Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie chorobowe 203 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 643 zł
Zaliczka na podatek 527 zł
Całość - kwota brutto 8 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Luty 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Marzec 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Kwiecień 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Maj 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Czerwiec 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Lipiec 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Sierpień 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Wrzesień 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Październik 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Listopad 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Grudzień 8 280,00 808,13 124,20 202,86 643,03 6 895,00 527,00 5 974,78
Rocznie 99 360,00 9 697,56 1 490,40 2 434,32 6 328,80 82 740,00 0,00 71 697,36
Wynagrodzenie pracownika 8 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 538 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 138 zł
Fundusz Pracy (FP) 203 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Luty 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Marzec 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Kwiecień 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Maj 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Czerwiec 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Lipiec 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Sierpień 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Wrzesień 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Październik 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Listopad 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Grudzień 8 280,00 808,13 538,20 138,28 211,14 9 975,75 zł
Rocznie 99 360,00 9 697,56 6 458,40 1 659,36 2 533,68 119 709,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 975 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 975 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 766 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 627 zł
Zaliczka na podatek 669 zł
Całość - kwota brutto 7 852 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Luty 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Marzec 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Kwiecień 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Maj 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Czerwiec 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Lipiec 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Sierpień 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Wrzesień 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Październik 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Listopad 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Grudzień 7 852,00 766,36 117,78 0,00 627,11 5 574,00 669,00 5 671,87
Rocznie 94 224,00 9 196,32 1 413,36 0,00 7 525,32 66 888,00 504,00 68 062,44
Wynagrodzenie pracownika 7 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 766 zł
Ubezpieczenie rentowe 510 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 192 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Luty 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Marzec 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Kwiecień 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Maj 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Czerwiec 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Lipiec 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Sierpień 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Wrzesień 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Październik 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Listopad 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Grudzień 7 852,00 766,36 510,38 0,00 200,22 9 328,96 zł
Rocznie 94 224,00 9 196,32 6 124,56 0,00 2 402,64 111 947,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 852 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 672 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 672 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 933 zł
Całość - kwota brutto 6 863 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Luty 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Marzec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Kwiecień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Maj 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Czerwiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Lipiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Sierpień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Wrzesień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Październik 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Listopad 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Grudzień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Rocznie 82 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 880,00 11 196,00 71 160,00
Wynagrodzenie pracownika 6 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Luty 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Marzec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Kwiecień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Maj 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Czerwiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Lipiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Sierpień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Wrzesień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Październik 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Listopad 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Grudzień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Rocznie 82 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 863 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 818 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 644 zł
Zaliczka na podatek 694 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 156 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 156,00 0,00 0,00 0,00 644,04 0,00 694,00 0,00 5 817,96
Luty 7 156,00 0,00 0,00 0,00 644,04 0,00 869,00 0,00 5 642,96
Marzec 7 156,00 0,00 0,00 0,00 644,04 0,00 1 681,00 0,00 4 830,96
Kwiecień 7 156,00 0,00 0,00 0,00 644,04 0,00 1 681,00 0,00 4 830,96
Maj 7 156,00 0,00 0,00 0,00 644,04 0,00 1 681,00 0,00 4 830,96
Czerwiec 7 156,00 0,00 0,00 0,00 644,04 0,00 1 681,00 0,00 4 830,96
Lipiec 7 156,00 176,27 72,24 0,00 644,04 15,08 1 597,00 0,00 4 651,37
Sierpień 7 156,00 176,27 72,24 0,00 644,04 15,08 1 597,00 0,00 4 651,37
Wrzesień 7 156,00 176,27 72,24 0,00 644,04 15,08 1 597,00 0,00 4 651,37
Październik 7 156,00 176,27 72,24 0,00 644,04 15,08 1 597,00 0,00 4 651,37
Listopad 7 156,00 176,27 72,24 0,00 644,04 15,08 1 597,00 0,00 4 651,37
Grudzień 7 156,00 176,27 72,24 0,00 644,04 15,08 1 597,00 0,00 4 651,37
Rocznie 85 872,00 1 057,62 433,44 0,00 7 728,48 0,00 17 869,00 0,00 58 692,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 818 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.