Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5920 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 388 zł
Ubezpieczenie emerytalne 807 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie chorobowe 203 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 642 zł
Zaliczka na podatek 103 zł
Całość - kwota brutto 8 266 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Luty 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Marzec 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Kwiecień 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Maj 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Czerwiec 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Lipiec 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Sierpień 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Wrzesień 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Październik 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Listopad 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Grudzień 8 266,00 806,76 123,99 202,52 641,95 6 883,00 103,00 6 387,78
Rocznie 99 192,00 9 681,12 1 487,88 2 430,24 7 703,40 82 596,00 1 236,00 76 653,36
Wynagrodzenie pracownika 8 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 807 zł
Ubezpieczenie rentowe 537 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 138 zł
Fundusz Pracy (FP) 203 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 959 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Luty 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Marzec 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Kwiecień 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Maj 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Czerwiec 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Lipiec 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Sierpień 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Wrzesień 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Październik 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Listopad 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Grudzień 8 266,00 806,76 537,29 138,04 210,79 9 958,88 zł
Rocznie 99 192,00 9 681,12 6 447,48 1 656,48 2 529,48 119 506,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 266 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 388 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 388 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 959 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5920 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 765 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 626 zł
Zaliczka na podatek 407 zł
Całość - kwota brutto 7 835 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Luty 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Marzec 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Kwiecień 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Maj 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Czerwiec 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Lipiec 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Sierpień 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Wrzesień 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Październik 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Listopad 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Grudzień 7 835,00 764,70 117,53 0,00 625,75 5 562,00 407,00 5 920,02
Rocznie 94 020,00 9 176,40 1 410,36 0,00 7 509,00 66 744,00 4 884,00 71 040,24
Wynagrodzenie pracownika 7 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 765 zł
Ubezpieczenie rentowe 509 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 192 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 309 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Luty 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Marzec 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Kwiecień 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Maj 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Czerwiec 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Lipiec 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Sierpień 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Wrzesień 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Październik 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Listopad 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Grudzień 7 835,00 764,70 509,28 0,00 199,80 9 308,78 zł
Rocznie 94 020,00 9 176,40 6 111,36 0,00 2 397,60 111 705,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 309 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5920 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 932 zł
Całość - kwota brutto 6 852 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Luty 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Marzec 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Kwiecień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Maj 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Czerwiec 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Lipiec 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Sierpień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Wrzesień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Październik 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Listopad 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Grudzień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 932,00 5 920,00
Rocznie 82 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 784,00 11 184,00 71 040,00
Wynagrodzenie pracownika 6 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Luty 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Marzec 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Kwiecień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Maj 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Czerwiec 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Lipiec 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Sierpień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Wrzesień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Październik 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Listopad 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Grudzień 6 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 zł
Rocznie 82 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 852 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5920 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 788 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 6 348,00
Luty 7 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 129,00 0,00 6 007,00
Marzec 7 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 859,00 0,00 5 277,00
Kwiecień 7 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 859,00 0,00 5 277,00
Maj 7 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 859,00 0,00 5 277,00
Czerwiec 7 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 859,00 0,00 5 277,00
Lipiec 7 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 774,00 0,00 5 098,41
Sierpień 7 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 774,00 0,00 5 098,41
Wrzesień 7 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 774,00 0,00 5 098,41
Październik 7 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 774,00 0,00 5 098,41
Listopad 7 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 774,00 0,00 5 098,41
Grudzień 7 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 774,00 0,00 5 098,41
Rocznie 85 632,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 997,00 0,00 64 053,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 348 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.