Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 204 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 647 zł
Zaliczka na podatek 578 zł
Całość - kwota brutto 8 326 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Luty 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Marzec 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Kwiecień 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Maj 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Czerwiec 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Lipiec 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Sierpień 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Wrzesień 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Październik 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Listopad 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Grudzień 8 326,00 812,62 124,89 203,99 646,61 6 935,00 578,00 5 959,89
Rocznie 99 912,00 9 751,44 1 498,68 2 447,88 7 759,32 83 220,00 6 936,00 71 518,68
Wynagrodzenie pracownika 8 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 541 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 204 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 031 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Luty 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Marzec 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Kwiecień 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Maj 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Czerwiec 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Lipiec 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Sierpień 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Wrzesień 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Październik 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Listopad 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Grudzień 8 326,00 812,62 541,19 139,04 212,32 10 031,17 zł
Rocznie 99 912,00 9 751,44 6 494,28 1 668,48 2 547,84 120 374,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 326 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 031 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 630 zł
Zaliczka na podatek 410 zł
Całość - kwota brutto 7 888 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Luty 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Marzec 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Kwiecień 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Maj 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Czerwiec 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Lipiec 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Sierpień 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Wrzesień 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Październik 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Listopad 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Grudzień 7 888,00 769,87 118,32 0,00 629,98 5 600,00 410,00 5 959,83
Rocznie 94 656,00 9 238,44 1 419,84 0,00 7 559,76 67 200,00 4 920,00 71 517,96
Wynagrodzenie pracownika 7 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 513 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 372 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Luty 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Marzec 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Kwiecień 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Maj 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Czerwiec 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Lipiec 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Sierpień 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Wrzesień 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Październik 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Listopad 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Grudzień 7 888,00 769,87 512,72 0,00 201,15 9 371,74 zł
Rocznie 94 656,00 9 238,44 6 152,64 0,00 2 413,80 112 460,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 888 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 372 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 938 zł
Całość - kwota brutto 6 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Luty 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Marzec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Kwiecień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Maj 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Czerwiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Lipiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Sierpień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Wrzesień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Październik 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Listopad 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Grudzień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Rocznie 82 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 216,00 11 256,00 71 520,00
Wynagrodzenie pracownika 6 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Luty 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Marzec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Kwiecień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Maj 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Czerwiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Lipiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Sierpień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Wrzesień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Październik 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Listopad 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Grudzień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Rocznie 82 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 850 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 192 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 850,00 0,00 5 960,19
Luty 7 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 850,00 0,00 5 960,19
Marzec 7 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 850,00 0,00 5 960,19
Kwiecień 7 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 850,00 0,00 5 960,19
Maj 7 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 850,00 0,00 5 960,19
Czerwiec 7 192,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 850,00 0,00 5 960,19
Lipiec 7 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 808,00 0,00 5 756,99
Sierpień 7 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 808,00 0,00 5 756,99
Wrzesień 7 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 808,00 0,00 5 756,99
Październik 7 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 808,00 0,00 5 756,99
Listopad 7 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 808,00 0,00 5 756,99
Grudzień 7 192,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 808,00 0,00 5 756,99
Rocznie 86 304,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 948,00 0,00 70 303,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 192 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 960 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ