Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 204 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 646 zł
Zaliczka na podatek 577 zł
Całość - kwota brutto 8 312 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Luty 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Marzec 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Kwiecień 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Maj 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Czerwiec 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Lipiec 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Sierpień 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Wrzesień 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Październik 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Listopad 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Grudzień 8 312,00 811,25 124,68 203,64 645,52 6 922,00 577,00 5 949,91
Rocznie 99 744,00 9 735,00 1 496,16 2 443,68 7 746,24 83 064,00 6 924,00 71 398,92
Wynagrodzenie pracownika 8 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 540 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 204 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 014 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Luty 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Marzec 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Kwiecień 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Maj 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Czerwiec 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Lipiec 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Sierpień 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Wrzesień 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Październik 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Listopad 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Grudzień 8 312,00 811,25 540,28 138,81 211,95 10 014,29 zł
Rocznie 99 744,00 9 735,00 6 483,36 1 665,72 2 543,40 120 171,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 312 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 014 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 629 zł
Zaliczka na podatek 409 zł
Całość - kwota brutto 7 874 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Luty 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Marzec 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Kwiecień 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Maj 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Czerwiec 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Lipiec 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Sierpień 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Wrzesień 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Październik 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Listopad 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Grudzień 7 874,00 768,50 118,11 0,00 628,87 5 590,00 409,00 5 949,52
Rocznie 94 488,00 9 222,00 1 417,32 0,00 7 546,44 67 080,00 4 908,00 71 394,24
Wynagrodzenie pracownika 7 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 512 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 355 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Luty 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Marzec 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Kwiecień 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Maj 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Czerwiec 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Lipiec 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Sierpień 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Wrzesień 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Październik 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Listopad 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Grudzień 7 874,00 768,50 511,81 0,00 200,78 9 355,09 zł
Rocznie 94 488,00 9 222,00 6 141,72 0,00 2 409,36 112 261,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 874 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 355 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 937 zł
Całość - kwota brutto 6 887 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Luty 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Marzec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Kwiecień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Maj 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Czerwiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Lipiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Sierpień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Wrzesień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Październik 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Listopad 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Grudzień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 937,00 5 950,00
Rocznie 82 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 120,00 11 244,00 71 400,00
Wynagrodzenie pracownika 6 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 887 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Luty 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Marzec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Kwiecień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Maj 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Czerwiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Lipiec 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Sierpień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Wrzesień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Październik 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Listopad 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Grudzień 6 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 887,00 zł
Rocznie 82 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 887 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 887 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 864 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 176 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 864,00 0,00 5 949,66
Luty 7 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 864,00 0,00 5 949,66
Marzec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 864,00 0,00 5 949,66
Kwiecień 7 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 864,00 0,00 5 949,66
Maj 7 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 864,00 0,00 5 949,66
Czerwiec 7 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 864,00 0,00 5 949,66
Lipiec 7 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 825,00 0,00 5 760,97
Sierpień 7 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 825,00 0,00 5 760,97
Wrzesień 7 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 825,00 0,00 5 760,97
Październik 7 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 825,00 0,00 5 760,97
Listopad 7 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 825,00 0,00 5 760,97
Grudzień 7 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 825,00 0,00 5 760,97
Rocznie 86 112,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 10 134,00 0,00 70 263,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 950 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ