Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 809 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie chorobowe 203 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 644 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Całość - kwota brutto 8 294 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Luty 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Marzec 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Kwiecień 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Maj 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Czerwiec 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Lipiec 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Sierpień 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Wrzesień 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Październik 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Listopad 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Grudzień 8 294,00 809,49 124,41 203,20 644,12 6 907,00 529,00 5 983,78
Rocznie 99 528,00 9 713,88 1 492,92 2 438,40 6 346,08 82 884,00 0,00 71 805,36
Wynagrodzenie pracownika 8 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 809 zł
Ubezpieczenie rentowe 539 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 139 zł
Fundusz Pracy (FP) 203 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Luty 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Marzec 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Kwiecień 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Maj 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Czerwiec 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Lipiec 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Sierpień 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Wrzesień 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Październik 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Listopad 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Grudzień 8 294,00 809,49 539,11 138,51 211,49 9 992,60 zł
Rocznie 99 528,00 9 713,88 6 469,32 1 662,12 2 537,88 119 911,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 294 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 984 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 984 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 768 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 628 zł
Zaliczka na podatek 670 zł
Całość - kwota brutto 7 865 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Luty 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Marzec 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Kwiecień 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Maj 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Czerwiec 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Lipiec 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Sierpień 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Wrzesień 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Październik 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Listopad 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Grudzień 7 865,00 767,62 117,98 0,00 628,15 5 584,00 670,00 5 681,17
Rocznie 94 380,00 9 211,44 1 415,76 0,00 7 537,80 67 008,00 504,00 68 174,04
Wynagrodzenie pracownika 7 865 zł
Ubezpieczenie emerytalne 768 zł
Ubezpieczenie rentowe 511 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 344 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Luty 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Marzec 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Kwiecień 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Maj 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Czerwiec 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Lipiec 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Sierpień 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Wrzesień 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Październik 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Listopad 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Grudzień 7 865,00 767,62 511,23 0,00 200,56 9 344,41 zł
Rocznie 94 380,00 9 211,44 6 134,76 0,00 2 406,72 112 132,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 865 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 681 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 681 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 344 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 935 zł
Całość - kwota brutto 6 875 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Luty 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Marzec 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Kwiecień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Maj 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Czerwiec 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Lipiec 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Sierpień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Wrzesień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Październik 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Listopad 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Grudzień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 935,00 5 940,00
Rocznie 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 11 220,00 71 280,00
Wynagrodzenie pracownika 6 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Luty 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Marzec 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Kwiecień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Maj 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Czerwiec 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Lipiec 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Sierpień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Wrzesień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Październik 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Listopad 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Grudzień 6 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 875,00 zł
Rocznie 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 875 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 645 zł
Zaliczka na podatek 695 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 169 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 169,00 0,00 0,00 0,00 645,21 0,00 695,00 0,00 5 828,79
Luty 7 169,00 0,00 0,00 0,00 645,21 0,00 872,00 0,00 5 651,79
Marzec 7 169,00 0,00 0,00 0,00 645,21 0,00 1 684,00 0,00 4 839,79
Kwiecień 7 169,00 0,00 0,00 0,00 645,21 0,00 1 684,00 0,00 4 839,79
Maj 7 169,00 0,00 0,00 0,00 645,21 0,00 1 684,00 0,00 4 839,79
Czerwiec 7 169,00 0,00 0,00 0,00 645,21 0,00 1 684,00 0,00 4 839,79
Lipiec 7 169,00 176,27 72,24 0,00 645,21 15,08 1 600,00 0,00 4 660,20
Sierpień 7 169,00 176,27 72,24 0,00 645,21 15,08 1 600,00 0,00 4 660,20
Wrzesień 7 169,00 176,27 72,24 0,00 645,21 15,08 1 600,00 0,00 4 660,20
Październik 7 169,00 176,27 72,24 0,00 645,21 15,08 1 600,00 0,00 4 660,20
Listopad 7 169,00 176,27 72,24 0,00 645,21 15,08 1 600,00 0,00 4 660,20
Grudzień 7 169,00 176,27 72,24 0,00 645,21 15,08 1 600,00 0,00 4 660,20
Rocznie 86 028,00 1 057,62 433,44 0,00 7 742,52 0,00 17 903,00 0,00 58 800,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 829 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.