Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 816 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 205 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 650 zł
Zaliczka na podatek 536 zł
Całość - kwota brutto 8 365 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Luty 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Marzec 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Kwiecień 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Maj 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Czerwiec 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Lipiec 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Sierpień 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Wrzesień 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Październik 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Listopad 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Grudzień 8 365,00 816,42 125,48 204,94 649,63 6 968,00 536,00 6 032,53
Rocznie 100 380,00 9 797,04 1 505,76 2 459,28 6 433,92 83 616,00 0,00 72 390,36
Wynagrodzenie pracownika 8 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 816 zł
Ubezpieczenie rentowe 544 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 140 zł
Fundusz Pracy (FP) 205 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 078 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Luty 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Marzec 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Kwiecień 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Maj 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Czerwiec 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Lipiec 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Sierpień 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Wrzesień 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Październik 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Listopad 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Grudzień 8 365,00 816,42 543,73 139,70 213,31 10 078,16 zł
Rocznie 100 380,00 9 797,04 6 524,76 1 676,40 2 559,72 120 937,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 033 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 033 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 078 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 774 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 633 zł
Zaliczka na podatek 676 zł
Całość - kwota brutto 7 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Luty 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Marzec 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Kwiecień 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Maj 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Czerwiec 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Lipiec 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Sierpień 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Wrzesień 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Październik 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Listopad 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Grudzień 7 931,00 774,07 118,97 0,00 633,42 5 630,00 676,00 5 728,94
Rocznie 95 172,00 9 288,84 1 427,64 0,00 7 601,04 67 560,00 504,00 68 747,28
Wynagrodzenie pracownika 7 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 774 zł
Ubezpieczenie rentowe 516 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 194 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 423 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Luty 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Marzec 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Kwiecień 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Maj 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Czerwiec 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Lipiec 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Sierpień 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Wrzesień 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Październik 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Listopad 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Grudzień 7 931,00 774,07 515,52 0,00 202,24 9 422,83 zł
Rocznie 95 172,00 9 288,84 6 186,24 0,00 2 426,88 113 073,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 729 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 729 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 423 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 943 zł
Całość - kwota brutto 6 933 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Luty 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Marzec 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Kwiecień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Maj 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Czerwiec 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Lipiec 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Sierpień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Wrzesień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Październik 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Listopad 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Grudzień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 546,00 943,00 5 990,00
Rocznie 83 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 552,00 11 316,00 71 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 933 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Luty 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Marzec 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Kwiecień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Maj 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Czerwiec 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Lipiec 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Sierpień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Wrzesień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Październik 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Listopad 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Grudzień 6 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 933,00 zł
Rocznie 83 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 933 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 933 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 876 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 651 zł
Zaliczka na podatek 702 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 229,00 0,00 0,00 0,00 650,61 0,00 702,00 0,00 5 876,39
Luty 7 229,00 0,00 0,00 0,00 650,61 0,00 890,00 0,00 5 688,39
Marzec 7 229,00 0,00 0,00 0,00 650,61 0,00 1 696,00 0,00 4 882,39
Kwiecień 7 229,00 0,00 0,00 0,00 650,61 0,00 1 696,00 0,00 4 882,39
Maj 7 229,00 0,00 0,00 0,00 650,61 0,00 1 696,00 0,00 4 882,39
Czerwiec 7 229,00 0,00 0,00 0,00 650,61 0,00 1 696,00 0,00 4 882,39
Lipiec 7 229,00 176,27 72,24 0,00 650,61 15,08 1 611,00 0,00 4 703,80
Sierpień 7 229,00 176,27 72,24 0,00 650,61 15,08 1 611,00 0,00 4 703,80
Wrzesień 7 229,00 176,27 72,24 0,00 650,61 15,08 1 611,00 0,00 4 703,80
Październik 7 229,00 176,27 72,24 0,00 650,61 15,08 1 611,00 0,00 4 703,80
Listopad 7 229,00 176,27 72,24 0,00 650,61 15,08 1 611,00 0,00 4 703,80
Grudzień 7 229,00 176,27 72,24 0,00 650,61 15,08 1 611,00 0,00 4 703,80
Rocznie 86 748,00 1 057,62 433,44 0,00 7 807,32 0,00 18 042,00 0,00 59 317,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 876 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.