Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 205 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 649 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Całość - kwota brutto 8 355 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Luty 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Marzec 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Kwiecień 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Maj 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Czerwiec 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Lipiec 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Sierpień 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Wrzesień 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Październik 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Listopad 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Grudzień 8 355,00 815,45 125,33 204,70 648,86 6 960,00 581,00 5 979,66
Rocznie 100 260,00 9 785,40 1 503,96 2 456,40 7 786,32 83 520,00 6 972,00 71 755,92
Wynagrodzenie pracownika 8 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 543 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 140 zł
Fundusz Pracy (FP) 205 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 066 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Luty 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Marzec 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Kwiecień 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Maj 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Czerwiec 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Lipiec 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Sierpień 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Wrzesień 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Październik 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Listopad 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Grudzień 8 355,00 815,45 543,08 139,53 213,06 10 066,12 zł
Rocznie 100 260,00 9 785,40 6 516,96 1 674,36 2 556,72 120 793,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 355 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 066 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 632 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 7 914 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Luty 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Marzec 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Kwiecień 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Maj 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Czerwiec 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Lipiec 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Sierpień 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Wrzesień 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Październik 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Listopad 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Grudzień 7 914,00 772,41 118,71 0,00 632,06 5 618,00 411,00 5 979,82
Rocznie 94 968,00 9 268,92 1 424,52 0,00 7 584,72 67 416,00 4 932,00 71 757,84
Wynagrodzenie pracownika 7 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 514 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 194 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Luty 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Marzec 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Kwiecień 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Maj 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Czerwiec 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Lipiec 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Sierpień 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Wrzesień 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Październik 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Listopad 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Grudzień 7 914,00 772,41 514,41 0,00 201,80 9 402,62 zł
Rocznie 94 968,00 9 268,92 6 172,92 0,00 2 421,60 112 831,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 914 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 941 zł
Całość - kwota brutto 6 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Luty 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Marzec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Kwiecień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Maj 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Czerwiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Lipiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Sierpień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Wrzesień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Październik 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Listopad 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Grudzień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Rocznie 83 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 444,00 11 292,00 71 760,00
Wynagrodzenie pracownika 6 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Luty 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Marzec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Kwiecień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Maj 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Czerwiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Lipiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Sierpień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Wrzesień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Październik 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Listopad 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Grudzień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Rocznie 83 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 870 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 212 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 212,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 870,00 0,00 5 979,66
Luty 7 212,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 870,00 0,00 5 979,66
Marzec 7 212,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 870,00 0,00 5 979,66
Kwiecień 7 212,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 870,00 0,00 5 979,66
Maj 7 212,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 870,00 0,00 5 979,66
Czerwiec 7 212,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 870,00 0,00 5 979,66
Lipiec 7 212,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 832,00 0,00 5 789,97
Sierpień 7 212,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 832,00 0,00 5 789,97
Wrzesień 7 212,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 832,00 0,00 5 789,97
Październik 7 212,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 832,00 0,00 5 789,97
Listopad 7 212,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 832,00 0,00 5 789,97
Grudzień 7 212,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 832,00 0,00 5 789,97
Rocznie 86 544,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 10 212,00 0,00 70 617,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 212 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 980 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ