Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5930 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 461 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Całość - kwota brutto 5 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Luty 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Marzec 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Kwiecień 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Maj 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Czerwiec 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Lipiec 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Sierpień 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Wrzesień 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Październik 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Listopad 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Grudzień 5 930,00 578,77 88,95 145,29 460,53 4 867,00 284,00 4 372,46
Rocznie 71 160,00 6 945,24 1 067,40 1 743,48 3 408,48 58 404,00 0,00 52 469,52
Wynagrodzenie pracownika 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Luty 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Marzec 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Kwiecień 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Maj 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Czerwiec 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Lipiec 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Sierpień 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Wrzesień 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Październik 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Listopad 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Grudzień 5 930,00 578,77 385,45 99,03 151,22 7 144,47 zł
Rocznie 71 160,00 6 945,24 4 625,40 1 188,36 1 814,64 85 733,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 372 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5930 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Całość - kwota brutto 5 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Luty 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Marzec 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Kwiecień 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Maj 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Czerwiec 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Lipiec 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Sierpień 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Wrzesień 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Październik 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Listopad 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Grudzień 5 930,00 578,77 88,95 0,00 473,61 4 210,00 505,00 4 283,47
Rocznie 71 160,00 6 945,24 1 067,40 0,00 5 683,32 50 520,00 384,00 51 401,64
Wynagrodzenie pracownika 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 045 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Luty 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Marzec 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Kwiecień 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Maj 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Czerwiec 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Lipiec 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Sierpień 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Wrzesień 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Październik 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Listopad 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Grudzień 5 930,00 578,77 385,45 0,00 151,22 7 045,44 zł
Rocznie 71 160,00 6 945,24 4 625,40 0,00 1 814,64 84 545,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 283 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 045 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5930 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 806 zł
Całość - kwota brutto 5 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Luty 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Marzec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Kwiecień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Maj 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Czerwiec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Lipiec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Sierpień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Wrzesień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Październik 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Listopad 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Grudzień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 744,00 806,00 5 124,00
Rocznie 71 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 928,00 9 672,00 61 488,00
Wynagrodzenie pracownika 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Luty 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Marzec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Kwiecień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Maj 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Czerwiec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Lipiec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Sierpień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Wrzesień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Październik 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Listopad 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Grudzień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,00 zł
Rocznie 71 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 124 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5930 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 534 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 930 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 930,00 0,00 0,00 0,00 533,70 0,00 567,00 0,00 4 829,30
Luty 5 930,00 0,00 0,00 0,00 533,70 0,00 567,00 0,00 4 829,30
Marzec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 533,70 0,00 1 395,00 0,00 4 001,30
Kwiecień 5 930,00 0,00 0,00 0,00 533,70 0,00 1 443,00 0,00 3 953,30
Maj 5 930,00 0,00 0,00 0,00 533,70 0,00 1 443,00 0,00 3 953,30
Czerwiec 5 930,00 0,00 0,00 0,00 533,70 0,00 1 443,00 0,00 3 953,30
Lipiec 5 930,00 176,27 72,24 0,00 533,70 15,08 1 359,00 0,00 3 773,71
Sierpień 5 930,00 176,27 72,24 0,00 533,70 15,08 1 359,00 0,00 3 773,71
Wrzesień 5 930,00 176,27 72,24 0,00 533,70 15,08 1 359,00 0,00 3 773,71
Październik 5 930,00 176,27 72,24 0,00 533,70 15,08 1 359,00 0,00 3 773,71
Listopad 5 930,00 176,27 72,24 0,00 533,70 15,08 1 359,00 0,00 3 773,71
Grudzień 5 930,00 176,27 72,24 0,00 533,70 15,08 1 359,00 0,00 3 773,71
Rocznie 71 160,00 1 057,62 433,44 0,00 6 404,40 0,00 15 012,00 0,00 48 162,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 829 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.