
Rocznie 71 280,00 1 057,62 433,44 0,00 6 415,20 0,00 15 035,00 0,00 48 248,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 837 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.