Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 994 zł
Ubezpieczenie emerytalne 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 204 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 645 zł
Zaliczka na podatek 530 zł
Całość - kwota brutto 8 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Luty 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Marzec 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Kwiecień 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Maj 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Czerwiec 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Lipiec 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Sierpień 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Wrzesień 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Październik 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Listopad 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Grudzień 8 308,00 810,86 124,62 203,55 645,21 6 919,00 530,00 5 993,76
Rocznie 99 696,00 9 730,32 1 495,44 2 442,60 6 363,36 83 028,00 0,00 71 925,12
Wynagrodzenie pracownika 8 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 540 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 204 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Luty 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Marzec 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Kwiecień 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Maj 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Czerwiec 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Lipiec 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Sierpień 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Wrzesień 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Październik 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Listopad 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Grudzień 8 308,00 810,86 540,02 138,74 211,86 10 009,48 zł
Rocznie 99 696,00 9 730,32 6 480,24 1 664,88 2 542,32 120 113,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 994 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 994 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 629 zł
Zaliczka na podatek 671 zł
Całość - kwota brutto 7 878 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Luty 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Marzec 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Kwiecień 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Maj 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Czerwiec 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Lipiec 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Sierpień 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Wrzesień 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Październik 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Listopad 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Grudzień 7 878,00 768,89 118,17 0,00 629,18 5 593,00 671,00 5 690,60
Rocznie 94 536,00 9 226,68 1 418,04 0,00 7 550,16 67 116,00 504,00 68 287,20
Wynagrodzenie pracownika 7 878 zł
Ubezpieczenie emerytalne 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 512 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Luty 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Marzec 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Kwiecień 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Maj 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Czerwiec 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Lipiec 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Sierpień 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Wrzesień 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Październik 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Listopad 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Grudzień 7 878,00 768,89 512,07 0,00 200,89 9 359,85 zł
Rocznie 94 536,00 9 226,68 6 144,84 0,00 2 410,68 112 318,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 878 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 691 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 691 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 937 zł
Całość - kwota brutto 6 887 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Luty 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Marzec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Kwiecień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Maj 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Czerwiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Lipiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Sierpień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Wrzesień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Październik 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Listopad 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Grudzień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Rocznie 82 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 120,00 11 244,00 71 400,00
Wynagrodzenie pracownika 6 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 887 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Luty 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Marzec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Kwiecień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Maj 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Czerwiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Lipiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Sierpień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Wrzesień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Październik 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Listopad 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Grudzień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Rocznie 82 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 887 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 887 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 646 zł
Zaliczka na podatek 697 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 181,00 0,00 0,00 0,00 646,29 0,00 697,00 0,00 5 837,71
Luty 7 181,00 0,00 0,00 0,00 646,29 0,00 876,00 0,00 5 658,71
Marzec 7 181,00 0,00 0,00 0,00 646,29 0,00 1 686,00 0,00 4 848,71
Kwiecień 7 181,00 0,00 0,00 0,00 646,29 0,00 1 686,00 0,00 4 848,71
Maj 7 181,00 0,00 0,00 0,00 646,29 0,00 1 686,00 0,00 4 848,71
Czerwiec 7 181,00 0,00 0,00 0,00 646,29 0,00 1 686,00 0,00 4 848,71
Lipiec 7 181,00 176,27 72,24 0,00 646,29 15,08 1 602,00 0,00 4 669,12
Sierpień 7 181,00 176,27 72,24 0,00 646,29 15,08 1 602,00 0,00 4 669,12
Wrzesień 7 181,00 176,27 72,24 0,00 646,29 15,08 1 602,00 0,00 4 669,12
Październik 7 181,00 176,27 72,24 0,00 646,29 15,08 1 602,00 0,00 4 669,12
Listopad 7 181,00 176,27 72,24 0,00 646,29 15,08 1 602,00 0,00 4 669,12
Grudzień 7 181,00 176,27 72,24 0,00 646,29 15,08 1 602,00 0,00 4 669,12
Rocznie 86 172,00 1 057,62 433,44 0,00 7 755,48 0,00 17 929,00 0,00 58 905,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 838 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.