Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 809 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie chorobowe 203 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 643 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Całość - kwota brutto 8 284 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Luty 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Marzec 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Kwiecień 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Maj 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Czerwiec 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Lipiec 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Sierpień 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Wrzesień 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Październik 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Listopad 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Grudzień 8 284,00 808,52 124,26 202,96 643,34 6 898,00 575,00 5 929,92
Rocznie 99 408,00 9 702,24 1 491,12 2 435,52 7 720,08 82 776,00 6 900,00 71 159,04
Wynagrodzenie pracownika 8 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 809 zł
Ubezpieczenie rentowe 538 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 138 zł
Fundusz Pracy (FP) 203 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Luty 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Marzec 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Kwiecień 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Maj 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Czerwiec 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Lipiec 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Sierpień 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Wrzesień 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Październik 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Listopad 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Grudzień 8 284,00 808,52 538,46 138,34 211,24 9 980,56 zł
Rocznie 99 408,00 9 702,24 6 461,52 1 660,08 2 534,88 119 766,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 284 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 766 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 627 zł
Zaliczka na podatek 407 zł
Całość - kwota brutto 7 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Luty 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Marzec 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Kwiecień 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Maj 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Czerwiec 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Lipiec 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Sierpień 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Wrzesień 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Październik 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Listopad 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Grudzień 7 847,00 765,87 117,71 0,00 626,71 5 571,00 407,00 5 929,71
Rocznie 94 164,00 9 190,44 1 412,52 0,00 7 520,52 66 852,00 4 884,00 71 156,52
Wynagrodzenie pracownika 7 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 766 zł
Ubezpieczenie rentowe 510 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 192 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 323 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Luty 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Marzec 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Kwiecień 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Maj 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Czerwiec 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Lipiec 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Sierpień 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Wrzesień 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Październik 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Listopad 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Grudzień 7 847,00 765,87 510,06 0,00 200,10 9 323,03 zł
Rocznie 94 164,00 9 190,44 6 120,72 0,00 2 401,20 111 876,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 323 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 933 zł
Całość - kwota brutto 6 863 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Luty 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Marzec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Kwiecień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Maj 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Czerwiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Lipiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Sierpień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Wrzesień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Październik 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Listopad 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Grudzień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 933,00 5 930,00
Rocznie 82 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 880,00 11 196,00 71 160,00
Wynagrodzenie pracownika 6 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Luty 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Marzec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Kwiecień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Maj 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Czerwiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Lipiec 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Sierpień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Wrzesień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Październik 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Listopad 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Grudzień 6 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 863,00 zł
Rocznie 82 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 863 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 844 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 156 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 844,00 0,00 5 930,19
Luty 7 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 844,00 0,00 5 930,19
Marzec 7 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 844,00 0,00 5 930,19
Kwiecień 7 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 844,00 0,00 5 930,19
Maj 7 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 844,00 0,00 5 930,19
Czerwiec 7 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 844,00 0,00 5 930,19
Lipiec 7 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 802,00 0,00 5 726,99
Sierpień 7 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 802,00 0,00 5 726,99
Wrzesień 7 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 802,00 0,00 5 726,99
Październik 7 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 802,00 0,00 5 726,99
Listopad 7 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 802,00 0,00 5 726,99
Grudzień 7 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 802,00 0,00 5 726,99
Rocznie 85 872,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 876,00 0,00 69 943,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 930 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ