Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie chorobowe 205 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 649 zł
Zaliczka na podatek 535 zł
Całość - kwota brutto 8 351 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Luty 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Marzec 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Kwiecień 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Maj 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Czerwiec 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Lipiec 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Sierpień 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Wrzesień 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Październik 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Listopad 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Grudzień 8 351,00 815,06 125,27 204,60 648,55 6 956,00 535,00 6 022,52
Rocznie 100 212,00 9 780,72 1 503,24 2 455,20 6 416,64 83 472,00 0,00 72 270,24
Wynagrodzenie pracownika 8 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 815 zł
Ubezpieczenie rentowe 543 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 205 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 10 061 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Luty 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Marzec 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Kwiecień 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Maj 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Czerwiec 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Lipiec 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Sierpień 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Wrzesień 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Październik 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Listopad 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Grudzień 8 351,00 815,06 542,82 139,46 212,95 10 061,29 zł
Rocznie 100 212,00 9 780,72 6 513,84 1 673,52 2 555,40 120 735,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 351 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 023 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 023 zł netto poniesie łączny koszt równy 10 061 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 773 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 632 zł
Zaliczka na podatek 675 zł
Całość - kwota brutto 7 918 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Luty 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Marzec 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Kwiecień 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Maj 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Czerwiec 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Lipiec 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Sierpień 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Wrzesień 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Październik 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Listopad 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Grudzień 7 918,00 772,80 118,77 0,00 632,38 5 621,00 675,00 5 719,53
Rocznie 95 016,00 9 273,60 1 425,24 0,00 7 588,56 67 452,00 504,00 68 634,36
Wynagrodzenie pracownika 7 918 zł
Ubezpieczenie emerytalne 773 zł
Ubezpieczenie rentowe 515 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 194 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 407 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Luty 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Marzec 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Kwiecień 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Maj 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Czerwiec 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Lipiec 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Sierpień 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Wrzesień 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Październik 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Listopad 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Grudzień 7 918,00 772,80 514,67 0,00 201,91 9 407,38 zł
Rocznie 95 016,00 9 273,60 6 176,04 0,00 2 422,92 112 888,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 918 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 407 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 941 zł
Całość - kwota brutto 6 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Luty 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Marzec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Kwiecień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Maj 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Czerwiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Lipiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Sierpień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Wrzesień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Październik 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Listopad 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Grudzień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 941,00 5 980,00
Rocznie 83 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 444,00 11 292,00 71 760,00
Wynagrodzenie pracownika 6 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Luty 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Marzec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Kwiecień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Maj 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Czerwiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Lipiec 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Sierpień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Wrzesień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Październik 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Listopad 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Grudzień 6 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,00 zł
Rocznie 83 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 650 zł
Zaliczka na podatek 700 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 217,00 0,00 0,00 0,00 649,53 0,00 700,00 0,00 5 867,47
Luty 7 217,00 0,00 0,00 0,00 649,53 0,00 886,00 0,00 5 681,47
Marzec 7 217,00 0,00 0,00 0,00 649,53 0,00 1 693,00 0,00 4 874,47
Kwiecień 7 217,00 0,00 0,00 0,00 649,53 0,00 1 693,00 0,00 4 874,47
Maj 7 217,00 0,00 0,00 0,00 649,53 0,00 1 693,00 0,00 4 874,47
Czerwiec 7 217,00 0,00 0,00 0,00 649,53 0,00 1 693,00 0,00 4 874,47
Lipiec 7 217,00 176,27 72,24 0,00 649,53 15,08 1 609,00 0,00 4 694,88
Sierpień 7 217,00 176,27 72,24 0,00 649,53 15,08 1 609,00 0,00 4 694,88
Wrzesień 7 217,00 176,27 72,24 0,00 649,53 15,08 1 609,00 0,00 4 694,88
Październik 7 217,00 176,27 72,24 0,00 649,53 15,08 1 609,00 0,00 4 694,88
Listopad 7 217,00 176,27 72,24 0,00 649,53 15,08 1 609,00 0,00 4 694,88
Grudzień 7 217,00 176,27 72,24 0,00 649,53 15,08 1 609,00 0,00 4 694,88
Rocznie 86 604,00 1 057,62 433,44 0,00 7 794,36 0,00 18 012,00 0,00 59 216,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 867 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.