Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 814 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 204 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 647 zł
Zaliczka na podatek 108 zł
Całość - kwota brutto 8 337 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Luty 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Marzec 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Kwiecień 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Maj 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Czerwiec 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Lipiec 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Sierpień 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Wrzesień 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Październik 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Listopad 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Grudzień 8 337,00 813,69 125,06 204,26 647,46 6 944,00 108,00 6 438,53
Rocznie 100 044,00 9 764,28 1 500,72 2 451,12 7 769,52 83 328,00 1 296,00 77 262,36
Wynagrodzenie pracownika 8 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 814 zł
Ubezpieczenie rentowe 542 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 204 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 044 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Luty 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Marzec 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Kwiecień 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Maj 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Czerwiec 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Lipiec 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Sierpień 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Wrzesień 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Październik 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Listopad 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Grudzień 8 337,00 813,69 541,91 139,23 212,60 10 044,43 zł
Rocznie 100 044,00 9 764,28 6 502,92 1 670,76 2 551,20 120 533,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 439 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 439 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 044 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 771 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 631 zł
Zaliczka na podatek 410 zł
Całość - kwota brutto 7 901 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Luty 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Marzec 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Kwiecień 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Maj 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Czerwiec 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Lipiec 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Sierpień 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Wrzesień 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Październik 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Listopad 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Grudzień 7 901,00 771,14 118,52 0,00 631,02 5 609,00 410,00 5 970,32
Rocznie 94 812,00 9 253,68 1 422,24 0,00 7 572,24 67 308,00 4 920,00 71 643,84
Wynagrodzenie pracownika 7 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 771 zł
Ubezpieczenie rentowe 514 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 194 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 387 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Luty 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Marzec 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Kwiecień 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Maj 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Czerwiec 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Lipiec 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Sierpień 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Wrzesień 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Październik 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Listopad 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Grudzień 7 901,00 771,14 513,57 0,00 201,47 9 387,18 zł
Rocznie 94 812,00 9 253,68 6 162,84 0,00 2 417,64 112 646,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 901 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 387 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 940 zł
Całość - kwota brutto 6 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Luty 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Marzec 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Kwiecień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Maj 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Czerwiec 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Lipiec 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Sierpień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Wrzesień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Październik 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Listopad 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Grudzień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528,00 940,00 5 970,00
Rocznie 82 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 336,00 11 280,00 71 640,00
Wynagrodzenie pracownika 6 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Luty 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Marzec 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Kwiecień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Maj 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Czerwiec 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Lipiec 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Sierpień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Wrzesień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Październik 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Listopad 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Grudzień 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,00 zł
Rocznie 82 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 798 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 197 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00 0,00 6 399,00
Luty 7 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 0,00 6 039,00
Marzec 7 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878,00 0,00 5 319,00
Kwiecień 7 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878,00 0,00 5 319,00
Maj 7 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878,00 0,00 5 319,00
Czerwiec 7 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878,00 0,00 5 319,00
Lipiec 7 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 794,00 0,00 5 139,41
Sierpień 7 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 794,00 0,00 5 139,41
Wrzesień 7 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 794,00 0,00 5 139,41
Październik 7 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 794,00 0,00 5 139,41
Listopad 7 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 794,00 0,00 5 139,41
Grudzień 7 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 794,00 0,00 5 139,41
Rocznie 86 364,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 20 232,00 0,00 64 550,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 399 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.