Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 004 zł
Ubezpieczenie emerytalne 812 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 204 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 646 zł
Zaliczka na podatek 532 zł
Całość - kwota brutto 8 323 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Luty 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Marzec 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Kwiecień 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Maj 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Czerwiec 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Lipiec 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Sierpień 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Wrzesień 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Październik 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Listopad 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Grudzień 8 323,00 812,32 124,85 203,91 646,37 6 932,00 532,00 6 003,55
Rocznie 99 876,00 9 747,84 1 498,20 2 446,92 6 382,08 83 184,00 0,00 72 042,60
Wynagrodzenie pracownika 8 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 812 zł
Ubezpieczenie rentowe 541 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 204 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Luty 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Marzec 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Kwiecień 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Maj 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Czerwiec 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Lipiec 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Sierpień 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Wrzesień 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Październik 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Listopad 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Grudzień 8 323,00 812,32 541,00 138,99 212,23 10 027,54 zł
Rocznie 99 876,00 9 747,84 6 492,00 1 667,88 2 546,76 120 330,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 323 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 004 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 004 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 630 zł
Zaliczka na podatek 672 zł
Całość - kwota brutto 7 892 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Luty 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Marzec 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Kwiecień 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Maj 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Czerwiec 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Lipiec 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Sierpień 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Wrzesień 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Październik 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Listopad 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Grudzień 7 892,00 770,26 118,38 0,00 630,30 5 603,00 672,00 5 700,70
Rocznie 94 704,00 9 243,12 1 420,56 0,00 7 563,60 67 236,00 504,00 68 408,40
Wynagrodzenie pracownika 7 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 513 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 376 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Luty 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Marzec 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Kwiecień 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Maj 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Czerwiec 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Lipiec 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Sierpień 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Wrzesień 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Październik 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Listopad 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Grudzień 7 892,00 770,26 512,98 0,00 201,24 9 376,48 zł
Rocznie 94 704,00 9 243,12 6 155,76 0,00 2 414,88 112 517,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 892 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 701 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 701 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 376 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 938 zł
Całość - kwota brutto 6 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Luty 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Marzec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Kwiecień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Maj 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Czerwiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Lipiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Sierpień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Wrzesień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Październik 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Listopad 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Grudzień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 518,00 938,00 5 960,00
Rocznie 82 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 216,00 11 256,00 71 520,00
Wynagrodzenie pracownika 6 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Luty 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Marzec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Kwiecień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Maj 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Czerwiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Lipiec 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Sierpień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Wrzesień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Październik 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Listopad 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Grudzień 6 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 898,00 zł
Rocznie 82 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 647 zł
Zaliczka na podatek 698 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 193 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 193,00 0,00 0,00 0,00 647,37 0,00 698,00 0,00 5 847,63
Luty 7 193,00 0,00 0,00 0,00 647,37 0,00 879,00 0,00 5 666,63
Marzec 7 193,00 0,00 0,00 0,00 647,37 0,00 1 689,00 0,00 4 856,63
Kwiecień 7 193,00 0,00 0,00 0,00 647,37 0,00 1 689,00 0,00 4 856,63
Maj 7 193,00 0,00 0,00 0,00 647,37 0,00 1 689,00 0,00 4 856,63
Czerwiec 7 193,00 0,00 0,00 0,00 647,37 0,00 1 689,00 0,00 4 856,63
Lipiec 7 193,00 176,27 72,24 0,00 647,37 15,08 1 604,00 0,00 4 678,04
Sierpień 7 193,00 176,27 72,24 0,00 647,37 15,08 1 604,00 0,00 4 678,04
Wrzesień 7 193,00 176,27 72,24 0,00 647,37 15,08 1 604,00 0,00 4 678,04
Październik 7 193,00 176,27 72,24 0,00 647,37 15,08 1 604,00 0,00 4 678,04
Listopad 7 193,00 176,27 72,24 0,00 647,37 15,08 1 604,00 0,00 4 678,04
Grudzień 7 193,00 176,27 72,24 0,00 647,37 15,08 1 604,00 0,00 4 678,04
Rocznie 86 316,00 1 057,62 433,44 0,00 7 768,44 0,00 17 957,00 0,00 59 009,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 848 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.